Er zijn op Negometrix meerdere fases beschikbaar. Hieronder staat een overzicht van die fases met een korte uitleg: 


Basis fases:


Voorbereiding

In deze fase richt u als inkoper de tender in. Meerdere opties, zoals het wijzigen van de prijs- en vragenlijsten, zijn niet meer beschikbaar nadat de voorbereiding is voltooid in de planning.


Offertefase

In deze fase vullen leveranciers hun offerte in. Ze vullen de vragenlijsten en/of prijslijsten in en dienen voor de einddatum van de offertefase in. 


Evaluatiefase

In deze fase worden de aanmeldingen van de verschillende deelnemers geëvalueerd. Na het voltooien van de evaluaties, selecteert u de partijen die u mee wilt nemen naar de volgende fase in het tabblad 'Vergelijk en Selecteer'.


Gunning

Alleen de gegunde partij(en) worden onder het tabblad Vergelijk & Selecteer doorgezet naar de Gunningsfase. Deze partijen worden vervolgens getoond als gegunde partij(en).  


Extra fases:


Selectiefase

Met een selectiefase selecteert u aantal geschikte deelnemers voor de latere offerte fase. Zie het als de pre-selectie van geschikte inschrijvers in bijvoorbeeld een niet-openbare aanbesteding. 

Na de selectiefase evalueert de ontvangen inschrijvingen, verifieert u eventueel bewijsstukken en selecteert u de gewenste aanbieders voor de opvolgende offertefase.


Opening kluis (mogelijk na zowel selectie- als offertefase)

Het is in te stellen dat het einde van een selectie- of offertefase niet samen valt met het openen van de kluis. De ontvangen inschrijvingen zijn dan pas vanaf het gekozen moment door te zetten naar de evaluatiefase.


Verificatiefase (mogelijk na zowel selectie- als offertefase)

Eventuele bewijsstukken worden in deze fase opgevraagd. De leverancier upload deze in het platform via een extra aangemaakte vragenlijst. 

In dit artikel wordt meer uitleg gegeven over de manier waarop de een verificatiefase ingericht wordt.


Prijs-evaluatiefase

Het is ook mogelijk om de kwaliteit en de prijs apart te beoordelen binnen het platform. Dit kan door middel van het gebruik van de prijs-evaluatiefase. Niemand, ook de Lead buyer niet, heeft dan tijdens de Evaluatiefase inzage in de ingediende prijzen. Ze worden pas zichtbaar zodra de Prijs-evaluatiefase is ingegaan. In dit artikel wordt verder ingegaan op de manier waarop deze fase ingesteld kan worden.


BAFO-fase (Best And Final Offer)

Tijdens de BAFO-fase hebben leveranciers de mogelijkheid voor een laatste indiening (opnieuw de prijs indienen en/of opnieuw (een deel van )de vragenlijst beantwoorden). In dit artikel wordt verder ingegaan op de manier waarop deze fase ingesteld kan worden.