In dit artikel leest u hoe bij inschrijving en bij een reeds ingediende inschrijving in een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) een kwalificatie instelt en kunt wijzigen.


Kwalificatie instellen

U bent aangemeld in een Dynamisch Aankoop Systeem en klikt op Start om te beginnen met het invullen van de vragenlijst(en).

  • Onderaan de vragenlijst(en) vindt u een regel Selecteer Kwalificatie en klik deze aan. U ziet vervolgens een overzicht van de kwalificaties waar vanuit het DAS uitvragen voortkomen.
  • Selecteer de kwalificatie(s) van uw voorkeur vakgebied en klik op Opslaan.

Indien u klaar bent met het invullen, dient u uw aanvraag in. Nadat u een bevestiging van toelating van de opdrachtgever heeft ontvangen, komt u nu in aanmerking om e-mails te ontvangen van uitvragen die overeenkomen met de door u indiende kwalificaties.


Kwalificatie wijzigen

Indien er sprake is dat u de kwalificatie wenst aan te passen of te wijzigen en u heeft reeds ingediend in het Dynamisch Aankoop Systeem, kunt u dit op de volgende manier doen.

  • Open het DAS en navigeer naar tabblad 3, Ingediend
  • U ziet dat de knop Ingediend veranderd is naar Terugtrekken, klik hierop en de aanvraag is bewerkbaar.
  • Ga naar tabblad 2, Invullen en Indienen pas bij Selecteer Kwalificatie uw kwalificatie(s) aan en sla deze op.
  • Indien u hiermee klaar bent dient u de aanvraag opnieuw in door op Indienen te klikken.


Let op: 

Een DAS is een doorlopend systeem waar u door de aanvraag terug te trekken de mogelijkheid heeft deze te bewerken. Indien u de mogelijkheid voor terugtrekken niet heeft, heeft de inkoper uw aanvraag vergrendeld. Neem in dit geval contact op met de inkoper. Deze kan uw aanvraag weer ontgrendelen.


Zolang het Dynamisch Aankoop Systeem is ingetrokken ontvangt u geen meldingen van nadere uitvragen.