Het is mogelijk om een export te draaien van alle tenders waarin uw organisatie deelnemer is.

  1. Klik in het rechter menu op Tenders (Aanbieders) 
  2. Klik links onderin op Exporteer Tenders Overzicht
  3. Selecteer de onderdelen die u mee wilt nemen in de export
  4. Klik op Exporteer Tenders Overzicht om de export te maken


 Onderdeel van deze export is de kolom Gewonnen. Hier komt pas Ja te staan als de tender zich in de gunningsfase begeeft, uw organisatie door de inkoper is doorgezet, en het gunningsresultaat is gedeeld.