Afgelopen weekend heeft er een update plaatsgevonden op Negometrix3. De opvallendste wijzigingen zijn de zichtbaarheid van het versienummer, maar ook een nieuw filter op de Gepubliceerde tenders pagina. Verder zijn er vele kleine verbeteringen doorgevoerd. In de release notes zijn alle items per gebruiker gesorteerd.


Introductie naam en logo Negometrix3
Het platform dat u gebruikt en kent als Negometrix, heeft vanaf vandaag een versienummer: Negometrix3.
U ziet dit versienummer op verschillende posities in de software achter het vertrouwde logo en in de notificaties die u ontvangt.
De introductie van deze toevoeging aan de naam Negometrix verbetert de herkenbaarheid voor u als gebruiker binnen het huidige en toekomstig aanbod van de verschillende producten die Negometrix aanbiedt.
Negometrix3 is sinds de oprichting in 2000 de derde versie van Negometrix software.


De belangrijkste items:

 • Gepubliceerde tenders pagina: een nieuw filter toont gebruikers in Nederland alleen nog tenders uit Nederland en Duitsland. 
 • Marktconsultatie in F01 formulier (inkopers): er is een nieuw veld voor Marktconsultatie toegevoegd. Na publicatie kan zo eenvoudig de aanmeld-knop worden geactiveerd. Voor aanbieders is dit ook eenvoudig vindbaar op bijvoorbeeld TenderNed.
 • Vraag & Antwoord (inkopers): enkele verbeteringen in de filters, het verwijderen van meerdere antwoorden in 'Gereed voor publicatie' en de daily digest van wijzigingen in conceptantwoorden van collega's.


Alle verbeteringen in deze release, gesorteerd per type gebruiker:


Voor alle gebruikers

 • Berichten: problemen met het dubbelklikken op de versturen-knop zijn opgelost.
 • Berichten: problemen met het verwijderen van documenten in conceptberichten zijn opgelost.
 • CPV-codes: spelfout in een van de codes is verholpen.
 • Documenten: het is nu mogelijk meerdere documenten tegelijk te uploaden.
 • Exports: problemen zijn opgelost waarbij de taal van export niet de taal van de gebruiker was.
 • Interface: auto-complete dropdown-velden zijn vervangen met een nieuwe versie.
 • Interface: problemen met de informatieknop in verschillende plekken in de software zijn nu opgelost.
 • Negometrix3 branding toegevoegd in de software.
 • Planning: een fase in de planning kan nu ook dezelfde datum hebben, enkel niet dezelfde tijd (eind en start datum).
 • Profiel: is een account geblokkeerd vanwege foutief inloggen? Dan krijgt de gebruiker nu een mail voor het opnieuw activeren van profiel.
 • Vragenlijsten: e-mailadressen opgenomen in de tekst zijn nu aanklikbaar.


Voor inkopers

 • Beheer evaluatoren: indien de inkoper een evaluator wil verwijderen, komt er nu een waarschuwing dat evaluaties van die gebruiker verwijderd worden.
 • Berichten: problemen met het versturen van berichten naar niet-publieke profielen zijn opgelost. De naam is weer zichtbaar.
 • CPV-codes: het recht om deze in te stellen is weggehaald. Het tabblad was al weg uit het organisatieprofiel.
 • Deelnemers: indien de leadbuyer een tweede inkopende organisatie toevoegt, opent direct het scherm voor het instellen van de rechten.
 • Documenten: in kwalificatiesysteem heet de map geen offertefase, maar selectiefase.
 • Evalueren: als iemand anoniem beoordeelt per offerte, is het offerte ID zichtbaar.
 • Evalueren: foutmelding opgelost bij het inzien van de evaluaties voor de selectiefase, terwijl de tender in de offertefase staat.
 • Evalueren: problemen met het verwijderen van documenten in het samenvattend commentaar zijn opgelost.
 • Evalueren: problemen met zichtbaarheid Opslaan-knop verholpen.
 • Exports: prijs van de gegunde partij wordt nu altijd getoond in de export van het Tenders overzicht. Behalve als er meerdere prijslijsten zijn.
 • Exports: KvK-nummer deelnemers toegevoegd aan Deelnemende aanbieders in de Excel-export.
 • Gearchiveerde tenders: het sorteren op lead buyer is weer mogelijk gemaakt.
 • Interface: op verschillende plekken de opslaan en wijzig knoppen consistenter geplaatst.
 • Kwalificaties: tekst is nu altijd dezelfde kleur, met of zonder uitleg.
 • Percelen: indien de hoofdtender leidend is in selectiefase is het niet meer mogelijk om in de percelen een prijslijst en vragenlijst aan te maken voor de selectiefase.
 • Planning: in geplande tenders zijn problemen met dubbele datums opgelost.
 • Planning: een fase kan nu eenvoudiger worden omgezet naar datum en andersom.
 • Prijslijsten: het is nu toegestaan om de apostrof (‘) te gebruiken in de titel.
 • Procedure: de prijs-evaluatiefase is niet meer als optie beschikbaar in combinatie met een kwalificatiesysteem.
 • Procedure: bekijk en wijzig modus is nu gelijk.
 • Rapportmanager: filters werken nu ook met decimalen.
 • Rapportmanager: problemen opgelost met het combineren van filters met de optie voor gearchiveerde tenders en contracten checkbox.
 • Rapportmanager: twee nieuwe velden: start datum offertefase en publicatiedatum op Negometrix.
 • Template aanmaken vanuit tender: het uitvinken van inkopende collega's zorgt niet meer voor het automatisch opslaan van de template.
 • Templates: inactieve en verwijderde gebruikers zijn niet meer zichtbaar het overzicht van toegewezen collega's.
 • Templates: toewijzen van collega's nu met een auto-complete dropdown in plaats van checkboxes.
 • Templates: collega's toewijzen aan vragengroep mogelijk gemaakt.
 • Templates: toegewezen collega's altijd op alfabetische volgorde (achternaam).
 • Uitnodigingen en berichten gunningsbesluit: onderwerp van de mail is nu zichtbaar en aanpasbaar in de preview.
 • Vergelijk & Selecteer kwalificatiesysteem: een onbeantwoord digitaal UEA wordt nu beter weergegeven.
 • Vergelijk & Selecteer: template berichten zijn nu beschikbaar voor het goed- en afkeuren in de verificatiefase.
 • Vergelijk & Selecteer: issues opgelost met prijzen 0,01 en geen prijzen.
 • Vraag & Antwoord: als een collega een concept antwoord wijzigt, wordt deze meegenomen in de Daily Digest voor de leadbuyer.
 • Vraag & Antwoord: het is nu mogelijk om meerdere vragen 'Gereed voor publicatie' te verwijderen.
 • Vraag & Antwoord: status: filter uitgebreid met Gereed voor publicatie.
 • Vraag & Antwoord: problemen met zichtbaarheid van nieuwe vragen opgelost.
 • Vraag & Antwoord: indien twee collega's in een tender vragen mogen publiceren, maakt het niet meer uit wie de vraag gereed zette voor publicatie. Beide kunnen het antwoord wijzigen publiceren.
 • Vragenlijsten: zoek en vervang in de vragenlijsten werkt nu ook in de toelichtingen.


Voor publieke inkopers

 • F01 formulier: een veld verplicht dat eigenlijk niet verplicht was ook als dusdanig ingesteld.
 • F01 formulier: er is een nieuw veld voor Marktconsultatie toegevoegd. Na publicatie kan zo eenvoudig de aanmeld-knop worden geactiveerd. 
 • Publicatieformulier: taalkiezer in alle formulieren doorgevoerd.
 • Publicatieformulier: een puntkomma (;) is niet meer toegestaan in de titel.
 • Publicatieformulier: de PDF-export is alleen nog beschikbaar vanuit de laatste versie publicatieformulieren.
 • Export: problemen opgelost aangaande de inhoud van het inkoopbeleid.


Voor contractbeheerders

 • Contracten: indien er een combinatie is van een zichtbaar-als regel en een verplicht veld, levert dit geen validatie fout meer op.
 • Contracten: bij het aanmaken van een contract wordt niet automatisch een templates gekozen.
 • Herinneringen: bij het instellen worden geen inactieve profielen meer getoond.
 • Interface: verwijderen van meerdere contracten tegelijk is vernieuwd met een voortgangsbalk.
 • Raamovereenkomsten: dubbele contractnummers zijn niet meer mogelijk.
 • Templates: de contractmanager kan nu zelf de volgorde wijzigen van de templates.


Voor Tender Start Formulier beheerders

 • Berichten: het annuleren van het kiezen van een template ging soms mis, dat is opgelost.
 • Tender aanmaken: indien gebruiker formulier mag zien en tenders mag maken, kan de gebruiker dit nu ook vanuit het formulier.
 • Overzicht: volgorde startformulieren is nu altijd op laatste datum bovenaan.
 • Workflow: koppelen van een formulier aan een tender is nu ook mogelijk vanuit de tender. De leadbuyer die dit doet, moet zijn toegewezen aan het inkoopverzoek.


Voor aanbieders

 • Beheerders: indien de beheerder in een tender wil starten met het invullen van de vragenlijst, kan deze zich op die manier direct deelnemer maken in de tender.
 • Export: nieuwe export voor het exporteren van alle tenders.
 • Informatie: Euro-teken vervangen door nieuw icoon.
 • Gepubliceerde tenders: een nieuw filter toont gebruikers in Nederland alleen nog tenders uit Nederland en Duitsland. De filters zijn door de gebruiker aanpasbaar en worden bewaard in het profiel.
 • KO status: weergave verbeterd in de interface.
 • Profiel: een overbodige keuze in de notificatie instellingen weggehaald.