17 december 2018


Afgelopen weekend heeft er een update plaatsgevonden op Negometrix3. Het zijn deze keer vooral kleine verbeteringen en oplossingen. 

Onderstaand zijn de items per gebruiker gesorteerd.


Voor iedereen:

 • Registratie: het registratieformulier voor nieuwe organisaties op Negometrix3 is vernieuwd.
 • Berichten: berichten kunnen nu ook weer gekoppeld worden aan een perceel.


Voor aanbieders:

 • Gepubliceerde tenders: problemen met de Landen-filter opgelost.


Voor inkopers:

 • Berichten: in de preview van uitnodigingen zijn problemen opgelost waarbij in meerdere talen het onderwerp werd getoond.
 • Documenten: problemen opgelost waarbij een inkoper geen documenten kon verwijderen die geüpload waren door een collega.
 • Exports: de Export van alle collega's bevat nu ook de rechten per collega.
 • Exports: er zijn twee nieuwe velden in de rapportmanager (contractID en contractstatus).
 • Evalueren: het is nu mogelijk om het motiveren van een score verplicht te maken voor evaluatoren (per vraag).
 • Planning: problemen opgelost waarbij dubbele datums in een geplande tender voorkwamen.
 • Planning: fases vanuit de procedure worden nu correct weergegeven als fase in de bewerk-modus. 
 • Planning: problemen opgelost waarbij in de planning de volgorde van fases onjuist werd weergegeven.
 • Tender annuleren: wanneer een tender wordt geannuleerd, komt nu direct de Dossier pagina beschikbaar.
 • Vergelijk & Selecteer: nieuwe iconen voor vergrendelen en ontgrendelen in de offerte-verificatiefase.
 • Vrijgave & Publicatie: problemen met vrijgeven zijn opgelost wanneer er meerdere personen waren toegewezen.12 november 2018

Afgelopen weekend heeft er een update plaatsgevonden op Negometrix3. De opvallendste wijzigingen zijn de zichtbaarheid van het versienummer, maar ook een nieuw filter op de Gepubliceerde tenders pagina. Verder zijn er vele kleine verbeteringen doorgevoerd. In de release notes zijn alle items per gebruiker gesorteerd.


Introductie naam en logo Negometrix3
Het platform dat u gebruikt en kent als Negometrix, heeft vanaf vandaag een versienummer: Negometrix3.
U ziet dit versienummer op verschillende posities in de software achter het vertrouwde logo en in de notificaties die u ontvangt.
De introductie van deze toevoeging aan de naam Negometrix verbetert de herkenbaarheid voor u als gebruiker binnen het huidige en toekomstig aanbod van de verschillende producten die Negometrix aanbiedt.
Negometrix3 is sinds de oprichting in 2000 de derde versie van Negometrix software.


De belangrijkste items:

 • Gepubliceerde tenders pagina: een nieuw filter toont gebruikers in Nederland alleen nog tenders uit Nederland en Duitsland. 
 • Marktconsultatie in F01 formulier (inkopers): er is een nieuw veld voor Marktconsultatie toegevoegd. Na publicatie kan zo eenvoudig de aanmeld-knop worden geactiveerd. Voor aanbieders is dit ook eenvoudig vindbaar op bijvoorbeeld TenderNed.
 • Vraag & Antwoord (inkopers): enkele verbeteringen in de filters, het verwijderen van meerdere antwoorden in 'Gereed voor publicatie' en de daily digest van wijzigingen in conceptantwoorden van collega's.


Alle verbeteringen in deze release, gesorteerd per type gebruiker:


Voor alle gebruikers

 • Berichten: problemen met het dubbelklikken op de versturen-knop zijn opgelost.
 • Berichten: problemen met het verwijderen van documenten in conceptberichten zijn opgelost.
 • CPV-codes: spelfout in een van de codes is verholpen.
 • Documenten: het is nu mogelijk meerdere documenten tegelijk te uploaden.
 • Exports: problemen zijn opgelost waarbij de taal van export niet de taal van de gebruiker was.
 • Interface: auto-complete dropdown-velden zijn vervangen met een nieuwe versie.
 • Interface: problemen met de informatieknop in verschillende plekken in de software zijn nu opgelost.
 • Negometrix3 branding toegevoegd in de software.
 • Planning: een fase in de planning kan nu ook dezelfde datum hebben, enkel niet dezelfde tijd (eind en start datum).
 • Profiel: is een account geblokkeerd vanwege foutief inloggen? Dan krijgt de gebruiker nu een mail voor het opnieuw activeren van profiel.
 • Vragenlijsten: e-mailadressen opgenomen in de tekst zijn nu aanklikbaar.


Voor inkopers

 • Beheer evaluatoren: indien de inkoper een evaluator wil verwijderen, komt er nu een waarschuwing dat evaluaties van die gebruiker verwijderd worden.
 • Berichten: problemen met het versturen van berichten naar niet-publieke profielen zijn opgelost. De naam is weer zichtbaar.
 • CPV-codes: het recht om deze in te stellen is weggehaald. Het tabblad was al weg uit het organisatieprofiel.
 • Deelnemers: indien de leadbuyer een tweede inkopende organisatie toevoegt, opent direct het scherm voor het instellen van de rechten.
 • Documenten: in kwalificatiesysteem heet de map geen offertefase, maar selectiefase.
 • Evalueren: als iemand anoniem beoordeelt per offerte, is het offerte ID zichtbaar.
 • Evalueren: foutmelding opgelost bij het inzien van de evaluaties voor de selectiefase, terwijl de tender in de offertefase staat.
 • Evalueren: problemen met het verwijderen van documenten in het samenvattend commentaar zijn opgelost.
 • Evalueren: problemen met zichtbaarheid Opslaan-knop verholpen.
 • Exports: prijs van de gegunde partij wordt nu altijd getoond in de export van het Tenders overzicht. Behalve als er meerdere prijslijsten zijn.
 • Exports: KvK-nummer deelnemers toegevoegd aan Deelnemende aanbieders in de Excel-export.
 • Gearchiveerde tenders: het sorteren op lead buyer is weer mogelijk gemaakt.
 • Interface: op verschillende plekken de opslaan en wijzig knoppen consistenter geplaatst.
 • Kwalificaties: tekst is nu altijd dezelfde kleur, met of zonder uitleg.
 • Percelen: indien de hoofdtender leidend is in selectiefase is het niet meer mogelijk om in de percelen een prijslijst en vragenlijst aan te maken voor de selectiefase.
 • Planning: in geplande tenders zijn problemen met dubbele datums opgelost.
 • Planning: een fase kan nu eenvoudiger worden omgezet naar datum en andersom.
 • Prijslijsten: het is nu toegestaan om de apostrof (‘) te gebruiken in de titel.
 • Procedure: de prijs-evaluatiefase is niet meer als optie beschikbaar in combinatie met een kwalificatiesysteem.
 • Procedure: bekijk en wijzig modus is nu gelijk.
 • Rapportmanager: filters werken nu ook met decimalen.
 • Rapportmanager: problemen opgelost met het combineren van filters met de optie voor gearchiveerde tenders en contracten checkbox.
 • Rapportmanager: twee nieuwe velden: start datum offertefase en publicatiedatum op Negometrix.
 • Template aanmaken vanuit tender: het uitvinken van inkopende collega's zorgt niet meer voor het automatisch opslaan van de template.
 • Templates: inactieve en verwijderde gebruikers zijn niet meer zichtbaar het overzicht van toegewezen collega's.
 • Templates: toewijzen van collega's nu met een auto-complete dropdown in plaats van checkboxes.
 • Templates: collega's toewijzen aan vragengroep mogelijk gemaakt.
 • Templates: toegewezen collega's altijd op alfabetische volgorde (achternaam).
 • Uitnodigingen en berichten gunningsbesluit: onderwerp van de mail is nu zichtbaar en aanpasbaar in de preview.
 • Vergelijk & Selecteer kwalificatiesysteem: een onbeantwoord digitaal UEA wordt nu beter weergegeven.
 • Vergelijk & Selecteer: template berichten zijn nu beschikbaar voor het goed- en afkeuren in de verificatiefase.
 • Vergelijk & Selecteer: issues opgelost met prijzen 0,01 en geen prijzen.
 • Vraag & Antwoord: als een collega een concept antwoord wijzigt, wordt deze meegenomen in de Daily Digest voor de leadbuyer.
 • Vraag & Antwoord: het is nu mogelijk om meerdere vragen 'Gereed voor publicatie' te verwijderen.
 • Vraag & Antwoord: status: filter uitgebreid met Gereed voor publicatie.
 • Vraag & Antwoord: problemen met zichtbaarheid van nieuwe vragen opgelost.
 • Vraag & Antwoord: indien twee collega's in een tender vragen mogen publiceren, maakt het niet meer uit wie de vraag gereed zette voor publicatie. Beide kunnen het antwoord wijzigen publiceren.
 • Vragenlijsten: zoek en vervang in de vragenlijsten werkt nu ook in de toelichtingen.


Voor publieke inkopers

 • F01 formulier: een veld verplicht dat eigenlijk niet verplicht was ook als dusdanig ingesteld.
 • F01 formulier: er is een nieuw veld voor Marktconsultatie toegevoegd. Na publicatie kan zo eenvoudig de aanmeld-knop worden geactiveerd. 
 • Publicatieformulier: taalkiezer in alle formulieren doorgevoerd.
 • Publicatieformulier: een puntkomma (;) is niet meer toegestaan in de titel.
 • Publicatieformulier: de PDF-export is alleen nog beschikbaar vanuit de laatste versie publicatieformulieren.
 • Export: problemen opgelost aangaande de inhoud van het inkoopbeleid.


Voor contractbeheerders

 • Contracten: indien er een combinatie is van een zichtbaar-als regel en een verplicht veld, levert dit geen validatie fout meer op.
 • Contracten: bij het aanmaken van een contract wordt niet automatisch een templates gekozen.
 • Herinneringen: bij het instellen worden geen inactieve profielen meer getoond.
 • Interface: verwijderen van meerdere contracten tegelijk is vernieuwd met een voortgangsbalk.
 • Raamovereenkomsten: dubbele contractnummers zijn niet meer mogelijk.
 • Templates: de contractmanager kan nu zelf de volgorde wijzigen van de templates.


Voor Tender Start Formulier beheerders

 • Berichten: het annuleren van het kiezen van een template ging soms mis, dat is opgelost.
 • Tenderaanmaken: indien gebruiker formulier mag zien en tenders mag maken, kan de gebruiker dit nu ook vanuit het formulier.
 • Overzicht: volgorde startformulieren is nu altijd op laatste datum bovenaan.
 • Workflow: koppelen van een formulier aan een tender is nu ook mogelijk vanuit de tender. De leadbuyer die dit doet, moet zijn toegewezen aan het inkoopverzoek.


Voor aanbieders

 • Beheerders: indien de beheerder in een tender wil starten met het invullen van de vragenlijst, kan deze zich op die manier direct deelnemer maken in de tender.
 • Export: nieuwe export voor het exporteren van alle tenders.
 • Informatie: Euro-teken vervangen door nieuw icoon.
 • Gepubliceerde tenders: een nieuw filter toont gebruikers in Nederland alleen nog tenders uit Nederland en Duitsland. De filters zijn door de gebruiker aanpasbaar en worden bewaard in het profiel.
 • KO status: weergave verbeterd in de interface.
 • Profiel: een overbodige keuze in de notificatie instellingen weggehaald.


20 augustus 2018


Afgelopen weekend heeft er een update plaatsgevonden. Er is een groot aantal verbeteringen en nieuwe features doorgevoerd, die in deze release notes per type gebruiker zijn gesorteerd.


Ter introductie de belangrijkste items:

 • Evalueren: in het overzicht met Voortgang Evaluatoren stuurt u nu als Leadbuyer uw evaluatoren een herinnering over het kunnen starten met evalueren.
 • Planning: alle fases zijn nu zichtbaar in de planning. Denk aan de Voorbereiding (verborgen voor aanbieders) en Evaluatiefase (zowel die van de Selectie-, Offerte- en BAFO-fase). Daarnaast hebben Verificatiefases een einddatum gekregen in de planning. Voorheen waren deze datums en fases enkel zichtbaar in de gele balk bovenaan in de tender.
 • Specifieke data: er is een nieuw veldtype beschikbaar voor het bouwen van eigen datavelden: de opsomming.


Voor aanbieders

 • Start-knop: indien een beheerder in een tender wil starten met het invullen van de vragenlijst, kan hij/zij zich direct toevoegen aan de tender als deelnemer.


Voor inkopers

 • Aanbieders uitnodigen: issues opgelost bij het accepteren van een uitnodiging gestuurd naar een e-mailadres, als deze ook al een (inmiddels verlopen) uitnodiging had ontvangen in het profiel.
 • Beveiliging: diverse beveiligingsverbeteringen doorgevoerd op de achtergrond.
 • CPV-codes: nieuwe indeling met hoofd CPV-codes en aanvullende CPV-code, die ook als zodanig worden gekopieerd naar het publicatieformulier.
 • Deelnemers: de contactpersoon tweede inkopende organisatie kan geen collega's meer toevoegen als deze het recht niet heeft, behalve als degene beheerder is.
 • Evalueren: in het evalueren per offerte is de kolom met score niet meer zichtbaar wanneer het een ongewogen vragenlijst betreft.
 • Evalueren: in het tabblad Evalueer kwaliteit zijn de offertes nu alfabetisch gesorteerd, behalve als de offertes geanonimiseerd zijn en als het een doorlopende selectiefase of kwalificatiesysteem betreft.
 • Evalueren: stuur evaluatoren een herinnering dat ze kunnen beginnen met evalueren.
 • Exports: in de export van Alle kwalificaties is de indiendatum en tijd toegevoegd.
 • Exports: in de export van Geplande tenders is een nu zichtbaar wanneer de tender uiteindelijk niet gepubliceerd is.
 • Gearchiveerde tenders: in het overzicht is nu zichtbaar of het een test tender is.
 • Geplande tenders: gebruik nu ook datums in het verleden.
 • Kwalificatie: positie van de Help-knoppen verbeterd.
 • Login: registratie-knop naar beneden geplaatst.
 • Percelen: lay-out verbeterd bij het aanmaken van een perceel.
 • Planning: de toelichting op de Planning in de hoofdtender is nu ook zichtbaar in de percelen.
 • Planning: voorheen niet zichtbare fases zijn nu onderdeel van de planning (zoals diverse evaluatiefases en verificatiefases).
 • Rapportmanager: nieuwe kolom beschikbaar met 'tender is nadere uitvraag uit' van met bijbehorend tendernummer en naam van de doorlopende/kwalificatiesysteem tender.
 • Rapportmanager: optie om gearchiveerde tenders of contracten mee te nemen in het rapport.
 • Rechtenenrollen: het recht 'Bekijk evaluaties van alle evaluatoren' is toegevoegd aan de rol Co-buyer, Bekijker en Vrijgever.
 • Specifieke data: nieuw veldtype beschikbaar: opsomming.
 • Tendertemplates: aanbieders worden niet meer als deelnemer meegenomen, enkel de uitnodigingen.
 • Tendertemplates: indien een template alle collega's is toegewezen, is dat ook nu als dusdanig gelabeld.
 • Vergelijk & Selecteer: wanneer het systeem de vraag stelt een bericht te sturen in een Kwalificatiesysteem of Doorlopende procedure, en de gebruiker sluit de pop-up, komt nu geen onterechte melding meer dat het bericht is verzonden.
 • Vraag & Antwoord: als de inkoper zelf een vraag stelt en die gereed zet voor publicatie staat die daar nu nog maar één keer in plaats van dubbel.
 • Vraag & Antwoord: indien een vraag door een aanbieder is aangemaakt in de selectiefase en wordt gesteld in de offertefase, klopt de status daarvan nu ook in het overzicht.
 • Vraag & Antwoord: lay-out van de filters gelijkgetrokken met die in Vergelijk & Selecteer.
 • Vraag & Antwoord: sorteerfunctie verbeterd.
 • VragenlijstenTendersoverzicht: de stoplicht-functionaliteit is nu beter toegerust op kleurenblinden. Bij mouse-over is de kleur leesbaar.
 • Vragenlijst: bij een multiple choice-vraag zijn meerdere KO's nu zichtbaar bij alle laagste scores.
 • Vragenlijst: in een vraag zijn nu in opsommingen zowel nummers als bullets mogelijk.
 • Vragenlijst: nieuwe melding indien er onopgeslagen wijzigingen zijn.
 • Vragenlijst: verbetering in het opmaken van een richtlijn voor evaluatoren.
 • Vrijgave & Publicatie: de eerste pagina van alle publicatieformulieren is de Volgende-knop naar rechts verplaatst.
 • Vrijgave & Publicatie: indien de inkoper een F02 wil rectificeren van F02 voor een DAS mag de startdatum nu ook in het verleden liggen.
 • Vrijgave & Publicatie: nieuwe versie van publicatieformulieren doorgevoerd.
 • Vrijgave & Publicatie: publicatieformulier F05 en F06 worden nu ook vanzelf aan elkaar gekoppeld.
 • Vrijgave & Publicatie: een test/demo tender kan niet meer worden gepubliceerd op Negometrix (kon al niet meer op TenderNed/TED).


Voor contractbeheerders en contractmanagers

 • KPI-vragenlijsten en Contracten overzicht: de stoplicht-functionaliteit is nu beter toegerust op kleurenblinden. Bij mouse-over is de kleur leesbaar.
 • Nieuw contract: de prijs van de gegunde aanbieder in tender wordt nu gekopieerd naar het contract als gecontracteerde waarde.
 • Rapportmanager: optie om gearchiveerde tenders of contracten mee te nemen in het rapport.


Voor iedereen

 • Registratiepagina: Duitsland nu op de juiste manier gesorteerd in de keuze voor Land.

9 juli 2018

Afgelopen weekend heeft alweer de achtste update van het jaar plaatsgevonden. Een van de belangrijkste verbeteringen voor inkopers is het kunnen toevoegen en laten vervallen van documenten in een lopende tender.

Het wijzigen van documenten door leadbuyers in een lopende tender.
Na deze update kunnen leadbuyers en organisatiebeheerders tijdens een lopende tender in zowel de vragenlijst als de prijslijst zelf documenten wijzigen en toevoegen zonder tussenkomst van de servicedesk.

Een vervallen document blijft zichtbaar, maar wordt gemarkeerd als 'vervallen' en doorgestreept. Maakt de leadbuyer gebruik van de Vraag & Antwoord module, dan wordt direct na de wijziging en/of toevoeging een mededeling klaargezet om de wijzigingen te communiceren met alle aanbieders. Maakt men geen gebruik van de Vraag & Antwoord module dan adviseren wij over de wijziging(en) een bericht te sturen.

Deze nieuwe functionaliteit is net als het zelf kunnen beheren van de planning, een verbetering die meer flexibiliteit en controle biedt aan de inkoper en inkopende organisatie. De wijziging wordt altijd traceerbaar vastgelegd in de tender, waardoor de volledigheid van het dossier beter wordt geborgd dan voorheen via de servicedesk.


Bekijk de instructievideo voor een stap voor stap uitleg van het proces, of lees hier de instructie:


De belangrijkste verbeteringen en nieuwe features

 • Voor inkopers: Leadbuyers en organisatiebeheerders kunnen in lopende tenders documenten laten vervallen en toevoegen. Vervallen documenten worden doorgestreept en gemarkeerd.
 • Voor inkopers: de lay-out van de filters in Vraag & Antwoord is flink verbeterd. Daarnaast wordt een gekozen filter ook als dusdanig geëxporteerd in PDF of Excel.
 • Voor inkopers: kopieer nu tijdens het evalueren individuele opmerkingen van het beoordelingsteam eenvoudig naar het samenvattend commentaar richting de aanbieders.
 • Voor aanbieders: de start-knop is nu ook zichtbaar op pagina 2. Invullen & Indienen.
 • Voor aanbieders: de knop voor BCC ontvangers is nu ook zichtbaar op pagina 2. Invullen & Indienen en 3. Ingediend.


Alle verbeteringen in deze release, gesorteerd per type gebruiker.


Voor alle gebruikers

 • Berichten: het kiezen van een template is sneller gemaakt.
 • Filters: de lay-out van filters zijn uniformer gemaakt op verschillende plekken in de software.
 • Profielbeheer: een gebruiker kan zijn eigen profiel op inactief zetten of verwijderen binnen het tabblad Collega's in Organisatie.


Voor inkopers

 • CPV-codes: bij registratie als inkoper is het keuzevak voor CPV-codes weggehaald, evenals bij het uitnodigen van een tweede inkopende organisatie.
 • Dossier: indien een gebruiker het recht heeft inschrijvingen door te zetten in Vergelijk & Selecteer kan deze nu ook opmerkingen aan het dossier toevoegen.
 • Deelnemers: direct na het toevoegen van een collega is het nu mogelijk de rechten in te stellen.
 • Deelnemers: de hoofdcontactpersoon van andere inkopende organisatie hoeft geen licentie meer te hebben.
 • Deelnemers: nieuwe dropdown beschikbaar om te filteren op collega's in plaats van door de lijst scrollen.
 • Deelnemers: het verwijderen van een andere inkopende organisatie levert geen foutmelding meer op.
 • Dossier: verbetering in de weergave van deelnemende aanbieders.
 • Exports: nieuwe export met daarin de lijst met verstuurde uitnodigingen.
 • Gearchiveerde tenders: nieuwe kolom met Leadbuyer.
 • Geplande tenders: de naam van de leadbuyer is toegevoegd in de export.
 • Notificaties: het automatisch bericht is verbeterd na toevoegen nieuwe collega in tender.
 • Prijslijsten: leadbuyer kan nu zelf een kostencorrectie regel toevoegen gedurende alle fasen van een tender.
 • Prijslijsten: de indeling van de prijslijst is verbeterd. De prijstabel stelt de inkoper in via Instellingen wijzigen. Prijsbijlage en toelichting beheert de inkoper aan de voorkant.
 • Percelen overzicht: lay-out verbeterd van de pop-up.
 • Planning: de historie met wijzigingen is verbeterd.
 • Rechten: indien een gebruiker het recht heeft prijslijsten te mogen zien, ziet deze ook de bijbehorende prijsbijlages.
 • Specifieke data tabblad: er zijn één nieuwe veldtype beschikbaar: datumveld.
 • Tender aanmaken: meerdere keren klikken op de 'Tender aanmaken'-knop levert nu maar één nieuwe tender op.
 • Uitnodigingen: link voor het accepteren van de uitnodiging is nu 20 dagen geldig.
 • Vragenlijst: het vraagtype 'Beoordeling zonder antwoord' kan niet meer gecombineerd worden met het toestaan van uploaden documenten.
 • Vraag & Antwoord: de referentienummers in de export zijn gelijkgetrokken met de module.
 • Vraag & Antwoord: bij het activeren van Vraag & Antwoord wordt deze nu automatisch geactiveerd in de percelen.
 • Vraag & Antwoord: zichtbaarheid van gestelde vragen buiten de Vraag & Antwoord module beperkt tot 3, met een 'Bekijk meer-knop'.
 • Vraag & Antwoord: geen prijs- of vragenlijst in de tender? Dan kunnen hier ook geen vragen over worden gesteld.
 • Vraag & Antwoord: in de export is nu zichtbaar aan welk object de vraag gekoppeld is.
 • Vraag & Antwoord: het is nu beter zichtbaar welke aanbieders een gepubliceerde vraag gaan zien.


Voor kwalificatiemanagers

 • Filters: foutmelding verholpen bij het gebruik van filters in Vergelijk & Selecteer gedurende de selectie- en offerte-verificatiefase.
 • Vergelijk & Selecteer: in een doorlopende tender is het mogelijk een template te bewerken na het afwijzen en doorlaten.
 • Vergelijk & Selecteer: sortering op indiendatum verbeterd bij een kwalificatiesysteem.


Voor publieke inkopers

 • Gunningsresultaat: het samenvattend commentaar is nu ook zichtbaar in geval van meerdere offertes.
 • Vragenlijst: nieuwe optie om formule zichtbaar te maken aan aanbieders.
 • Publicatieformulier: veld voor verantwoording in Sectie III waarom een overeenkomst langer duurt dan vier jaar in meerdere formulieren vergroot.


Voor contractbeheerders en -managers

 • Contracten: in het toevoegen van een contractmanager bij het contract zijn geen inactieve profielen meer zichtbaar.
 • Contracten: in het contract en export is het nu zichtbaar welk template is gebruikt.
 • Contracten dashboard: de standaard valuta in het organisatieprofiel wordt hier nu gebruikt.


Voor TSF-beheerders

 • Tender Start Formulier: performance verbeterd.
 • Tender Start Formulier: formulieren kunnen nu worden toegewezen aan alle collega's.

Voor aanbieders

 • Vraag & Antwoord: in de export is nu zichtbaar aan welk object de vraag gekoppeld is.
 • Vraag & Antwoord: de naam van het import sheet is verbeterd.
 • Percelen overzicht: lay-out verbeterd van de pop-up met het overzicht.
 • Vragenlijsten: snelheidsverbeteringen doorgevoerd waardoor de lijst sneller laadt.

28 mei 2018

Afgelopen weekend heeft er een update plaatsgevonden. Er is een groot aantal verbeteringen en nieuwe features doorgevoerd, die in deze release notes per type gebruiker zijn gesorteerd.

Ter introductie start de release notes met de belangrijkste items:


De belangrijkste verbeteringen en nieuwe features voor inkopers:

 • Integratie Negometrix Portal en Negometrix 3: vanaf donderdag 31 mei is het mogelijk om in Mijn Profiel onder de nieuwe tab “Single sign-on”, de inloggegevens van een Negometrix Portal account in te voeren. Dit resulteert in een extra module in het rechtermenu waarmee de gebruiker snel kan overschakelen naar Negometrix Portal. Terugschakelen vanuit Negometrix Portal naar Negometrix 3 is daarna eveneens mogelijk.
 • Offerte verificatiefasede leadbuyer kan de offerte-verificatiefase nu zelf in- of uitschakelen in een lopende tender, via de Tender opties, binnen het tabblad Type procedure.
 • Tender Templates: het toewijzen van een template kan nu aan de gehele organisatie, inclusief toekomstige collega's. Dit hoeft daarmee niet meer per collega.
 • Prijslijsten: het is nu altijd mogelijk de prijs- en vragenlijst alsnog te koppelen.


De belangrijkste verbeteringen en nieuwe features voor aanbieders:

 • Tenders (Aanbieder) overzicht: in het dashboard is de rol van de gebruiker toegevoegd (contactpersoon, deelnemer, of geen deelnemer).
 • Vraag & Antwoord: mogelijkheid toegevoegd voor aanbieders om vragen te importeren in de Vraag & Antwoord module. Dit doet de contactpersoon van de tender binnen Mijn Vragen in Vraag & Antwoord.
 • Vraag & Antwoord: het filteren op individuele vragen, vereist nu geen andere filter meer.


De belangrijkste verbeteringen en nieuwe features voor contractmanagers: 

 • Dashboard: stoplicht functie toegevoegd op het dashboard, om zo een status status mee te geven aan contracten. De contractmanager kan dit aanpassen.
 • Dashboard: nieuwe filters beschikbaar voor het filteren op contractmanager en status.


De volledige update


Voor alle gebruikers


 • Berichten: het limiet op het aantal tekens in een bericht is verwijderd.
 • Beveiliging: automatisch uitloggen zal niet meer gebeuren vanwege een inactief tabblad in uw browser.
 • Documenten: de alfabetische volgorde van documenten is verbeterd.
 • Gebruikersnaam vergeten: vanaf nu krijgt de gebruiker ook een bericht wanneer er geen account gevonden is op basis van het ingevoerde e-mailadres.
 • Interface: lay-out uitlog-knop verbeterd en de oude Negometrix logo’s op het platform zijn allemaal aangepast naar het nieuwe logo.
 • Mijn Profiel: overbodige scroll bar verwijderd.
 • Mijn Profiel: de profielfoto wordt vanaf nu opgeslagen in de gebruiker zijn persoonlijke map, niet meer in de organisatiemap.
 • Organisatie: het inactief zetten van collega's resulteert in een pop-up met informatie over de tenders waar de gebruiker contactpersoon is.
 • Update Notificaties: Vanaf nu zijn de notificatie pop-ups over een update van het platform, per taal en type gebruiker te activeren.


Voor contractmanagers en -beheerders


 • Contractvelden: een veld dat refereert aan een ander veld wordt nu beter weergegeven.
 • Dashboard: stoplicht functie toegevoegd op het dashboard, om zo een status status mee te geven aan contracten. De contractmanager kan dit aanpassen.
 • Dashboard: er kan nu gesorteerd worden op leverancier.
 • Dashboard: het verplaatsen van meerdere contracten tegelijk is verbeterd.
 • Filter: nieuwe filter toegevoegd voor filtering op contractmanager.
 • KPI's importeren: wanneer een gebruiker met veel contracten een vragenlijst wil importeren in de KPI-vragenlijsten, gaat dit nu veel sneller.


Voor aanbieders


 • Prijslijsten: het invullen van prijzen is enkel zichtbaar wanneer dit daadwerkelijk gevraagd wordt in de tender.
 • Prijslijsten: de export van de prijslijst is verplaatst naar de onderkant van het scherm.
 • Tenders (Aanbieder): in het dashboard is de rol van de gebruiker toegevoegd (contactpersoon, deelnemer, of geen deelnemer).
 • Vraag & Antwoord: mogelijkheid toegevoegd voor aanbieders om vragen te importeren in de Vraag & Antwoord module.
 • Vraag & Antwoord: filteren op individuele vraag vereist nu geen andere filter meer.
 • Vragenlijsten: de min/max waarde is niet meer zichtbaar wanneer deze voor de vraag niet van toepassing is.


Voor publieke inkopers


 • Kwalificatiesysteem: nieuwe status beschikbaar in Vergelijk & Selecteer: 'in behandeling'. Deze is zichtbaar voor aanbieders, maar vergrendeld de indiening niet.
 • Organisatie: voor publieke organisatie zijn de eigenschappen 'soort aanbestedende dienst' en 'hoofdactiviteit' nu verplicht.
 • Vrijgave & Publicatie: in het F03 formulier is sectie 2.1.7. in sommige gevallen verplicht. Dat wordt nu ook zo getoond aan de hand van een *.
 • Vrijgave & Publicatie: issues met het rectificeren van CPV codes zijn opgelost. Het toevoegen is mogelijk, maar het verwijderen van CPV-codes niet meer mogelijk. TED staat dit niet toe.
 • Vrijgave & Publicatie: indien een verplicht veld is vergeten, scrollt de pagina direct terug omhoog naar dat veld.
 • Vrijgave & Publicatie: het direct delen op Twitter toegevoegd.
 • Vrijgave & Publicatie: bij de vrijgave voor Gunning is er in dit tabblad nu een link zichtbaar die de gebruiker doorstuurt naar Vergelijk & Selecteer.
 • Vrijgave & Publicatie: het rectificeren van een groot aantal velden is beperkt tot maximaal 120.
 • Vrijgave & Publicatie: voor Duitse publieke organisaties is het mogelijk eerst op TED te publiceren voordat de tender op Negometrix wordt gepubliceerd.


Voor alle inkopers • Annuleren van tender: tijdens alle fases van de tender is het nu mogelijk de tender te annuleren.
 • BCC ontvangers: de opslaan-knop bij het toevoegen van BCC ontvangers is beter zichtbaar gemaakt, bij een lange lijst van ontvangers.
 • Exports: de tender zip export is uitgebreid met een extra export uit de Vraag & Antwoord module.
 • Exports: er is twee nieuwe exports beschikbaar met de kwalificaties per offerte. Deze zijn eveneens beschikbaar in de zip-export van de tender.
 • Exports: de naam van de export voor het exporteren van de aanbieders inclusief kwalificaties is duidelijk gemaakt.
 • Geplande tenders: het verwijderen van een geplande tender levert een pop-up op met daarin het tendernummer ter bevestiging.
 • Integratie Negometrix Portal en Negometrix 3: vanaf donderdag 31 mei is het mogelijk om in een profiel onder nieuwe tab “Single sign-on”, de inloggegevens van een Negometrix Portal account in te voeren. Dit resulteert in een extra module in het rechtermenu waarmee de gebruiker snel kan overschakelen naar Negometrix Portal. Terugschakelen vanuit Negometrix Portal naar Negometrix 3 is daarna eveneens mogelijk.
 • Logfiles: het verwijderen van een document wordt nu weergegeven inclusief de naam van het document.
 • Logfiles: de historie bij de planning laat nu ook de naam zien van zelf aangemaakte datums.
 • Offerte verificatiefase: De leadbuyer kan de offerte verificatiefase zelf aan- of uitschakelen in de Tender opties, het tabblad Type procedure. Dit kan niet meer in de gunningsfase.
 • Planning: nieuwe Excel-export van de planning toegevoegd.
 • Planning: de datumprikker bij het toevoegen van een nieuwe fase laat nu enkel datums in de toekomst zien, relatief aan de startdatum.
 • Prijslijsten: het is nu altijd mogelijk de prijs- en vragenlijst alsnog te koppelen. 
 • Rechten: Er zijn twee nieuwe rechten: inzage in alle evaluaties van de evaluatoren en het bewerken daarvan. Hiermee kan kan een collega alle evaluaties (inclusief het samenvattend commentaar) bekijken en aanpassen. Ook wanneer de optie Evaluatie vereist door één evaluator staat ingesteld en de gebruiker niet de leadbuyer is.
 • Rapportmanager: er is een nieuwe kolom toegevoegd in de rapportmanager en export Tendersoverzicht met daarin de uitgenodigde aanbieders.
 • Tendernaam: Wanneer een lange tendernaam is ingegeven, zal deze niet meer over de helpknop aan de rechterzijde van het scherm gaan. 
 • Tender aanmaken: na het aanmaken van een nieuwe tender komt de gebruiker direct terecht in de wijzig-modus.
 • Tender aanmaken: de weergave van de toelichtingen bij templates is verbeterd bij het aanmaken van een nieuwe tender.
 • Tender Templates: het toewijzen van een template kan nu aan de gehele organisatie, inclusief toekomstige collega's. Dit hoeft daarmee niet meer per collega.
 • Tender templates: collega's die verwijderd zijn uit de organisatie, worden ook uit de Tender Templates verwijderd.
 • Uitnodigingen: inkopers kunnen uitnodigingen verwijderen als ze nog niet geaccepteerd zijn.
 • Uitnodigingen: een inkoper die via de mail is uitgenodigd om deel te nemen aan een tender kan opnieuw uitgenodigd worden.
 • Uitnodigingen: het versturen van een groot aantal uitnodigingen is versneld.
 • Uitnodigingen: een uitnodiging kan opnieuw worden verzonden nadat een aanbieder verwijderd is.
 • Uitnodigingen: een inkoper kan nu ook een uitnodiging naar aanbieders versturen als het perceel later is aangemaakt. Indien dit nog niet gedaan is, wordt dit zichtbaar in de hoofdtender.
 • Vergelijk & Selecteer: dashboard overzichtelijker gemaakt in het geval van een gewogen factor methode.
 • Vraag & Antwoord: de filter voor individuele vragen werkt nu ook zonder andere filters.
 • Vraag & Antwoord: de naamgeving bij het wijzigen van een gepubliceerd antwoord is verbeterd.
 • Vrijgave & Publicatie: bij het activeren van de vrijgevers is het nu direct mogelijk een vrijgever te selecteren.
 • Vrijgave & Publicatie: issues opgelost die ontstonden bij het de-activeren van de vrijgevers en het vervolgens willen verwijderen van de collega.
 • Vrijgave & Publicatie: dit kan nu gewijzigd worden in alle fases, behalve als het voortkomt uit een tender template.
 • Vragenlijsten: in het geval van een gewogen vragenlijst is 'Gewicht is som van vragen' nu de standaardinstelling.
 • Alleen voor gebruikers in de VS: 
  • Tender opties: een nieuw tabblad beschikbaar: Message board. 
  • Berichten templates: nu ook beschikbaar in het Engels (US).


Voor evaluatoren


 • Evalueren: in het geval er meer dan drie vragen zijn gesteld in de Vraag & Antwoord module, zijn deze zichtbaar achter een toon meer-knop.
 • Evalueren: de namen van de inschrijvers kunnen worden verborgen door de leadbuyer vanuit het tabblad Evalueren (bijv. voor tijdens een consensus meeting). Dit blijft nu ook van toepassing voor de pagina's na het activeren.
 • Evalueren: in het geval dat een multiple-choice evaluatiemethode veel opties heeft, is de opslaan-knop beter zichtbaar gemaakt.
 • Interne opmerkingen: de teksten zullen elkaar niet meer overlappen indien er meerdere opmerkingen onder elkaar staan.
 • Weergave: onnodige scrollbar verwijderd.


Voor Tender Start Formulier-beheerders 


 • Formulier: er is een directe URL opgenomen in het formulier dat uit Negometrix Portal binnenkomt.
 • Goedkeuringsberichten: deze berichten kunnen nu een bijlage bevatten.
 • Toewijzen inkoper: er is een autocomplete dropdown ingevoerd, waardoor het vinden van de juiste collega's sneller gaat.

16 april 2018

Met de update van het afgelopen weekend zijn er een aantal verbeteringen doorgevoerd in Berichten, Vraag & Antwoord, notificaties en de Contract module. Verder is voor aanbieders de status van hun indiening in het dashboard relevanter en duidelijker gemaakt, zodra de tender in een volgende fase komt. Daarnaast zijn er nieuwe video tutorials over het digitaal UEA en is er een samenwerking met Juris-Lecta aangaande aanbestedingsjurisprudentie.


Videotutorials over het Digitaal UEA

Inkoper in het publieke domein? Sinds enige tijd biedt Negometrix de mogelijkheid om het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) volledig digitaal te integreren in de vragenlijst van uw aanbesteding. Het interactief pdf-bestand is daarmee niet meer nodig. Het UEA is beschikbaar als vraagtype in de vragenlijst, waarmee zowel de inkoper als de aanbieder het formulier integraal kan inzien en invullen.

Speciaal voor deze nieuwe feature zijn er enkele videotutorials opgenomen:
Bekijk hier hoe aanbieders stap voor stap het nieuwe digitaal UEA invullen.

Bekijk hier hoe inkopers het nieuwe digitaal UEA kunnen instellen, klaarzetten en evalueren.


Meer over het instellen van deze functionaliteit, leest u op de supportpagina van Negometrix.


Negometrix introduceert Juris-Lecta portal

In samenwerking met Corvers Procurement Services biedt Negometrix nu de optionele module Juris-Lecta aan waarmee u toegang krijgt tot een kennisbank boordevol ‘lessons learned’ uit de aanbestedingsjurisprudentie.

Meer weten? Lees hier ons blog met meer informatie.


Deze update


De belangrijkste nieuwe features en verbeteringen

 • Uitnodigingen naar aanbieders met meerdere collega's in een DAS: indien een aanbieder met meerdere collega's in een DAS actief is en deze als BCC ontvanger heeft ingesteld, ontvangen zij allen de uitnodiging voor een specifieke uitvraag. Iedere collega kan de uitnodiging accepteren en zo samen deelnemer zijn in de specifieke uitvraag.
 • Indienstatus in Dashboard aanbieders: de status van de indiening is voor aanbieders relevanter gemaakt. Deze zal niet meer op niet-ingediend staan als de aanbieder niet is uitgenodigd voor de huidige fase. De indienstatus kijkt nu naar de status van de offerte, de planning en de fase van de tender. Dit schepte soms onduidelijkheid tijdens offerte-verificatiefases.
 • Planning in tenders vanuit een template: bij het aanmaken van een tender zijn de tijdstippen nu gelijk aan de planning uit de gekozen template.

Voor aanbieders

 • Gunningsresultaat: resultatenscherm nu ook zichtbaar als de organisatiebeheerder geen deelnemer is in de tender.
 • Indienstatus: deze zal niet meer op niet-ingediend staan als de aanbieder niet is uitgenodigd voor de huidige fase. De indienstatus kijkt naar de status van de offerte, de planning en de fase van de tender. Dit schepte met name onduidelijkheid tijdens offerte-verificatiefases.
 • Start-knop: een nieuwe offerte starten of toevoegen levert nu de juiste melding op wanneer dit niet mogelijk is.
 • Tender documenten: op de 1.Informatie pagina had de Tender Documenten pop-up een uploadknop. Die is weggehaald.
 • Uitnodigingen naar meerdere collega's: indien een aanbieder met meerdere collega's in een DAS actief is en deze als BCC ontvanger heeft ingesteld, ontvangen zij allen de uitnodiging voor een specifieke uitvraag. Iedere collega kan de uitnodiging accepteren en zo samen deelnemer zijn in de specifieke uitvraag. Indien een collega de uitnodiging afslaat kan een andere collega niet alsnog accepteren.

Voor publieke inkopers

 • Exports: Proces verbaal van gunning kan nu ook worden aangemaakt wanneer er geen prijslijst óf vragenlijst is gebruikt in de tender.
 • Vrijgave & Publicatie: Publiceren direct op TED vanaf nu mogelijk voor inkopers buiten Nederland.
 • Vrijgave & Publicatie: Gunnen aan een groep aanbieders via het F03 formulier Aankondiging van een Gegunde opdracht dient nu aan minimaal 2 aanbieders te zijn.
 • Vrijgave & Publicatie: De datum van gunning in het publicatieformulier 'Aankondiging van een Gegunde opdracht' kan niet in de toekomst liggen.
 • Vrijgave & Publicatie: indien een tender niet gegund wordt, mag de waarde van het contract niet ingevuld zijn in het publicatieformulier 'Aankondiging van een Gegunde opdracht'.

Voor alle inkopers

 • Aanmeldingen/inschrijvingen: het gewicht van vragen is niet relevant indien de vragenlijst niet gewogen is. Dit percentage (0%) is daarom niet meer zichtbaar in aanmeldingen/inschrijvingen.
 • Deelnemers: collega's die het Overzicht in Evalueren mogen zien, zien nu ook het samenvattend commentaar.
 • Deelnemers: een deelnemer zowel als inkoper en aanbieder uitnodigen is mogelijk, echter kan slechts één van de twee uitnodigingen geaccepteerd worden.
 • Dossier: naast het aantal aanbieders per fase, nu ook een totaaloverzicht met alle aanbieders over alle fases (inclusief degene die zich verwijderde) beschikbaar.
 • Evalueren: in een tender met percelen is nu ook evalueren per offerte mogelijk met daarbij de mogelijkheid per perceel apart een keuze te maken over de evaluatieweergave.
 • Evalueren: offertes toewijzen aan evaluatoren nu ook mogelijk in tenders die geen doorlopende procedure gebruiken. Dit kan alleen bij de evaluatiemethode: evaluatie van één persoon vereist.
 • Evalueren: issues met de zichtbaarheid van evaluaties uit eerdere fases opgelost.
 • Evalueren: het samenvattend commentaar is nu zichtbaar in het tabblad Overzicht.
 • Geplande tenders: bij het importeren kan nu ook de gebruikersnaam van inkoper worden meegenomen als leadbuyer van de tender.
 • Overige opties: maximaal aantal toegestane offertes naar 20 verhoogd.
 • Prijslijst: bij het toevoegen van een nieuwe prijsregel leek het prijsveld ook een verplicht invulveld, terwijl dat voor de inkoper uiteraard niet zo is. Dit wordt nu ook niet meer als dusdanig getoond.
 • Planning: kolom met omschrijving is verbreed in Quick Edit-modus.
 • Planning: bij importeren van een planning met daarin datums zonder tijdstippen wordt dit ook correct geïmporteerd.
 • Planning: tijdstippen in de planning van een template worden identiek overgenomen in de aangemaakte tender. Dit wordt dus niet meer aangepast aan de hand van de huidige datum en tijdstip.
 • Specifieke tender data: verplichte velden die nog niet zichtbaar zijn, blokkeren niet meer het opslaan van de pagina.
 • Tender omschrijving in percelen: type opdracht kan specifiek worden ingesteld per perceel.
 • Vraag & Antwoord: zoeken op namen of titel nu ook mogelijk in tabbladen met vragen gereed voor publicatie en gepubliceerde vragen. Dit kon al in 'Alle vragen en concept antwoorden'.

Voor contractbeheerders en -managers

 • Berichten: de preview van meerdere berichten tegelijk is verbeterd.
 • Contract bewerken: alle tabbladen hebben nu ook een wijzig-knop bij het icoon voor het direct openen van het tabblad in wijzig modus.
 • Contract verwijderen: extra verificatie toegevoegd bij het verwijderen van het contract.
 • Documenten: contractnummer zichtbaar in de mappenstructuur aan de linkerkant.
 • Herinneringen: het verwijderen van een herinnering zorgde voor ogenschijnlijk lege dropdown velden op de pagina, dat is opgelost. 
 • Specifieke tender data: verplichte velden die nog niet zichtbaar zijn, blokkeren niet meer het opslaan van de pagina.

Voor alle gebruikers

 • Berichten: bij het versturen van een bericht aan een e-mailadres blijft dit adres nu ook zichtbaar wanneer het bericht daarna opnieuw wordt geopend vanuit Verstuurde Berichten.
 • Berichten: bij het koppelen van een bericht aan een contract of tender is deze link nu aanklikbaar tijdens het aanmaken van het bericht.
 • Exports: de titels van de mappen en bestanden in de zip-export zijn verbeterd.
 • Notificaties: notificaties worden niet meer verstuurd naar inactieve profielen.
 • Notificaties: geen notificaties meer naar Berichten-pagina over: toegevoegd zijn aan een tender, wachtwoord en gebruikersnaam vergeten, activeren profiel, concept contract aanmaken. Deze ontvangt de gebruiker enkel in zijn persoonlijke e-mail.

 • Talen: de Engelse talen (Verenigd Koninkrijk en Verenigde staten) onder elkaar geplaatst.

Voor beheerders

 • Log files: zichtbaar wanneer een collega zich afmeld voor één van de vier beschikbare mailings in Mijn Profiel.
 • Templates: een collega die een template wijzigt wordt automatisch leadbuyer in de template. De oude leadbuyer wordt verwijderd indien deze geen andere rol had.
 • Rapportmanager: nieuwe kolom beschikbaar: start offerte-verificatiefase.


Voor TSF beheerders

 • Inzien formulier: bij een formulier vanuit Portal kunnen nu door middel van het potlood-icoon meer velden worden ingezien, anders dan enkel de standaardvelden.

26 maart 2018

Met de update van afgelopen weekend introduceren we een nieuwe regel in de contractmodule waarmee contract templates nog slimmer kunnen worden ingericht. De bekende Zichtbaar als-regel is nu geavanceerder. Er kan nu naar meerdere velden worden gerefereerd inclusief en/of instellingen. 


Voor alle inkopers


 • Berichten: er is een nieuwe placeholder beschikbaar: de gegunde aanbieder.
 • Deelnemers: de rol van de hoofdcontactpersoon in een tweede inkopende organisatie is nu ook zichtbaar in Deelnemers.
 • Evalueren: de leadbuyer kan de score van een automatisch beoordeelde vraag wijzigen in Evalueren, nu ook wanneer de weergave op per offerte staat ingesteld.


Voor inkopers en contractmanagers


 • Rapportmanager: een gedeeld rapport blijft nu ingesteld als gedeeld, ook wanneer iemand anders het rapport wijzigt.


Voor evaluatoren


 • Evalueren: de naam van de aanbieder is nu zichtbaar in de pop-up voor het invullen van de score tijdens het evalueren.


Voor contractmanagers


 • Nieuwe regel voor contractvelden: Met de nieuwe Zichtbaar als (geavanceerd)-regel kan er nu naar meerdere velden gerefereerd worden, inclusief en/of keuze.


Voor contractbeheerders


 • Taken: indien u in een veld de datum wijzigt waaraan een taak is gekoppeld, wijzigt de taak mee.


Voor alle gebruikers


 • Documenten: het kiezen van een tender of contract is geharmoniseerd door middel van een keuze bovenin het scherm.

12 maart 2018

Met de update van afgelopen weekend introduceert Negometrix een volledige nieuwe functionaliteit voor publieke inkopers: de integratie van het digitale Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Hiermee is de pdf-versie van het UEA verleden tijd.

Verdere verbeteringen en nieuwe features zijn er onder andere doorgevoerd in Vergelijk & Selecteer, Vraag & Antwoord en de Specifieke tender data.

De belangrijkste nieuwe features en verbeteringen:

 • Digitaal UEA: inkoper in het publieke domein? Vanaf vandaag biedt Negometrix de mogelijkheid om het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) volledig digitaal te integreren in de vragenlijst van uw aanbesteding. Het interactief pdf-bestand is daarmee niet meer nodig. Het UEA is voortaan beschikbaar als vraagtype in de vragenlijst, waarmee zowel de inkoper als de aanbieder het formulier integraal kan inzien en invullen. Meer over het instellen van deze functionaliteit, leest u op de supportpagina van Negometrix.
  Ook voor aanbieders is er een instructie geschreven. Deze vindt u hier.
 • Specifieke tender data: er zijn vier nieuwe type velden beschikbaar: dropdown, rich text, multiple choice en document upload. Het tabblad Specifieke tender data activeert u in Tender opties > Overige opties in uw tender of template.
 • Daily digest e-mails: iedere gebruiker kan deze nu naar eigen wens uit- of aanzetten in zijn profiel. De gebruiker beslist daarmee zelf over het ontvangen van notificaties van de Vraag & Antwoord module, of nieuwe indieningen in verificatiefases, erkenningsregelingen, kwalificatiesystemen en doorlopende procedures. Indien u dit wijzigt, geldt dit direct voor alle tenders waarin u deelnemer bent.
 • Gunningsresultaat: het prijs deficiet is nu beschikbaar in het Resultatenscherm.
 • Vraag & Antwoord: nieuwe filter beschikbaar voor het filteren op naam van een aanbieder.
 • Inkoopverzoeken: in het Dashboard is er een nieuwe knop en kolom toegevoegd voor het toewijzen van inkoopverzoeken aan inkopers.


Voor iedereen

 • Inloggen: gebruikersnaam vergeten? Deze is nu simpel op te vragen aan de hand van het gekoppelde e-mailadres. Indien er een gebruikersnaam bekend is, ontvangt de gebruiker zijn gebruikersnaam via e-mail.
 • Locatie instellingen: gebruikers van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk krijgen nu ook hun eigen taal automatisch toegewezen (English en English VS), inclusief standaard valuta en tijdzone.


Voor aanbieders

 • Invullen vragenlijst: bij een combinatie van beantwoording (bijv. ja/nee) en een optionele bijlage upload, dient eerst de vraag te worden beantwoord, alvorens het toevoegen van een bijlage zichtbaar wordt.
 • Notificaties: in de automatische e-mailnotificatie over de naderende sluiting van een selectie- of offertefase in vergrendelde procedures, is nu ook de naam van de inkopende organisatie opgenomen.


Voor alle inkopers

 • Aanmeldingen/inschrijvingen: nieuwe zoekfunctionaliteit toegevoegd, voor het zoeken van aanbieders op naam.
 • Deelnemers: Leadbuyers kunnen nu gebruikers van andere inkopende organisaties verwijderen uit een tender.
 • Deelnemers: indien u in een tender met percelen inkopers uitnodigt op basis van een e-mailadres kan dit nu inclusief het selecteren van het gewenste perceel.
 • Deelnemende aanbieders: nieuwe zoekfunctionaliteit toegevoegd, voor het zoeken van aanbieders op naam.
 • Deelnemende aanbieders: export bevat nu ook de verwijderde deelnemers.
 • Rapportmanager: de gegunde prijs is nu beschikbaar als kolom.
 • Tender Templates: het gunningsresultaat is nu standaard onzichtbaar.
 • Vergelijk & Selecteer: er is geen prijs meer zichtbaar in het staafdiagram. De grafiek is tevens vergroot bij grotere schermresoluties.
 • Vergelijk & Selecteer: maximaal 100 offertes tegelijk mogelijk op één pagina.
 • Vergelijk & Selecteer: in het geval van de ‘gewogen factor methode’, is het nu duidelijker zichtbaar wanneer de prijs van een aanbieder buiten de reikwijdte valt.
 • Vergelijk & Selecteer: in het geval van de formule ‘value for money’, is er een extra kolom zichtbaar in Vergelijk & Selecteer met de p/q index.
 • Vragenlijsten: indien een verificatiefase is verwijderd (en daarmee ook de vragenlijst), is nu ook de melding weg dat er verificatievragen ontbreken.


Voor publieke inkopers

 • Exports: proces-verbaal van opening en gunning is nu ook beschikbaar indien er geen prijslijst is gebruikt.
 • Exports: proces-verbaal van opening laat nu ook de correcte openingsdatum en tijd zien wanneer deze geëxporteerd wordt tijdens de evaluatiefase.
 • Gunningsresultaat: de prijs-kwaliteitverhouding niet meer zichtbaar in het resultatenscherm indien de formule ‘Gunnen op waarde’.
 • Publicatie: de aanmeldknop voor aanbieders is nu ook nog ná publicatie te activeren via Vrijgave & Publicatie.


Voor evaluatoren

 • Weergave: keuze in evalueren 'per offerte' of 'per vraag' is nu per gebruiker apart instelbaar.


Voor contractmanagers en -beheerders

 • Beheer verantwoordelijkheden: selecteer alles knop toegevoegd in het overzicht.
 • Berichten: indien een aanbieder in twee velden staat in het contract, kwam deze ook bij het aanmaken van een bericht twee keer als ontvanger terug. Dat is opgelost. 
 • Herinneringen: automatische herinneringen nu direct zichtbaar zodra ze zijn aangemaakt.


Voor tender start formulier beheerders

 • Exports: de sortering van de kolommen in de exports is aangepast.
 • Dashboard: zoeken op inkoopverzoeknummer toegevoegd.
 • Dashboard: nieuwe knop en kolom toegevoegd voor het toewijzen van inkoopverzoeken aan inkopers.
12 februari 2018

De belangrijkste nieuwe features en verbeteringen:

 • Inkopers kunnen nu antwoorden importeren en aanbieders kunnen vragen koppelen aan de prijslijst en planning.
 • Het is niet meer verplicht in de planning een tijdstip in te vullen bij zelf toegevoegde datums.
 • Evaluatoren landen nu op het tabblad Evalueren bij het openen van de tender.


Voor iedereen

 • Beveiliging: diverse beveiligingsverbeteringen.
 • Design: overbodige footer met adresinformatie en logo Negometrix is van de hoofdpagina verwijderd.
 • Vraag & Antwoord: vragen die gesteld worden kunnen vanaf nu naast een specifieke vraag uit de vragenlijst, ook aan de prijslijst en de planning worden gekoppeld.


Voor aanbieders

 • Invullen & Indienen: geen melding over 100% ingevulde prijslijst meer wanneer de verplichte prijsbijlage ontbreekt. De melding 'Verplichte prijsbijlage ontbreekt' blijft uiteraard staan.
 • Organisatie: Contacten, Kwalificaties, Tender templates en Publieke templates niet meer zichtbaar in het rechtermenu. Deze zijn enkel  voor organisaties die Negometrix als inkoper gebruiken.
 • Uitnodiging accepteren: indien de tender reeds is gesloten zal op de acceptatiepagina nu de juiste status van de tender worden weergegeven.
 • BCC-ontvangers: ook na het wijzigen van de contactpersoon in een tender, blijft deze deelnemer BCC-ontvanger.
 • CPV-notificaties: de inkopende organisatie is vanaf nu zichtbaar in de notificatie die informeert over nieuw gepubliceerde tenders op basis van gekozen CPV-codes. Deze zijn in te stellen in 'Organisatie'.


Voor private inkopers

 • Organisatie: wanneer een organisatie als private inkoper staat ingesteld, zijn de publicatieformulieren niet meer zichtbaar in de tender opties.


Voor alle inkopers

 • Exports: het Proces verbaal van opening bij tender op laagste prijs heeft nu ook de offertes gesorteerd op laagste prijs.
 • Exports: er is een nieuwe Word-versie van de export Alle evaluaties, naast de reeds bestaande pdf-variant.
 • Gunningscommunicatie: dubbele header weggehaald in het design van de pagina.
 • Planning: het kiezen van een tijdstip is niet meer verplicht bij het invoeren van een nieuwe datum of fase. 
 • Vraag & Antwoord: inkopers hebben vanaf nu de mogelijkheid om antwoorden te importeren op reeds gestelde vragen vanuit het tabblad 'Gereed voor Publicatie'.


Voor evaluatoren

 • Tender openen: wanneer een gebruiker de standaardrol Evaluator heeft, landt deze direct op het tabblad Evalueren bij het openen van de tender.


Voor kwalificatiemanagers

 • Daily Digest nieuwe indieningen: Engelse termen uit de e-mail vertaald.
 • Vergelijk & Selecteer: sortering wordt nu onthouden zodat deze bij een volgend bezoek ook actief blijft.


Voor contractmanagers en -beheerders

 • Gekoppelde contracten: binnen het hoofdcontract worden de subcontracten nu correct in numerieke volgorde weergegeven.
 • Herinneringen: in een contract worden ingestelde herinneringen pas volledig getoond middels een 'Toon meer'-knop.
 • Herinneringen: veldnaam zichtbaar in de herinneringen in plaats van de referentienaam.


22 januari 2018

De belangrijkste nieuwe features en verbeteringen:

 • Een nieuwe, dagelijkse e-mail voor inkopers met daarin informatie over nieuwe indieningen in een verificatiefase, DAS, doorlopende selectiefase of kwalificatiesysteem
 • De mogelijkheid voor inkopers om in Vraag & Antwoord algemene vragen niet toe te staan
 • Een publicatieformulier kan nu ook door inkopers worden geëxporteerd wanneer deze nog niet is gepubliceerd


Voor iedereen

 • Berichten: issues met het dubbelklikken op de verzendknop verholpen
 • Collega's toevoegen: de dropdown is nu wit voor betere zichtbaarheid in lijn met andere invulvelden
 • Datumprikker in Agenda: de automatische e-mail met het verzoek tot reactie verwijst nu direct naar de afspraak in plaats van het agenda overzicht
 • Herinneringen: vanaf nu standaard gesorteerd op datum. De eerst volgende staat bovenaan.
 • Inloggen: bij het inloggen vanaf een geblokkeerd IP-adres wordt de gebruiker hierover beter geinformeerd


Voor inkopers

 • Berichten: nieuwe placeholder beschikbaar voor het eigen referentienummer  en startdatum van de gunningsfase van de tender
 • Deelnemers: de vorige rol van een lead buyer wordt nu niet meer getoond
 • Notificaties: een nieuwe, dagelijkse e-mail met daarin informatie over nieuwe indieningen in een verificatiesfase, DAS, doorlopende selectiefase of kwalificatiesysteem
 • Planning: de opening van offertes kan niet meer plaatsvinden na een volgende fase 
 • Rapportmanager: iedereen met het recht rapportages te maken, kan publieke rapporten wijzigen
 • Tender opties: het gekozen tender template is nu zichtbaar in de tenderomschrijving
 • Tenders overzicht: het tendernummer wordt nu vermeld in de pop-up bij het verwijderen van een tender
 • Vergelijk & Selecteer: er is nu een betere melding bij het toelaten van partijen naar de volgende fase over de zichtbaarheid van de inhoud
 • Vergelijk & Selecteer: issues met de rangorde op laagste prijs opgelost
 • Vraag & Antwoord: zoekopdracht kan nu ook worden gestart door middel van de Enter-toets
 • Vraag & Antwoord: nieuwe optie voor het niet toestaan van algemene vragen in Vraag & Antwoord
 • Vragenlijsten: in de PDF export van de vragenlijst wordt de evaluatiemethode nu ook volledig weergegeven
 • Vragenlijsten: indien een vragenlijst niet gewogen is, kan de aanbieder een prijs van 0 of lager indienen
 • Vrijgave & Publicatie: een publicatieformulier kan nu ook worden geëxporteerd wanneer deze nog niet is gepubliceerd. Valideer het formulier eerst via Beheer.


Voor kwalificatiemanagers

 • Evalueren: in Overzicht zijn issues opgelost met de Beheer knop voor het doorvoeren van aanpassingen op de door het systeem beoordeelde vragen
 • Notificaties: een nieuwe, dagelijkse e-mail met daarin informatie over nieuwe indieningen in een verificatiesfase, DAS, doorlopende selectiefase of kwalificatiesysteem


Voor contractmanagers en -beheerders

 • Contractvelden: decimalen nu ook toegestaan in het veldtype Bereik
 • Exports: de Export van alle contracten nu ook inclusief decimalen
 • KPI vragenlijsten: de volgorde van de vragen komt nu overeen met de volgorde in de KPI checkpoints, ook bij het tussentijds wijzigen hiervan
 • Rapportmanager: iedereen met het recht rapportages te maken, kan publieke rapporten wijzigen8 januari 2018

Negometrix.com volledig vernieuwd
Vanaf vandaag hebben we een volledig nieuwe website. De site heeft een nieuwe look & feel en is beter gericht op de verschillende markten die gebruikmaken van onze uitgebreide softwareoplossingen. Zowel binnen Negometrix als NegometrixPortal.

Wanneer u direct aan de slag wilt in de software, klikt u net als voorheen rechtsboven op Login. U komt op het platform terecht en logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Feedback?
We horen graag wat u van onze nieuwe website vindt. Stuur uw feedback naar louis.gossieau@negometrix.com of reageer onderaan deze pagina met de feedback knoppen.


Voor Organisatiebeheeders


Export van alle collega's

Voor organisatiebeheerders is het nu mogelijk om een export te maken van alle collega's inclusief licentie informatie, inlogdatum, certificaten en publiek profiel.


Voor inkopers


Tender templates

Zodra er meer dan 5 collega's zijn toegewezen aan een template, is er een knop toegevoegd om de rest van de lijst te zien.


Notificaties over het toevoegen van collega's vernieuwd

Een toegevoegde collega ziet in de notificatie per mail door wie degene is toegevoegd. Indien dit niet de leadbuyer was, krijgt de leadbuyer eveneens een notificatie per e-mail.


Vraag & Antwoord

Indien een collega het recht heeft vragen en antwoorden te publiceren mag deze nu ook vragen toewijzen aan collega's, antwoorden wijzigen die gereed staan, of gepubliceerde vragen rectificeren.


Berichten

Inkopers kunnen nu meerdere concepten tegelijk versturen. Handig wanneer u bijvoorbeeld de automatische gunningsberichten aanpast en tegelijkertijd wilt versturen.


Evaluaties

De export van alle evaluaties in PDF is vernieuwd. Afhankelijk van uw evaluatieweergave is de export opgebouwd per beoordelaar of per offerte. 

Daarnaast is het samenvattend commentaar telkens onder de tabel met beoordelingen zichtbaar, gesorteerd per aanbieder.


Voor Contractbeheerders en -managers


Contract module

 • Issues opgelost met het toevoegen van een extra optie aan een opsomming
 • Aantal karakters van contractnaam is verhoogd naar 150
 • Issues opgelost met iconen op de tabbladen
 • Offerte koppelen enkel mogelijk vanuit wijzig modus


Voor kwalificatiemanagers


Export vernieuwd voor Groslijsten en DAS gebruikers

Er zijn 4 kolommen toegevoegd aan de export van de kwalificaties in Vergelijk & Selecteer:

 • Aantal keer dat aanbieder uitnodigingen voor specifieke uitvragen heeft geaccepteerd
 • Aantal keer dat aanbieder een offerte indiende
 • Aantal keer dat aanbieder is doorgezet naar evaluatie
 • Aantal keer dat aanbieder is doorgezet naar gunning

Verder voor kwalificatiemanagers:

 • Het verwijderen van filters in Vergelijk & Selecteer kan vanaf nu één voor één
 • Kwalificaties overal op alfabetische volgorde gesorteerd
 • Toevoegen van een kwalificatie vereenvoudigd. Het aanvinken van een map niet meer verplicht.

Verdere verbeteringen

 • Geplande tenders: bij het kiezen van het type procedure zijn nu alleen nog de relevante templates zichtbaar
 • Documenten: mogelijkheid om te sorteren op upload datum
 • Berichten: volgorde gewijzigd tendermappen in Berichten van nieuw naar oud, in plaats van oud naar nieuw

 • Berichten: u kunt meerdere berichten selecteren als gelezen

 • Berichten: indien een bericht verstuurd is aan gebruiker in andere tijdzone is geldigheid van een link (bijv. uitnodiging) in juiste tijdzone (mits bekend in profiel)
 • Deelnemers: volgorde collega's in tenders nu op alfabetische volgorde

 • Beheer evaluatoren: label toegevoegd bij de verwijder knop

 • Vragenlijst: vraagnummering gecorrigeerd in de Excel export
 • Gunningsformule: rank on scores in survey hernoemd naar Rangorde op basis van percentage in vragenlijst
 • Vraag & Antwoord: zoeken op publicatienummer mogelijk gemaakt
 • Support pagina: voor snellere toegang tot de support pagina is er een extra Help knop geplaatst onderaan in het rechtermenu.

 • Organisatie: issues met checkboxes opgelost in Gebruikersgroepen bij gebruik oranje thema
 • Organisatie: importeren van collega profielen valideert nu ook op onjuist gebruik van spaties
 • Organisatie: extra validatie toegevoegd aan het instellen van een website voor het Organisatieprofiel

 • Menu: vermelden percentages weggehaald voor Organisatie en Mijn Profiel

Voor aanbieders

 • Export van Mijn Vragen in Vraag & Antwoord Q&A nu ook inclusief de antwoorden
 • Verbeterde zichtbaarheid van gekozen kwalificaties bij het indienen van meerdere inschrijvingen in bijvoorbeeld een Dynamisch Aankoopsysteem of het Sociaal Domein