Tip: maak gebruik van de placeholders in het template, zodat hetzelfde template gebruikt kan worden voor gegunde en niet gegunde partijen. Bijvoorbeeld:

(IsFinalyAwarded) toont “in aanmerking voor de opdracht” of “niet in aanmerking voor de opdracht”.

U kunt er ook voor kiezen om een apart bericht voor gunning en een apart bericht voor afwijzing aan te maken.