9 december 2019

Lees hier de items die zijn doorgevoerd met de update van het weekend 7 en 8 december.


Voor publieke inkopers:

 • Exports: Indien er een aparte opening van de kluis is ingesteld, staat deze als openingsdatum in het proces verbaal van opening.


Voor inkopers:

 • Planning: na een wijziging gedurende een aanbiedersfase (bijvoorbeeld selectie- of offertefase) krijgt de lead buyer direct de optie deze wijziging te delen via Vraag & Antwoord.
 • Exports: De nieuwe export binnen Vergelijk & Selecteer voor het vergelijken van alle prijzen (update 28 oktober) heeft een klein aantal verbeteringen gekregen:
  • Indien er twee prijzen het laagst zijn, worden ze allebei groen getoond.
  • De totaalprijs wordt alleen opgeteld als dat ook zo is ingesteld in de prijslijst.
  • Als er geen prijs is ingevuld, wordt die ook niet als laagste gemarkeerd.


Voor contractmanagers:

 • Rapportages: bij het toepassen van een filter is een slash teken nu ook toegestaan.


Voor aanbieders

 • Prijzen invullen: indien er een formule wordt toegepast in de tabel, wordt de prijs direct berekend. Voorheen gebeurde dit pas na opslaan. 
 • Contactpersoon wijzigen: zolang de tender nog niet is gearchiveerd door de inkoper, kan de aanbieder zijn contactpersoon nog wijzigen.


Voor iedereen:

 • Berichten: format organisatie en contactpersoon duidelijker weergegeven in de overzichten met berichten.28 oktober 2019

Lees hieronder de inhoud van de update van het weekend 26 en 27 oktober.

 

Voor inkopers:

 • Berichten: de ondersteuning van speciale karakters is verbeterd.
 • Berichtentemplates: de lijst met templates types is nu alfabetisch gesorteerd.
 • Gewogenfactormethode: er is meer duidelijkheid aangebracht in het instellen van het bereik van de toegestane prijzen en het weergeven van de KO.
 • Prijslijsten: er is een nieuwe export beschikbaar (Prijsvergelijk) waarbij op prijsregel niveau de prijzen van alle aanbieders worden vergeleken. Wie was de goedkoopste en wat was de afstand tot de nr. 2. De export is beschikbaar binnen Vergelijk & Selecteer.
 • Publicatieformulieren: nieuwe validatie regels toegevoegd en het kiezen van de locatie verbeterd (in het geval een organisatie meerdere locaties heeft).
 • Randomizer: bij de shortlist informatie is een icoon hersteld.
 • Vraag& Antwoord: antwoorden die gereed staan voor publicatie kunnen nu zowel apart, als allemaal tegelijk worden verwijderd met het prullenbak-icoon.
 • Vrijgaves: deze kunnen nu worden verwijderd door de Lead buyer en de Organisatiebeheerder. Is deze vanuit een template ingericht? Dan kan alleen de organisatiebeheerder deze verwijderen. Is de vrijgave afgewezen, dan kan de lead buyer deze aanpassen zodat opnieuw kan worden vrijgegeven.

 

Voor contractmanagers

 • Raamovereenkomsten: het koppelen van contracten kan enkel nog aan actieve contracten. Het is niet meer mogelijk contracten aan sub-contracten te koppelen of contracten in het archief.

23 september 2019

Lees hieronder de belangrijkste wijzigingen van de update van het weekend 21 en 22 september, met vervolgens de volledige lijst met verbeteringen.


Belangrijkste verbeteringen

 • Aanbieders kunnen tenders archiveren. Voorheen kon alleen de inkopende organisatie een tender archiveren. Aanbieders archiveren een tender vanaf nu via een nieuwe knop op het tabblad 1. Informatie. 
 • Filters toegevoegd op de Tenders (Aanbieder) pagina. Filter op fase en inkopende organisatie.
 • Filters toegevoegd op de Tenders pagina. Filter het overzicht op fase, rol en gekozen procedure.
 • Labels op de tabbladen van de overzichten in Tenders, Intake Dashboard, Contracten en Gepubliceerde tenders vernieuwd en consistenter gemaakt. 
 • Locaties en TenderNed aansluitnummer: inkopende organisaties kunnen hun locaties aanvullen met een specifiek aansluitnummer. Zo kan bij het invullen van een publicatieformulier een locatie gekozen worden, waarmee automatisch het juiste TenderNed aansluitnummer wordt ingevuld.
 • Selectiebesluit: deel na een afgeronde selectiefase vanuit Vergelijk & Selecteer het selectiebesluit met de aanbieders via een bericht. Een nieuwe template type is daarvoor eveneens beschikbaar gemaakt.


Voor inkopers

 • Berichten: nieuwe placeholder beschikbaar met de offertenaam.
 • Berichten: zoeken in berichten werkt nu over alle berichten, niet enkel die wat aan de gebruiker zelf zijn verstuurd.
 • Gebruikersrollen: maak nu ook gebruikersrollen aan voor organisatierechten. Voorheen kon dit alleen voor tenders en contracten.
 • Locaties en TenderNed aansluitnummer: inkopende organisaties kunnen hun locaties aanvullen met een specifiek aansluitnummer. Zo kan bij het invullen van een publicatieformulier een locatie gekozen worden, waarmee automatisch het juiste TenderNed aansluitnummer wordt ingevuld.
 • Openbaar organisatieprofiel: het tabblad met doorlopende procedures is hersteld.
 • Selectiebesluit: deel na een afgeronde selectiefase vanuit Vergelijk & Selecteer het selectiebesluit met de aanbieders via een bericht. Een nieuwe template type is daarvoor eveneens beschikbaar gemaakt.
 • Single sign-on: algemene verbeteringen doorgevoerd in de mogelijkheden rondom single sign-on.
 • Tendersoverzicht: nieuwe filters toegevoegd: op fase, rol en gekozen procedure.
 • Uitnodigingen: uitnodigingen kunnen nu altijd opnieuw worden verstuurd.
 • Vergelijk & Selecteer in kwalificatiesysteem: historie zichtbaar van de status per offerte.
 • Vrijgave: indien een vrijgave is afgewezen kan die nu ook weer worden gewijzigd.


Voor aanbieders

 • Aanbieders kunnen tenders archiveren. Voorheen kon alleen de inkopende organisatie een tender archiveren. Aanbieders archiveren een tender vanaf nu via een nieuwe knop op het tabblad 1. Informatie.
 • Notificaties: de mailing rondom nieuwe gepubliceerde tenders met overeenkomstige CPV-codes kan nu worden uitgezet in het tabblad Procurement Codes, zonder de codes te verwijderen.
 • Prijslijsten: een prijslijst opent nu altijd in de bewerk-modus. Eerst klikken op Invullen prijzen is daarom niet meer nodig.
 • Tenders (Aanbieder): nieuwe filters toegevoegd: op fase en inkopende organisatie.


Voor Intake management beheerders

 • Link tussen verzoek en tender: problemen met de link tussen een verzoek en een tender zijn opgelost.
 • Labels consistenter gemaakt: sinds de vorige update met de nieuwe naam voor de module hebben we nu wat labels consistenter gemaakt.
 • Speciale karakters: in de gehele module is het gebruik van speciale karakters nu toegestaan.15 juli 2019 


Belangrijkste verbeteringen:

 • Lead buyers wijzigen vanaf nu zelfstandig teksten in vragenlijsten en prijslijsten in een lopende tender. Een log houdt de wijzigingen bij.
 • Het overzicht met tender templates is verbeterd. 
 • Vrijgave & publicatie is verbeterd: er zijn nieuwe vrijgave mogelijkheden en de publicatieformulieren zijn verplaatst naar het menu met Procurement codes. 
  Dit menu heet vanaf nu Publicatie. Vrijgave & publicatie heet voortaan Vrijgave.


Algemeen

 • Collega's: Indien een collega wordt verwijderd die aan een tender is gekoppeld, toont de pop-up direct een link naar de desbetreffende tender.


Voor inkopers

 • Deelnemers: een collega die andere collega's mag toevoegen kan nu ook de rechten van die collega instellen.
 • Deelnemers: andere inkopende organisaties kunnen nu te allen tijde door de inkoper worden verwijderd uit een tender.
 • Rapportmanager:: Het KVK-nummer en het adres van de gegunde partij zijn beschikbaar als veld in de rapportmanager.
 • Rechten: een Co-buyer kan nu ook evaluatoren beheren in alle fases van een tender.
 • Tender Templates: Het overzicht met tender templates is verbeterd.
  • Het is beter zichtbaar wanneer een collega de template bewerkt. Daarmee is deze tijdelijk vergrendeld voor andere collega's (behalve de beheerder).
  • Allerlei overige instellingen en opties zijn verzameld in een dropdown menu naast elke template.
 • Vragenlijsten en Prijslijsten: Lead buyers wijzigen vanaf nu zelfstandig teksten in een lopende tender na de voorbereidingsfase.
  • Eerder kon dit enkel tijdens de voorbereiding van een tender. 
  • Wijzigingen in vragenlijsten en prijslijsten in een lopende tender worden apart gelogd, zichtbaar voor zowel inkopers als aanbieders. Na de wijziging krijgt de lead buyer direct de optie deze wijziging te delen via Vraag & Antwoord.
  • In Organisatie is het toestaan hiervan gekoppeld aan het kunnen beheren van documenten een lopende tender (beschikbaar sinds juli 2018).
 • Vraag & Antwoord: Indien een collega een antwoord gereed zet voor publicatie, krijgt de lead buyer hier per e-mail een betere melding over.
 • Vrijgave: De pagina voor vrijgevers is verbeterd.  
  • Een lead buyer kan nu ook eigen vrijgave types toevoegen (bijvoorbeeld voor een specifiek document of actie). 
  • Naast goedkeuren is afwijzen mogelijk gemaakt, inclusief opmerking.
  • De workflow voor een vrijgever is verbeterd. Deze landt nu op de juiste pagina en ontvangt notificaties.
 • ZIP-exports: ook zonder ingediende offertes in een tender kan er een ZIP-export worden aangevraagd.


Voor publieke inkopers

 • Publicatieformulieren:Publicatieformulieren zijn verplaatst naar het menu met Procurement codes. 
  • Dit menu heet vanaf nu Publiceren. 
  • Het selecteren van het gewenste publicatieformulier gaat nu aan de hand van een selectiemenu. 


Voor Tender Start Formulier (of Inkoopverzoeken) gebruikers 

 • Naamgeving: Het Tender Start Formulier (of Inkoopverzoek) heet in de software voortaan Intake management.
  • Het reflecteert beter de functionaliteiten en doel van de module. 
  • Het overzicht met ontvangen intake formulieren heet vanaf nu Intake dashboard.
 • Beschrijving: een gekoppeld intake formulier kan worden losgekoppeld van de tender.


Voor aanbieders

 • Registratie:Aanbieders die zich voor het eerst registreren vanuit een tender, ervaren een betere workflow. 
  • Na registratie komen ze automatisch terug bij de tender en kunnen ze direct aan de slag.
 • Vragenlijsten: Indien de inkoper een wijziging aanbrengt in een vragenlijst, is dit zichtbaar aan de hand van een historie bij de betreffende vraag in de vragenlijst. 13 mei 2019


Deze update staat in het teken van:

 • Er is een nieuwe locatie voor berichten.
 • Het importeren van vragenlijsten vanuit een Excel-bestand bevat nu veel meer instellingen.
 • Het aanmaken van templates vanuit een tender is niet langer beperkt tot de leadbuyer.


Alle gebruikers

Berichten

Het versturen en en ontvangen van berichten gaat nu vanuit een nieuw tabblad in alle tenders en contracten. Daardoor is elk bericht automatisch gekoppeld aan het juiste dossier en vindt u sneller alle relevante correspondentie. 

Het algemene berichtencentrum Berichten in het rechtermenu is niet meer beschikbaar.

Alle huidige correspondentie is automatisch overgezet naar het nieuwe tabblad in de gekoppelde tender of het contract. 


Inkopers

Digitaal UEA: een ingevuld digitaal UEA van de aanbieder wordt nu meegenomen in de export van een offerte en de ZIP export. Daarnaast is deze nu zichtbaar in de map van de aanbieder in Documenten.

Evalueren: de weergave in het tabblad Evalueren staat standaard op Per vraag, bij tenders met doorlopende procedures op Per offerte.

Evalueren: vanwege consistentie is de term samenvattend commentaar hernoemd naar externe motivering.

Evalueren: de export van alle evaluaties is volledig vernieuwd en verbeterd. Er is een nieuwe export beschikbaar indien er gekozen is voor evaluaties vereist door één bij evaluatie instellingen.

Rechten: indien een deelnemer het recht heeft Tender opties beheren (in de tender) en Tender templates aanmaken (in Organisatie), kan hij van elke tender als deelnemer een template aanmaken.

Rechten: indien een deelnemer niet het recht heeft Namen van inschrijvers inzien, ziet hij de namen van inschrijvers ook niet in Vraag & Antwoord.

Rechten: indien een deelnemer het recht heeft Beheren van Vergelijk & Selecteer, Gunningscommunicatie en Dossier, kan hij nu een toelichting voor alle aanbieders toevoegen in het resultatenscherm.

Rapportmanager: de filter voor categorieën is verbeterd met een duidelijk onderscheid tussen hoofd en subcategorieën

Randomizer: de randomizer biedt nu ook de mogelijkheid de geselecteerde aanbieders te notificeren.

Vragenlijsten: het importeren van een vragenlijst vanuit Excel is uitgebreid met meer instellingen: headers, KO, gewichten, het toestaan van document uploads, 4 vraagtypes. Lees hier de bijbehorende instructies op onze supportpagina.


Kleine items:

Berichten: in het opmaken van een bericht is de organisatienaam van de aanbieder is nu leidend in plaats van de contactpersoon.

Evalueren: het is nu ook mogelijk om tijdens een prijs-evaluatiefase de externe motivering te wijzigen (voorheen samenvattend commentaar).

Exports: PDF-export van tender opties is toegevoegd aan de ZIP-export, tevens uitgebreid met het nummer van een inkoopverzoek.


Contractmanagers

Raamovereenkomsten: dubbele contractnummers komen niet meer voor.

Rechten: contractmanagers moeten nu explicit het recht hebben contracten te verwijderen. 

Rechten: indien een deelnemer het recht heeft Beheren van Vergelijk & Selecteer, Gunningscommunicatie en Dossier, kan hij ook concept contracten aanmaken.


Aanbieders

Exports: de export met alle tenders bevat nu ook de rol van de gebruiker (contactpersoon, deelnemer of geen deelnemer).


Verder zijn er diverse lay-out verbeteringen doorgevoerd waaronder:

 • Consistentie verbeterd van knoppen in Vraag & Antwoord.
 • URL in de herinnering aan evaluatoren is aanklikbaar gemaakt.
 • Preview van berichten kan nu worden vergroot.
 • Geplande tenders tabel verbreed.
 • Leesbaarheid van kwalificatie omschrijvingen verbeterd.
 • Combinatie van bullet points en nummering is nu ook als dusdanig zichtbaar in de preview.
 • Publicatieformulier kan nu volledig worden ingevuld in afwachting van vrijgave voor publicatie.
 • De uitlijning in verschillende exports is verbeterd (PDF exports van Vraag & Antwoord, Vragenlijsten, Proces verbaal van opening en Proces verbaal van opdrachtverlening).
1 april 2019


Afgelopen weekend heeft er een update plaatsgevonden op Negometrix3. Het betreft een klein aantal verbeteringen voor zowel inkopers, kwalificatiemanagers als contractmanagers.


Inkopers

 • Berichten: de uitleg van enkele placeholders is verbeterd.
 • Percelen: het in- of uitschakelen van percelen is niet meer mogelijk na de voorbereiding.
 • Publiekorganisatieprofiel: het sorteren op contractwaarde is toegevoegd op de pagina.
 • Uitnodigingen: Verwijderd als deelnemer is een nieuwe status in het overzicht van verzonden uitnodigingen. Deze is zichtbaar nadat een aanbieder zichzelf verwijderd heeft na het accepteren van een uitnodiging.
 • Vragenlijsten: na het uitschakelen van een verificatiefase zijn de betreffende instellingen en meldingen in de vragenlijsten niet meer zichtbaar.


Kwalificatiemanagers

 • Gunningscommunicatie: de volgorde van het samenvattend commentaar in de gunningscommunicatie bij doorlopende procedures is nu altijd hetzelfde als in de vragenlijst.
 • Uitnodigingen: kwalificaties van gearchiveerde tenders worden niet meer getoond bij het uitnodigen van aanbieders.


Contractmanagers

 • Contracten: gebruikers die contracten mogen bekijken, zien nu ook de herinneringen.

18 februari 2019


Afgelopen weekend heeft er een update plaatsgevonden op Negometrix3. De belangrijkste verbeteringen zitten in het berichtencentrum, notificaties en berichten templates.

Verder zijn er een aantal kleine items zichtbaar voor alle gebruikers, inkopers en contractbeheerders.


Berichtencentrum vernieuwd

 • Nieuw design opstellen berichten: de look & feel voor het opstellen van berichten is verbeterd. Het is rustiger en overzichtelijker. Een template voegt u nu eenvoudig toe bij het opstellen van het bericht.
 • Nieuw design e-mail notificaties: van een groot aantal notificaties is het design gelijkgetrokken met de huisstijl van Negometrix.    
 • Nieuw recht voor het beheren van templates: het beheren van berichten templates voor de organisatie is nu een apart recht. Voorheen konden alleen beheerders dit.
 • Verbeterd template beheer: templates beheert u vanaf nu op de nieuwe Templates pagina in het menu aan de rechterkant. Het is een nieuwe pagina waar naast tender templates, nu ook contracten templates staan.

Verdere verbeteringen


Alle gebruikers

 • Overal: consistentie verbeterd in allerlei zoek, filter en sorteer functionaliteiten verspreid over het gehele platform.
 • CPV-codes: om ruimte te bieden aan meerdere coderingen zijn de CPV-codes geplaatst onder de algemene term Procurement codes. De locatie en werking is hetzelfde gebleven.

Inkopers

 • Documenten: bestanden die de inkoper upload in Documenten kunnen nu verwijderd worden tijdens de voorbereiding.
 • Publicatieformulieren: formulieren F04 en F16 bevatten nu ook een optie voor marktconsultaties.
 • Planning: de Excel export is verbeterd.
 • Tender beschrijving: het tabblad Beschrijving in een tender kan nu door zowel inkoper als co-buyer worden gewijzigd.
 • Vragenlijsten: volgorde van een opsomming in rich text velden verbeterd.
 • Vergelijk & Selecteer: kolom met vrijgave in Vergelijk & Selecteer is alleen zichtbaar wanneer deze van toepassing is.

Contractbeheerders

 • Dashboard: het verwijderen van meerdere contracten is verbeterd.
 • Contractvelden: URL-veld verbeterd.