Indien u een tender wenst te publiceren waar kwalificaties aan hangen dient u het type procedure in te stellen als Doorlopende selectiefase of Kwalificatiesysteem.

Hiervoor dient u wel te beschikken over de juiste licentie en rechten binnen uw organisatie.


Wanneer u heeft gekozen voor één van bovengenoemde procedures zult u onder de tab Opties de knop Kwalificaties vinden.


Hier heeft u de mogelijkheid om bestaande kwalificaties te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.


Wanneer uw een kwalificatie toevoegt heeft u de mogelijkheid om een kwalificatie-categorie  aan te maken of een kwalificatie zelf. De kwalificatie die u aanmaakt kan vervolgens een hoofdkwalificatie zijn of hangen onder een categorie.

 


Wanneer u kiest voor een Doorlopende selectiefase of Kwalificatiesysteem is het zo dat er kwalificaties ingesteld moeten worden. Aanbieders kunnen namelijk alleen indienen door één of meerdere kwalificaties te kiezen.