Er zijn in Negometrix3 verschillende systeemfases beschikbaar. Hieronder staat een overzicht van die fases met een korte uitleg. Een van deze fases zullen van toepassing zijn in jouw tender op basis van de gekozen procedure in tabblad Procedure in Opties. 


Basis fases


Voorbereidingsfase

In deze fase richt je als inkoper de tender in. Meerdere opties, zoals het wijzigen van de prijs- en vragenlijsten, zijn niet meer beschikbaar nadat de voorbereidingsfase is voltooid in de planning.

Je kunt vragenlijsten voor de offertefase toevoegen/wijzigen/verwijderen tot en met de selectie evaluatiefase.


Offertefase

In deze fase kunnen aanbieders zich aanmelden en hun offerte invullen. Zij hebben nu de mogelijkheid om de vragenlijsten en/of prijslijsten in te vullen en in te dienen voor de einddatum van de offertefase. 


Evaluatiefase

In deze fase worden de aanmeldingen van de verschillende deelnemers geëvalueerd. Na het voltooien van de evaluaties, kunnen de partijen die mee gaan naar de volgende fase geselecteerd worden in het tabblad Vergelijk en Selecteer.


Gunningsfase

Tijdens deze fase worden alleen de gegunde partij(en) geselecteerd in het tabblad Vergelijk & Selecteer en doorgezet naar de Gunningsfase. Deze partijen worden vervolgens getoond als gegunde partij(en) in het tabblad Gunningscommunicatie.


Extra fases


Selectiefase

Met een selectiefase selecteer je een aantal geschikte deelnemers voor de offertefase die na deze fase van start gaat. Dit kan gezien worden als een pre-selectie van geschikte inschrijvers in bijvoorbeeld een niet-openbare aanbesteding. Na de selectiefase dienen de ontvangen inschrijvingen geëvalueerd te worden en kunnen bewijsstukken eventueel geverifieerd worden. Vervolgens worden de gewenste aanbieders geselecteerd die door mogen naar de opvolgende offertefase.


Opening kluis (mogelijk na zowel selectie- als offertefase)

Door het instellen van een aparte opening van de kluis, valt de zichtbaarheid van de ontvangen inschrijvingen niet samen met het einde van een selectie- of offertefase. De ontvangen inschrijvingen zijn pas na de datum van opening kluis inzichtelijk en door te zetten naar de evaluatiefase.


Verificatiefase (mogelijk na zowel selectie- als offertefase)

Deze fase kan toegepast worden om eventuele bewijsstukken op te vragen. Lees hier hoe een verificatiefase ingericht wordt.


Prijs-evaluatiefase

Door het toepassen van een prijs-evaluatiefase is het mogelijk om de kwaliteit en de prijs apart te beoordelen binnen het platform. Niemand, ook de Lead buyer niet, heeft dan tijdens de Evaluatiefase inzage in de ingediende prijzen. Het wordt pas zichtbaar zodra de Prijs-evaluatiefase is ingegaan. Lees hier hoe deze fase ingesteld kan worden.


BAFO-fase (Best And Final Offer)

Tijdens de BAFO-fase hebben leveranciers de mogelijkheid voor één laatste indiening (opnieuw de prijs indienen en/of opnieuw (een deel van )de vragenlijst beantwoorden). Lees hier hoe deze fase ingesteld kan worden.