Er zijn op Negometrix meerdere fases in te stellen. Hieronder staat een overzicht van alle fases die te selecteren zijn: 


Voorbereiding

In deze fase kunt u als inkoper de tender inrichten. Meerdere opties, zoals het wijzigen van de prijs- en vragenlijsten, zijn niet meer beschikbaar nadat de voorbereiding afgelopen is in de planning.


Selectiefase

Het doel van de selectiefase is om een aantal geschikte deelnemers voor een aanbesteding te selecteren. De fase is onderdeel van een niet-openbare aanbesteding. 


Opening kluis 

Het is in te stellen dat het einde van een leveranciersfase niet samen valt met het openen van de kluis. De offertes zijn dan pas vanaf dat moment door te zetten naar de evaluatiefase.


Evaluatiefase

In deze fase worden de aanmeldingen van de verschillende deelnemers geëvalueerd. De partijen die u mee wilt nemen naar de volgende fase worden doorgezet onder het tabblad 'Vergelijk en Selecteer'.

Evaluatoren kunnen de vragen evalueren die aan hen zijn toegewezen onder het tabblad 'Vragenlijsten' > 'Evaluatoren beheren'. 

Als zij onder het tabblad 'Deelnemers' ook het recht 'Geoffreerde prijzen bekijken' hebben dan kunnen zij ook de ingediende prijzen inzien.


Verificatiefase

Eventuele bewijsstukken worden in deze fase opgevraagd. De leverancier upload deze in het platform. 

In dit artikel wordt meer uitleg gegeven over de manier waarop de een verificatiefase ingericht wordt.


Offertefase

In deze fase vullen leveranciers hun offerte in. Dit houdt in dat zij de vragenlijsten en prijslijsten invullen en indienen. 


Prijs-evaluatiefase

Het is ook mogelijk om de kwaliteit en de prijs apart te beoordelen binnen het platform. Dit kan door middel van het gebruik van de prijs-evaluatiefase. Niemand, ook de Lead buyer niet, heeft dan tijdens het evalueren van de kwaliteit inzage in de ingediende prijzen. In dit artikel wordt verder ingegaan op de manier waarop deze fase ingesteld kan worden.


BAFO-fase

Tijdens de BAFO fase hebben leveranciers de mogelijkheid om een laatste indiening te doen. In dit artikel wordt verder ingegaan op de manier waarop deze fase ingesteld kan worden.


Gunning

Alleen de gegunde partij(en) worden onder het tabblad Vergelijk&Selecteer doorgezet naar de Gunningsfase. Deze partijen worden vervolgens in de gunningscommunicatie en in het uiteindelijke dossier getoond als gegunde partij(en).