Afgelopen weekend heeft er een update plaatsgevonden op Negometrix3. Het zijn deze keer vooral kleine verbeteringen en oplossingen. 

Onderstaand zijn de items per gebruiker gesorteerd.


Voor iedereen:

 • Registratie: het registratieformulier voor nieuwe organisaties op Negometrix3 is vernieuwd.
 • Berichten: berichten kunnen nu ook weer gekoppeld worden aan een perceel.


Voor aanbieders:

 • Gepubliceerde tenders: problemen met de Landen-filter opgelost.


Voor inkopers:

 • Berichten: in de preview van uitnodigingen zijn problemen opgelost waarbij in meerdere talen het onderwerp werd getoond.
 • Documenten: problemen opgelost waarbij een inkoper geen documenten kon verwijderen die geüpload waren door een collega.
 • Exports: de Export van alle collega's bevat nu ook de rechten per collega.
 • Exports: er zijn twee nieuwe velden in de rapportmanager (contractID en contractstatus).
 • Evalueren: het is nu mogelijk om het motiveren van een score verplicht te maken voor evaluatoren (per vraag).
 • Planning: problemen opgelost waarbij dubbele datums in een geplande tender voorkwamen.
 • Planning: fases vanuit de procedure worden nu correct weergegeven als fase in de bewerk-modus. 
 • Planning: problemen opgelost waarbij in de planning de volgorde van fases onjuist werd weergegeven.
 • Tender annuleren: wanneer een tender wordt geannuleerd, komt nu direct de Dossier pagina beschikbaar.
 • Vergelijk & Selecteer: nieuwe iconen voor vergrendelen en ontgrendelen in de offerte-verificatiefase.
 • Vrijgave & Publicatie: problemen met vrijgeven zijn opgelost wanneer er meerdere personen waren toegewezen.