Afgelopen weekend heeft er een update plaatsgevonden. Er is een groot aantal verbeteringen en nieuwe features doorgevoerd, die in deze release notes per type gebruiker zijn gesorteerd.


Ter introductie de belangrijkste items:

 • Evalueren: in het overzicht met Voortgang Evaluatoren stuurt u nu als Leadbuyer uw evaluatoren een herinnering over het kunnen starten met evalueren.
 • Planning: alle fases zijn nu zichtbaar in de planning. Denk aan de Voorbereiding (verborgen voor aanbieders) en Evaluatiefase (zowel die van de Selectie-, Offerte- en BAFO-fase). Daarnaast hebben Verificatiefases een einddatum gekregen in de planning. Voorheen waren deze datums en fases enkel zichtbaar in de gele balk bovenaan in de tender.
 • Specifieke data: er is een nieuw veldtype beschikbaar voor het bouwen van eigen datavelden: de opsomming.


Voor aanbieders

 • Start-knop: indien een beheerder in een tender wil starten met het invullen van de vragenlijst, kan hij/zij zich direct toevoegen aan de tender als deelnemer.


Voor inkopers

 • Aanbieders uitnodigen: issues opgelost bij het accepteren van een uitnodiging gestuurd naar een e-mailadres, als deze ook al een (inmiddels verlopen) uitnodiging had ontvangen in het profiel.
 • Beveiliging: diverse beveiligingsverbeteringen doorgevoerd op de achtergrond.
 • CPV-codes: nieuwe indeling met hoofd CPV-codes en aanvullende CPV-code, die ook als zodanig worden gekopieerd naar het publicatieformulier.
 • Deelnemers: de contactpersoon tweede inkopende organisatie kan geen collega's meer toevoegen als deze het recht niet heeft, behalve als degene beheerder is.
 • Evalueren: in het evalueren per offerte is de kolom met score niet meer zichtbaar wanneer het een ongewogen vragenlijst betreft.
 • Evalueren: in het tabblad Evalueer kwaliteit zijn de offertes nu alfabetisch gesorteerd, behalve als de offertes geanonimiseerd zijn en als het een doorlopende selectiefase of kwalificatiesysteem betreft.
 • Evalueren: stuur evaluatoren een herinnering dat ze kunnen beginnen met evalueren.
 • Exports: in de export van Alle kwalificaties is de indiendatum en tijd toegevoegd.
 • Exports: in de export van Geplande tenders is een nu zichtbaar wanneer de tender uiteindelijk niet gepubliceerd is.
 • Gearchiveerde tenders: in het overzicht is nu zichtbaar of het een test tender is.
 • Geplande tenders: gebruik nu ook datums in het verleden.
 • Kwalificatie: positie van de Help-knoppen verbeterd.
 • Login: registratie-knop naar beneden geplaatst.
 • Percelen: lay-out verbeterd bij het aanmaken van een perceel.
 • Planning: de toelichting op de Planning in de hoofdtender is nu ook zichtbaar in de percelen.
 • Planning: voorheen niet zichtbare fases zijn nu onderdeel van de planning (zoals diverse evaluatiefases en verificatiefases).
 • Rapportmanager: nieuwe kolom beschikbaar met 'tender is nadere uitvraag uit' van met bijbehorend tendernummer en naam van de doorlopende/kwalificatiesysteem tender.
 • Rapportmanager: optie om gearchiveerde tenders of contracten mee te nemen in het rapport.
 • Rechtenenrollen: het recht 'Bekijk evaluaties van alle evaluatoren' is toegevoegd aan de rol Co-buyer, Bekijker en Vrijgever.
 • Specifieke data: nieuw veldtype beschikbaar: opsomming.
 • Tendertemplates: aanbieders worden niet meer als deelnemer meegenomen, enkel de uitnodigingen.
 • Tendertemplates: indien een template alle collega's is toegewezen, is dat ook nu als dusdanig gelabeld.
 • Vergelijk & Selecteer: wanneer het systeem de vraag stelt een bericht te sturen in een Kwalificatiesysteem of Doorlopende procedure, en de gebruiker sluit de pop-up, komt nu geen onterechte melding meer dat het bericht is verzonden.
 • Vraag & Antwoord: als de inkoper zelf een vraag stelt en die gereed zet voor publicatie staat die daar nu nog maar één keer in plaats van dubbel.
 • Vraag & Antwoord: indien een vraag door een aanbieder is aangemaakt in de selectiefase en wordt gesteld in de offertefase, klopt de status daarvan nu ook in het overzicht.
 • Vraag & Antwoord: lay-out van de filters gelijkgetrokken met die in Vergelijk & Selecteer.
 • Vraag & Antwoord: sorteerfunctie verbeterd.
 • VragenlijstenTendersoverzicht: de stoplicht-functionaliteit is nu beter toegerust op kleurenblinden. Bij mouse-over is de kleur leesbaar.
 • Vragenlijst: bij een multiple choice-vraag zijn meerdere KO's nu zichtbaar bij alle laagste scores.
 • Vragenlijst: in een vraag zijn nu in opsommingen zowel nummers als bullets mogelijk.
 • Vragenlijst: nieuwe melding indien er onopgeslagen wijzigingen zijn.
 • Vragenlijst: verbetering in het opmaken van een richtlijn voor evaluatoren.
 • Vrijgave & Publicatie: de eerste pagina van alle publicatieformulieren is de Volgende-knop naar rechts verplaatst.
 • Vrijgave & Publicatie: indien de inkoper een F02 wil rectificeren van F02 voor een DAS mag de startdatum nu ook in het verleden liggen.
 • Vrijgave & Publicatie: nieuwe versie van publicatieformulieren doorgevoerd.
 • Vrijgave & Publicatie: publicatieformulier F05 en F06 worden nu ook vanzelf aan elkaar gekoppeld.
 • Vrijgave & Publicatie: een test/demo tender kan niet meer worden gepubliceerd op Negometrix (kon al niet meer op TenderNed/TED).


Voor contractbeheerders en contractmanagers

 • KPI-vragenlijsten en Contracten overzicht: de stoplicht-functionaliteit is nu beter toegerust op kleurenblinden. Bij mouse-over is de kleur leesbaar.
 • Nieuw contract: de prijs van de gegunde aanbieder in tender wordt nu gekopieerd naar het contract als gecontracteerde waarde.
 • Rapportmanager: optie om gearchiveerde tenders of contracten mee te nemen in het rapport.


Voor iedereen

 • Registratiepagina: Duitsland nu op de juiste manier gesorteerd in de keuze voor Land.