Veel professionals in de zorg maken gebruik van Negometrix voor het opstellen van offerte uitvragen. Om die reden is door NEVI-zorg, Intrakoop en MPZ het initiatief genomen om in Negometrix de landelijke productcriteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen kosteloos beschikbaar te stellen.


Meer dan 500 criteria kosteloos beschikbaar in Negometrix

In samenwerking met het Milieu Platform Zorg en MVI-criteria (PIANOo) stelt Negometrix op een laagdrempelige wijze verschillende milieucriteria kosteloos in de software beschikbaar.

Middels templates kunnen de toepasbare criteria eenvoudig worden opgenomen in je offerteaanvraag in Negometrix3.


Meer informatie lees je op ons blog.


In een paar stappen is het mogelijk om één of meerdere milieu criteria te importeren in jouw tender.


Koppel de templates aan uw organisatie omgeving

Neem contact op met Randy Nijstad via randy.nijstad@negometrix.com. Hij zorgt ervoor dat de templates aan je organisatie worden toegevoegd.


Importeer de criteria in de tender

  1. Ga naar het tabblad Vragenlijsten en kies rechtsonder Importeren voor het importeren van een vragenlijst.
  2. Kies binnen de pop-up voor het tabblad Tender voor het importeren van een vragenlijst uit een tender.
  3. Kies de tender met de gewenste criteria en importeer de criteria.


Verplaats de criteria naar de gewenste vragengroep in de vragenlijsten.

Als je eenmaal de juiste templates heeft geïmporteerd, open je de vragenlijst en kiest u voor Rangorde. Hiermee kun je de criteria verplaatsen naar de juiste plek in de offerteaanvraag.