Afgelopen weekend heeft alweer de achtste update van het jaar plaatsgevonden. Een van de belangrijkste verbeteringen voor inkopers is het kunnen toevoegen en laten vervallen van documenten in een lopende tender.

Het wijzigen van documenten door leadbuyers in een lopende tender.
Na deze update kunnen leadbuyers en organisatiebeheerders tijdens een lopende tender in zowel de vragenlijst als de prijslijst zelf documenten wijzigen en toevoegen zonder tussenkomst van de servicedesk.

Een vervallen document blijft zichtbaar, maar wordt gemarkeerd als 'vervallen' en doorgestreept. Maakt de leadbuyer gebruik van de Vraag & Antwoord module, dan wordt direct na de wijziging en/of toevoeging een mededeling klaargezet om de wijzigingen te communiceren met alle aanbieders. Maakt men geen gebruik van de Vraag & Antwoord module dan adviseren wij over de wijziging(en) een bericht te sturen.

Deze nieuwe functionaliteit is net als het zelf kunnen beheren van de planning, een verbetering die meer flexibiliteit en controle biedt aan de inkoper en inkopende organisatie. De wijziging wordt altijd traceerbaar vastgelegd in de tender, waardoor de volledigheid van het dossier beter wordt geborgd dan voorheen via de servicedesk.


Bekijk de instructievideo voor een stap voor stap uitleg van het proces, of lees hier de instructie:


De belangrijkste verbeteringen en nieuwe features

 • Voor inkopers: Leadbuyers en organisatiebeheerders kunnen in lopende tenders documenten laten vervallen en toevoegen. Vervallen documenten worden doorgestreept en gemarkeerd.
 • Voor inkopers: de lay-out van de filters in Vraag & Antwoord is flink verbeterd. Daarnaast wordt een gekozen filter ook als dusdanig geëxporteerd in PDF of Excel.
 • Voor inkopers: kopieer nu tijdens het evalueren individuele opmerkingen van het beoordelingsteam eenvoudig naar het samenvattend commentaar richting de aanbieders.
 • Voor aanbieders: de start-knop is nu ook zichtbaar op pagina 2. Invullen & Indienen.
 • Voor aanbieders: de knop voor BCC ontvangers is nu ook zichtbaar op pagina 2. Invullen & Indienen en 3. Ingediend.


Alle verbeteringen in deze release, gesorteerd per type gebruiker.


Voor alle gebruikers

 • Berichten: het kiezen van een template is sneller gemaakt.
 • Filters: de lay-out van filters zijn uniformer gemaakt op verschillende plekken in de software.
 • Profielbeheer: een gebruiker kan zijn eigen profiel op inactief zetten of verwijderen binnen het tabblad Collega's in Organisatie.


Voor inkopers

 • CPV-codes: bij registratie als inkoper is het keuzevak voor CPV-codes weggehaald, evenals bij het uitnodigen van een tweede inkopende organisatie.
 • Dossier: indien een gebruiker het recht heeft inschrijvingen door te zetten in Vergelijk & Selecteer kan deze nu ook opmerkingen aan het dossier toevoegen.
 • Deelnemers: direct na het toevoegen van een collega is het nu mogelijk de rechten in te stellen.
 • Deelnemers: de hoofdcontactpersoon van andere inkopende organisatie hoeft geen licentie meer te hebben.
 • Deelnemers: nieuwe dropdown beschikbaar om te filteren op collega's in plaats van door de lijst scrollen.
 • Deelnemers: het verwijderen van een andere inkopende organisatie levert geen foutmelding meer op.
 • Dossier: verbetering in de weergave van deelnemende aanbieders.
 • Exports: nieuwe export met daarin de lijst met verstuurde uitnodigingen.
 • Gearchiveerde tenders: nieuwe kolom met Leadbuyer.
 • Geplande tenders: de naam van de leadbuyer is toegevoegd in de export.
 • Notificaties: het automatisch bericht is verbeterd na toevoegen nieuwe collega in tender.
 • Prijslijsten: leadbuyer kan nu zelf een kostencorrectie regel toevoegen gedurende alle fasen van een tender.
 • Prijslijsten: de indeling van de prijslijst is verbeterd. De prijstabel stelt de inkoper in via Instellingen wijzigen. Prijsbijlage en toelichting beheert de inkoper aan de voorkant.
 • Percelen overzicht: lay-out verbeterd van de pop-up.
 • Planning: de historie met wijzigingen is verbeterd.
 • Rechten: indien een gebruiker het recht heeft prijslijsten te mogen zien, ziet deze ook de bijbehorende prijsbijlages.
 • Specifieke data tabblad: er zijn één nieuwe veldtype beschikbaar: datumveld.
 • Tender aanmaken: meerdere keren klikken op de 'Tender aanmaken'-knop levert nu maar één nieuwe tender op.
 • Uitnodigingen: link voor het accepteren van de uitnodiging is nu 20 dagen geldig.
 • Vragenlijst: het vraagtype 'Beoordeling zonder antwoord' kan niet meer gecombineerd worden met het toestaan van uploaden documenten.
 • Vraag & Antwoord: de referentienummers in de export zijn gelijkgetrokken met de module.
 • Vraag & Antwoord: bij het activeren van Vraag & Antwoord wordt deze nu automatisch geactiveerd in de percelen.
 • Vraag & Antwoord: zichtbaarheid van gestelde vragen buiten de Vraag & Antwoord module beperkt tot 3, met een 'Bekijk meer-knop'.
 • Vraag & Antwoord: geen prijs- of vragenlijst in de tender? Dan kunnen hier ook geen vragen over worden gesteld.
 • Vraag & Antwoord: in de export is nu zichtbaar aan welk object de vraag gekoppeld is.
 • Vraag & Antwoord: het is nu beter zichtbaar welke aanbieders een gepubliceerde vraag gaan zien.


Voor kwalificatiemanagers

 • Filters: foutmelding verholpen bij het gebruik van filters in Vergelijk & Selecteer gedurende de selectie- en offerte-verificatiefase.
 • Vergelijk & Selecteer: in een doorlopende tender is het mogelijk een template te bewerken na het afwijzen en doorlaten.
 • Vergelijk & Selecteer: sortering op indiendatum verbeterd bij een kwalificatiesysteem.


Voor publieke inkopers

 • Gunningsresultaat: het samenvattend commentaar is nu ook zichtbaar in geval van meerdere offertes.
 • Vragenlijst: nieuwe optie om formule zichtbaar te maken aan aanbieders.
 • Publicatieformulier: veld voor verantwoording in Sectie III waarom een overeenkomst langer duurt dan vier jaar in meerdere formulieren vergroot.


Voor contractbeheerders en -managers

 • Contracten: in het toevoegen van een contractmanager bij het contract zijn geen inactieve profielen meer zichtbaar.
 • Contracten: in het contract en export is het nu zichtbaar welk template is gebruikt.
 • Contracten dashboard: de standaard valuta in het organisatieprofiel wordt hier nu gebruikt.


Voor TSF-beheerders

 • Tender Start Formulier: performance verbeterd.
 • Tender Start Formulier: formulieren kunnen nu worden toegewezen aan alle collega's.

Voor aanbieders

 • Vraag & Antwoord: in de export is nu zichtbaar aan welk object de vraag gekoppeld is.
 • Vraag & Antwoord: de naam van het import sheet is verbeterd.
 • Percelen overzicht: lay-out verbeterd van de pop-up met het overzicht.
 • Vragenlijsten: snelheidsverbeteringen doorgevoerd waardoor de lijst sneller laadt.