De Vraag & Antwoord module in Negometrix3 biedt de mogelijkheid om de Nota van Inlichtingen te integreren in je tender. De Vraag & Antwoord module kan worden toegepast als Dynamische Nota van Inlichtingen maar vragen kunnen ook worden verzameld tot een bepaalde datum en daarna in één keer beantwoord.    


Heb je vraag toegewezen gekregen van een inkoper? Lees dan hier de instructie Instructie Vraag & antwoord (collega met toegewezen vraag)


Vraag & Antwoord module activeren

  1. Ga in je tender naar het tabblad Opties en klik op Overige opties.
  2. Klik op Wijzig en zet een vinkje bij Activeer Vraag & Antwoord module.
  3. Klik op Opslaan.
  4. Na het opslaan verschijnt het tabblad Vraag & Antwoord.


Regels instellen

Tijdens de voorbereiding van de tender kun je ‘Regels’ instellen. Middels het aanmaken van deze spelregels kun je uitleggen op welke wijze, of middels welke voorwaarden, aanbieders vragen en opmerkingen kenbaar kunnen maken. Deze regels worden zichtbaar voor de aanbieders zodra zij aan jouw tender zijn gekoppeld en de tender zich in de, selectie- of, offertefase bevindt.


  1. Klik in het tabblad Vraag & Antwoord op knop Regels aanmaken.
  2. Vul in de pop-up in het tekstveld de gewenste spelregels.
  3. Onder het tekstveld heb je drie extra opties die je kunt aanvinken. Deze worden hieronder uitgelegd.
  4. Klik op Opslaan.


Individuele vragen toestaan

Met deze optie geef je aanbieders de mogelijkheid een vraag in te sturen met het verzoek deze individueel te beantwoorden. De reden hiervoor kan zijn dat het publiek beantwoorden van een vraag schade kan toebrengen aan economische belangen van de betreffende onderneming. De aanbieder kan een motivering meesturen waarom deze vraag individueel wordt gesteld. 


Achtergrondinformatie toestaan

De aanbieder kan bij het stellen van de vraag de optie achtergrondinformatie aanvinken. Deze achtergrondinformatie kan eraan bijdragen dat je de vraag(stelling) beter begrijpt en de vraag daardoor beter kan beantwoorden. Bij het publiceren van de vraag en het antwoord, wordt deze achtergrondinformatie niet zichtbaar voor andere aanbieders in de tender.


Algemene vragen toestaan

Deze optie staat standaard aangevinkt. Wanneer je deze optie uit vinkt, dienen aanbieders hun vraag te koppelen aan de Planning, Prijslijst of een vraag uit de Vragenlijst. Deze optie geeft de mogelijkheid voor aanbieders om een Algemene vraag te stellen. 


Lees hier hoe je de Vraag & Antwoord module kunt gebruiken.