13 november 2017

Voor inkopers


Export vragenlijst maken vanuit aanbieder perspectief

Inkopers kunnen nu een export van de vragenlijst maken die overeenkomt met de weergave voor aanbieders. Deze weergave was reeds beschikbaar via Preview als aanbieder, maar was niet te exporteren als PDF.


Weergave van tekstvelden verbeterd

Tekstvelden met opmaakmogelijkheden kunnen nu vergroot worden voor een betere weergave (in Tender Opties, Vragenlijsten en Berichten).


Evalueren in Negometrix volledig vernieuwd

Het tabblad evalueren is met deze update flink verbeterd. Twee grote veranderingen liggen daaraan ten grondslag:


1. Evaluatie weergave: evalueren per vraag of per offerte

Tot op heden was het zo dat het evalueren van een offerte enkel per vraag in de vragenlijst kon. Daar zag de evaluator dan telkens per vraag alle antwoorden van de verschillende aanbieders onder elkaar.

Na deze update is het tevens mogelijk te evalueren per offerte. Per ingediende offerte ziet de evaluator alle antwoorden op alle vragen in de vragenlijst.

De keuze voor deze weergave maakt de evaluator in het tabblad Evalueren. 


2. Evaluatie instelling: evaluatie vereist van één evaluator of meerdere evaluatoren

In Tender Opties is er een nieuwe opzet mogelijk voor het instellen van het evaluatieteam. Tot op heden was het altijd leidend wie er in de vragenlijst toegewezen stond als evaluator. Die personen dienen de evaluaties te voltooien om de uiteindelijke rangorde te bepalen in Vergelijk & Selecteer.

Nu is het mogelijk meerdere personen aan te wijzen als evaluator, maar dat de evaluatie van slechts één van hen voldoende is om het evalueren te voltooien. 

In Tender Opties is er daarom een extra instelling toegevoegd:

Evaluatie vereist van allen: komt overeen met de huidig manier van evalueren. Iedereen die is toegewezen als evaluator in Vragenlijsten dient zijn evaluaties te voltooien. Dit blijft de standaard instelling.

Evaluatie vereist van één: iedereen die als deelnemer in de tender het recht heeft Beschikbaar als evaluator, kan scores invullen in het tabblad Evalueren. Het beheren van evaluatoren in Vragenlijsten vervalt.


De Evaluatie vereist van één is met name interessant voor tenders met doorlopende procedures (doorlopende selectiefase of kwalificatiesysteem). Het gebruik van een algemeen evaluatieprofiel is dan niet meer nodig, iedereen die het recht heeft te evalueren, kan evaluaties invoeren en daarmee het evalueren voltooien. Daarnaast blijft het mogelijk om offertes toe te wijzen aan collega's.

Het wordt altijd gelogd wie, wat wanneer heeft geëvalueerd. 


Aanpassen van evaluatie instelling

Het is mogelijk om van evaluatie instelling te wijzigen in lopende tenders. Let hierbij op het volgende:

- Verwijder alle huidige evaluatoren via Evaluatoren beheren in Vragenlijsten, behalve één. Alle evaluaties worden gewist, behalve van die ene overgebleven evaluator.

- Ga naar Tender Opties en wijzig de instelling bij Overige opties.


Voor Contractbeheerders en -managers


Meerdere contracten koppelen aan één inschrijving

In een kwalificatiesysteem kunnen nu meerdere contracten aan één inschrijving worden gekoppeld via Vergelijk & Selecteer.


11 september 2017

Voor inkopers

Het beheren van de planning
Voorheen kon in de planning een datum in het verleden niet meer worden gewijzigd. Dat gold voor zelf toegevoegde datums, alsmede 'systeemdatums' vanuit vergrendelde procedures (de vetgedrukte datums in de planning).

Met deze update is het voor gebruikers met het recht 'Beheren planning' mogelijk de planning volledig zelf te beheren, zonder tussenkomst van de Servicedesk. Datums in het verleden kunnen zodoende zelf worden gewijzigd. Dit geldt tevens voor reeds lopende tenders.

Een instelling binnen 'Organisatie'
Indien u als organisatie niet wenst dat dit recht het volledig beheren van de planning mogelijk maakt, kan de beheerder dit uitzetten bij de instellingen binnen 'Organisatie'. De oude werkwijze blijft dan ongewijzigd. Datums die zijn verlopen, kunnen enkel met tussenkomst van de Servicedesk worden gewijzigd.

Het bijhouden en inzien van wijzigingen in de planning
Het bijhouden van wie, wanneer de planning heeft gewijzigd, wordt gelogd en is direct zichtbaar binnen het tabblad 'Planning' aan de zijde van de inkoper. Aanbieders hebben hier geen inzage in en krijgen geen automatische notificatie bij een wijziging.

Standaard sortering in Vergelijk & Selecteer
In reguliere tenders is de standaard sortering van de offertes weer gewijzigd naar de rangorde, in plaats van de alfabetische volgorde.

Nieuwe placeholder om Samenvattend commentaar in bericht op te nemen
Er is een nieuwe placeholder aangemaakt voor samenvattend commentaar. Zowel in reguliere als ongoing tenders kan dit via een bericht gedeeld worden met de aanbieder. Handig voor berichtgeving omtrent acceptatie of afwijzing in een DAS of in het Sociaal Domein, maar ook zeker in reguliere tenders wanneer de inkoper geen gebruik maakt van het resultatenscherm en toch het samenvattend commentaar wilt delen.

Nieuwe formule: De Superformule
Er is een nieuwe gunningsformule toegevoegd: De Superformule. De EMVI-Superformule is afgeleid van de 'Superformule' zoals bedacht door Johan Gielis, een Belgische wiskundige en bioloog. Zijn formule beschrijft de diversiteit aan vormen in de natuur. Om de formule in Negometrix te laten werken is het nodig de score van een referentie offerte in te voeren. Dat wil zeggen een referentieprijs (Pref) met bijbehorende referentiekwaliteit (Qref). Deze referentiekwaliteit moet tussen 50% en 100% liggen. Ook dient de gebruiker een prijs op te geven welke een gelijke totaalscore zou geven indien een offerte 100% kwaliteit zou scoren.

Lees meer over de werking van de formule op de Negometrix support pagina.

Voor alle gebruikers

Verbeterde foutmeldingen in plaats van de rode Algemene fout
Het kwam voor dat er na het openen van een bericht, tender of ZIP export vanuit een link in een notificatie, een rode foutmelding (Algemene fout) tevoorschijn kwam. Deze foutmeldingen hebben we volledig vernieuwd met betere tekst en uitleg. Zo begrijpt de gebruiker beter wat er misgaat en hoe het probleem kan worden opgelost.


21 augustus 2017

Voor alle gebruikers


Indienen lege prijslijst of prijs ≤ 0 niet meer mogelijk
Omdat er in geval van prijzen gelijk aan of kleiner dan nul bij onderstaande formules foutieve rangorde berekeningen voor kunnen komen, is het vanaf heden voor aanbieders niet meer mogelijk een lege prijslijst, een prijs gelijk aan 0 of lager dan 0 in te dienen.


Dit geldt voor de volgende formules:

 • NX utility Index
 • Low Bid scoring formula
 • Log formula
 • Value for money 50/50 index


Heeft u op dit moment een lopende tender of tender template waarin bovenstaande formules voorkomen en aanbieders een prijs van 0 kunnen indienen? Neem dan contact op met uw accountmanager. We helpen u dan direct om het aan te passen.


Qlik Sense® als nieuwe module in Negometrix
In samenwerking met Qlik Sense biedt Negometrix vanaf vandaag een optionele module aan voor het maken van gepersonaliseerde, interactieve datavisualisaties, rapporten en dashboards.

Data uit de tender module, contract module en het inkoop start formulier kunnen zo eenvoudig en overzichtelijk worden weergegeven in een state of the art data visualisatie tool. De integratie van beide oplossingen maakt dat u als gebruiker beschikt over real time data weergegeven in Qlik Sense achter één inlogcode.


Benieuwd wat Qlik Sense voor uw organisatie kan betekenen? Bekijk dan deze korte video, en reageer op deze mail. Uw accountmanager neemt dan contact met u op op.


Volledig vernieuwde support pagina met nieuwe instructiedocumenten en FAQ's

Vanaf vandaag is er een volledige nieuwe omgeving beschikbaar met daarop alle instructiedocumenten en antwoorden op veelgestelde vragen. Op support.negometrix.com zijn deze te raadplegen voorzien van een intuïtieve zoekfunctie.

In het platform verwijst de knop 'Instructies' voortaan naar deze nieuwe omgeving.


Voor inkopers

Naar aanleiding van de nieuwe support pagina en documenten, blijven de oude instructiedocumenten (en de URL's daarnaartoe) nog beschikbaar tot en met 31 december 2017, maar worden niet meer bijgewerkt. Tot die tijd is het voor inkopende organisaties belangrijk templates en tenders in voorbereiding te voorzien van de juiste doorverwijzingen naar de nieuwe support pagina en support documenten. Controleer dus goed of uw templates en tenders niet nog verwijzingen naar de oude instructiedocumenten bevatten. U heeft nog tot 31 december 2017 om uw aanpassingen door te voeren.


Nieuwe standaard prijslijst
De standaard prijslijst met 3 productregels en 3 kolommen is vervangen door een simpelere variant die enkel om de totaalprijs vraagt.


Log files functionaliteit
De lijst van beschikbare acties zijn uitgebreid en het ip-adres is zichtbaar gemaakt.


Vraag & Antwoord Daily Digest
Een aanbieder die individuele vragen stelde, vindt deze vanaf heden ook terug in zijn eigen daily digest e-mail.


Voor contractbeheerders en managers


Kleine verbeteringen:

 • Document velden kunnen verplicht gemaakt worden
 • Tandwiel icoon zichtbaar in contract
 • Herinneringen en taken bij gearchiveerde contracten levert geen notificaties meer op


Voor kwalificatiemanagers


Template berichten voor het sturen van afwijzing en acceptatie
In een doorlopende selectiefase en kwalificatiesysteem is het vanaf nu mogelijk template berichten op te stellen voor het versturen van een acceptatie of afwijzing.


Verdere verbeteringen:

 • Vragen toewijzen aan collega’s nu ook als recht toe te wijzen aan collega's
 • Issue in vrijgave vanuit templates opgelost
 • Namen van documenten niet meer afgebroken bij downloaden
 • Offertenamen niet meer afgebroken

17 juli 2017

Voor alle gebruikers


Servicedesk ondersteuning via contactformulier op Negometrix

De Servicedesk is niet meer als contactpersoon te selecteren bij Berichten op het platform. Voor ondersteuning is een nieuw contactformulier ingevoerd.
Op meerdere plekken in de software is deze direct beschikbaar door te klikken op het e-mailadres van de Servicedesk (servicedesk@negometrix.com).
In het contactformulier is het mogelijk een bijlage of een automatisch gegenereerd screenshot mee te sturen.


Gepubliceerde tenders

Het tabblad DAS, Sociaal Domein en Erkenning is vanaf heden samengevoegd met de Lopende tenders. Dit verbetert de vindbaarheid van de tenders.


PDF-documenten

Alle PDF-documenten openen na downloaden vanaf nu automatisch met Adobe Acrobat Reader (mits deze is geïnstalleerd op de computer van de gebruiker), of vraagt om het gewenste programma. Dit voorkomt een verkeerde weergave van documenten in de browser, bijvoorbeeld voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.


Voor alle inkopers


Verbeteringen herinneringen vanuit tender templates

Herinneringen ingesteld in een tender template, worden vanaf nu toegewezen aan de lead buyer in de nieuw aangemaakt tender.


Archiveren tenders

Beheerders kunnen nu alle tenders archiveren en verwijderen, zonder dat ze daarvoor eerst deelnemer moeten zijn.


Exports

PDF-exports van alle evaluaties worden niet meer meegenomen in de zip-exports van tenders met een doorlopende selectiefase of kwalificatiesysteem. Deze zijn ook in die tenders niet meer beschikbaar op het tabblad Evalueren. De Excel export blijft wel beschikbaar.


Vrijgave foutmelding

Bij het gebruik van de vrijgave voor het uitnodigen van aanbieders ontstond er een foutmelding bij het klaarzetten van de uitnodigingen, voordat er goedkeuring had plaatsgevonden. Deze is verholpen.

Low bid scoring formule: foutmelding in Vergelijk & Selecteer

De foutmelding binnen Vergelijk & Selecteer is opgelost wanneer er voor prijs 0 werd ingevuld.


Voor publieke inkopers


Kwalificatiesysteem: nieuwe statussen en snellere laadtijden

In een tender met het kwalificatiesysteem als procedure is het mogelijk een beantwoording de status stilgezet of nieuw te geven. De status stilgezet zal zichtbaar zijn voor de desbetreffende inschrijver.
Met deze update zijn er wederom verbeteringen aangebracht om Vergelijk & Selecteer sneller te laden.


Kwalificatiesysteem vanuit kwalificatiesysteem

Het is vanaf nu mogelijk een kwalificatiesysteem te koppelen aan een ander kwalificatiesysteem. In het Sociaal Domein zijn zo de deelovereenkomsten te koppelen aan de basisgegevens. Of is een algemene voorselectie mogelijk op een Dynamisch Aankoopsysteem, waardoor aanbieders automatisch uitgenodigd kunnen worden aan de hand van de opgegeven kwalificaties.


Proces verbaal van opening

De offertes in het proces verbaal van opening zijn nu gesorteerd op alfabetische volgorde.

 

Tender start formulier beheerders


Meerdere goedkeuringsmomenten

Indien er meerdere goedkeuringsmomenten van toepassing zijn voor één persoon in het Tender Start Formulier, zijn deze vanaf aankomende update ook allemaal zichtbaar in Negometrix.


29 mei 2017

Voor inkopers in het publieke domein


Nieuwe publicatieformulieren

Er is een nieuw publicatieformulier beschikbaar voor publiekrechtelijke organisaties:F21 Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten


Taalkiezer

Het is vanaf nu mogelijk bij de voorafgaande vragen de taal te kiezen waarin het formulier zal worden ingevuld.


Voor Tender Start Formulier gebruikers


Document uploads

Het Tender Start Formulier is uitgebreid met de mogelijkheid om documenten te kunnen uploaden.


Voor alle inkopers


Vergelijk & selecteer sneller

Vergelijk & Selecteer is met deze update wederom sneller gemaakt. Dit zal met name merkbaar zijn bij tenders met een groot aantal inschrijvingen.

Kwalificatiesysteem vergelijk & selecteer: sorteren op naam

Het is mogelijk vanaf nu te sorteren op naam in Vergelijk & Selecteer in een tender met het Kwalificatiesysteem als procedure.

Voor contractmanagers en –beheerders


Privé en gedeelde rapporten

Het is vanaf nu ook in de Contract module mogelijk rapporten privé te houden, of te delen met de gehele organisatie.


Voor aanbieders


Verwijderen als deelnemer in perceel

Aanbieders die zich als deelnemer willen verwijderen uit een perceel, krijgen vanaf nu een melding om dit te bevestigen met hun wachtwoord.

Een aanbieder kan zich niet verwijderen uit een perceel indien deze daar vragen heeft gesteld via Vraag &Antwoord of wanneer er een offerte is ingediend.8 mei 2017

Voor inkopers in het publieke domein


Nieuwe publicatieformulieren

Er zijn twee nieuwe publicatieformulieren beschikbaar voor publiekrechtelijke organisaties:

 • F06 Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

 • F21 Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten


Direct publiceren op TED

Voor aanbestedende diensten gevestigd buiten Nederland is het nu mogelijk om direct te publiceren op TED, zonder dat het verstuurde formulier vanuit Negometrix eerst langs TenderNed gaat.24 april 2017

Voor inkopers in het publieke domein


Nieuwe publicatieformulieren

Er zijn twee nieuwe publicatieformulieren beschikbaar voor publiekrechtelijke organisaties die tot de nutssector behoren:

 • F04 Periodieke indicatieve aankondiging – nutssectoren

 • F05 Aankondiging van een opdracht – nutssectoren


Voor alle inkopers


Sneller Vergelijk & Selecteer in grote tenders

Het overzicht van vergelijk & selecteer is sneller gemaakt. Dit zal met name merkbaar zijn voor tenders met een groot aantal inschrijvingen.


Voor contractmanagers en beheerders


Kleine verbeteringen

Een klein issue dat ontstond bij het aanmaken van een contract uit een tender is opgelost. Alsmede een issue omtrent de inzage van KPI resultaten onder specifieke omstandigheden in een contract.
Daarnaast was er een ververs issue waarbij het één voor één verplaatsen van de contracten naar verschillende categorieën niet goed functioneerde. Dat is opgelost met deze update.


13 februari 2017

Voor alle gebruikers


Beknopter rechtermenu en uitbreiding Mijn Profiel

Om de overzichtelijkheid van het rechtermenu te bevorderen, is deze ingekort en anders geordend. Twee knoppen zijn verplaatst naar Mijn Profiel: Agenda en Herinneringen. Mijn Profiel wordt daarnaast ook uitgebreid met een nieuw tabblad: Exports, om sneller de aangevraagde exports over het gehele platform op één plek terug te kunnen vinden.


Voor contractbeheerders en managers


Taakmanager in Contract module en Taken in Mijn Profiel

De volledig nieuwe taakmanager betreft een nieuwe functionaliteit die eerst als basis versie beschikbaar komt en later wordt uitgebreid. Met deze taakmanager kan iedereen die een contract kan bewerken, taken klaarzetten en toewijzen. Elk contract krijgt zo een extratabblad met specifieke taken.

Binnen deze taakmanager zal de zoekfunctionaliteit worden doorgevoerd zoals die reeds bekend is binnen Contracten: middels filters kan gezocht worden op verantwoordelijk persoon, titel, omschrijving en er kan een gewenste sortering worden toegepast.

Uiteraard zijn er herinneringen te koppelen aan taken, zodat de verantwoordelijke voor de taak, tijdig wordt genotificeerd. Daarnaast zal de historie van wijzigingen in taken bewaard blijven en kan de status van een taak worden bijgewerkt.

Een overzicht van alle persoonlijke taken vindt de gebruiker binnen Mijn Profiel, waar een nieuw tabblad Taken wordt toegevoegd dat ook te exporteren is als Excel-bestand.


Voor alle inkopers


Twee nieuwe formules

Voor alle inkopers zijn er twee nieuwe gunningsformules beschikbaar:

 • Value for money 50-50 index

 • Rank on scores in survey


Rank on scores in survey

De rank on scores in survey formule levert een rangorde op binnen Vergelijk & Selecteer waarbij enkel gekeken wordt naar de behaalde punten in de vragenlijst. Hiermee wordt het dus mogelijk alles binnen de vragenlijst te scoren (gunningscriteria, maar ook prijs) en enkel op basis daarvan de rangorde te bepalen van de ontvangen offertes.9 januari 2017

Voor alle inkopers


Rapportmanager

In de rapportmanager kwam het voor dat de prijs van de winnaar van een tender niet werd overgenomen, wanneer in de tender een ongewogen vragenlijst aan de prijslijst gekoppeld was. Dit is vanaf deze update wel weer zichtbaar.

Voor inkopers in het publieke domein


Proces verbaal van opening

Met de nieuwe publicatieformulieren kwam het voor dat het adres in het publicatieformulier niet overeenkwam met het adres op het proces verbaal van opening. Het adres is vanaf deze update altijd het adres overeenkomstig met het publicatieformulier F02. Wanneer er geenF02 formulier is gebruikt, zal het adres uit het organisatieprofiel worden gehaald.