Afgelopen weekend heeft er een update plaatsgevonden op Negometrix3. Het betreft een klein aantal verbeteringen voor zowel inkopers, kwalificatiemanagers als contractmanagers.


Inkopers

  • Berichten: de uitleg van enkele placeholders is verbeterd.
  • Percelen: het in- of uitschakelen van percelen is niet meer mogelijk na de voorbereiding.
  • Publiek organisatieprofiel: het sorteren op contractwaarde is toegevoegd op de pagina.
  • Uitnodigingen: Verwijderd als deelnemer is een nieuwe status in het overzicht van verzonden uitnodigingen. Deze is zichtbaar nadat een aanbieder zichzelf verwijderd heeft na het accepteren van een uitnodiging.
  • Vragenlijsten: na het uitschakelen van een verificatiefase zijn de betreffende instellingen en meldingen in de vragenlijsten niet meer zichtbaar.


Kwalificatiemanagers

  • Gunningscommunicatie: de volgorde van het samenvattend commentaar in de gunningscommunicatie bij doorlopende procedures is nu altijd hetzelfde als in de vragenlijst.
  • Uitnodigingen: kwalificaties van gearchiveerde tenders worden niet meer getoond bij het uitnodigen van aanbieders.


Contractmanagers

  • Contracten: gebruikers die contracten mogen bekijken, zien nu ook de herinneringen.