Het is mogelijk om een export te draaien van alle tenders waarin uw organisatie deelnemer is. Onderdeel van deze export is de kolom Gewonnen. Hier komt pas Ja te staan als de tender zich in de gunningsfase begeeft, uw organisatie door de inkoper is doorgezet, en het gunningsresultaat is gedeeld.