Veel professionals in de zorg maken gebruik van Negometrix voor het opstellen van offerte uitvragen. Om die reden is door NEVI-zorg, Intrakoop en MPZ het initiatief genomen om in Negometrix de landelijke productcriteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen kosteloos beschikbaar te stellen.


Meer dan 500 criteria kosteloos beschikbaar in Negometrix

In samenwerking met het Milieu Platform Zorg en MVI-criteria (PIANOo) stelt Negometrix op een laagdrempelige wijze verschillende milieucriteria kosteloos in de software beschikbaar.

Middels templates kunnen de toepasbare criteria eenvoudig worden opgenomen in uw offerteaanvraag in Negometrix3.


Meer informatie leest u op ons blog.


In vier stappen is het mogelijk om één of meerdere milieu criteria te importeren in uw tender.


Stap 1: Koppel de templates aan uw organisatie omgeving

Neem contact op met Randy Nijstad via randy.nijstad@negometrix.com. Hij zorgt ervoor dat de templates aan uw organisatie worden toegevoegd.


Stap 2: Klik op importeren in de vragenlijst

Ga naar vragenlijst en kies rechtsonder Importeren voor het importeren van een vragenlijst. Kies daarbij voor het importeren van een vragenlijst uit een tender.
Stap 3: Kies de juiste vragenlijst en selecteer de juiste categorie

U heeft tenders in uw omgeving waaruit u de criteria kunt importeren. Kies de gewenste tender met de gewenste criteria en importeer de criteria.Stap 4: Verplaats de criteria naar de gewenste vragengroep in de vragenlijsten.

Als u eenmaal de juiste templates heeft geïmporteerd, opent u de vragenlijst en kiest u voor Rangorde. Hiermee kunt u de criteria verplaatsen naar de juiste plek in de offerteaanvraag.