Deze update staat in het teken van:

 • Er is een nieuwe locatie voor berichten.
 • Het importeren van vragenlijsten vanuit een Excel-bestand bevat nu veel meer instellingen.
 • Het aanmaken van templates vanuit een tender is niet langer beperkt tot de leadbuyer.


Alle gebruikers

Berichten

Het versturen en en ontvangen van berichten gaat nu vanuit een nieuw tabblad in alle tenders en contracten. Daardoor is elk bericht automatisch gekoppeld aan het juiste dossier en vindt u sneller alle relevante correspondentie. 

Het algemene berichtencentrum Berichten in het rechtermenu is niet meer beschikbaar.

Alle huidige correspondentie is automatisch overgezet naar het nieuwe tabblad in de gekoppelde tender of het contract. 


Inkopers

Digitaal UEA: een ingevuld digitaal UEA van de aanbieder wordt nu meegenomen in de export van een offerte en de ZIP export. Daarnaast is deze nu zichtbaar in de map van de aanbieder in Documenten.

Evalueren: de weergave in het tabblad Evalueren staat standaard op Per vraag, bij tenders met doorlopende procedures op Per offerte.

Evalueren: vanwege consistentie is de term samenvattend commentaar hernoemd naar externe motivering.

Evalueren: de export van alle evaluaties is volledig vernieuwd en verbeterd. Er is een nieuwe export beschikbaar indien er gekozen is voor evaluaties vereist door één bij evaluatie instellingen.

Rechten: indien een deelnemer het recht heeft Tender opties beheren (in de tender) en Tender templates aanmaken (in Organisatie), kan hij van elke tender als deelnemer een template aanmaken.

Rechten: indien een deelnemer niet het recht heeft Namen van inschrijvers inzien, ziet hij de namen van inschrijvers ook niet in Vraag & Antwoord.

Rechten: indien een deelnemer het recht heeft Beheren van Vergelijk & Selecteer, Gunningscommunicatie en Dossier, kan hij nu een toelichting voor alle aanbieders toevoegen in het resultatenscherm.

Rapportmanager: de filter voor categorieën is verbeterd met een duidelijk onderscheid tussen hoofd en subcategorieën

Randomizer: de randomizer biedt nu ook de mogelijkheid de geselecteerde aanbieders te notificeren.

Vragenlijsten: het importeren van een vragenlijst vanuit Excel is uitgebreid met meer instellingen: headers, KO, gewichten, het toestaan van document uploads, 4 vraagtypes. Lees hier de bijbehorende instructies op onze supportpagina.


Kleine items:

Berichten: in het opmaken van een bericht is de organisatienaam van de aanbieder is nu leidend in plaats van de contactpersoon.

Evalueren: het is nu ook mogelijk om tijdens een prijs-evaluatiefase de externe motivering te wijzigen (voorheen samenvattend commentaar).

Exports: PDF-export van tender opties is toegevoegd aan de ZIP-export, tevens uitgebreid met het nummer van een inkoopverzoek.


Contractmanagers

Raamovereenkomsten: dubbele contractnummers komen niet meer voor.

Rechten: contractmanagers moeten nu explicit het recht hebben contracten te verwijderen. 

Rechten: indien een deelnemer het recht heeft Beheren van Vergelijk & Selecteer, Gunningscommunicatie en Dossier, kan hij ook concept contracten aanmaken.


Aanbieders

Exports: de export met alle tenders bevat nu ook de rol van de gebruiker (contactpersoon, deelnemer of geen deelnemer).


Verder zijn er diverse lay-out verbeteringen doorgevoerd waaronder:

 • Consistentie verbeterd van knoppen in Vraag & Antwoord.
 • URL in de herinnering aan evaluatoren is aanklikbaar gemaakt.
 • Preview van berichten kan nu worden vergroot.
 • Geplande tenders tabel verbreed.
 • Leesbaarheid van kwalificatie omschrijvingen verbeterd.
 • Combinatie van bullet points en nummering is nu ook als dusdanig zichtbaar in de preview.
 • Publicatieformulier kan nu volledig worden ingevuld in afwachting van vrijgave voor publicatie.
 • De uitlijning in verschillende exports is verbeterd (PDF exports van Vraag & Antwoord, Vragenlijsten, Proces verbaal van opening en Proces verbaal van opdrachtverlening).