Nadat een beheerder een profiel heeft aangemaakt ontvangt de gebruiker een activatie e-mail om het profiel te activeren en een wachtwoord in te stellen. Als de gebruiker dit nog niet gedaan heeft, krijgt het profiel de status niet geactiveerd. 


Profiel niet geactiveerd

  • Klopt het opgegeven e-mailadres in het profiel? Lees hier hoe je beheerder dat kan wijzigen.
    • Indien je bij het registreren per abuis een foutief e-mailadres heeft opgegeven, neem dan contact op met onze servicedesk.
  • Is de e-mail in de spam map terecht gekomen?


Geen activatiemail ontvangen

Een nieuwe activatie e-mail kun je versturen door dezelfde stappen te doorlopen als wachtwoord vergeten.