Vanaf 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden in Europa. 


Hieronder vind je antwoorden op enkele belangrijke vragen met betrekking tot de AVG.

Deze zijn van algemene aard en gelden voor alle Negometrix oplossingen.


Is Negometrix klaar voor de AVG? 

Ja, Negometrix voldoet aan de richtlijnen van de AVG.


Worden de persoonsgegevens die in Negometrix oplossingen worden opgeslagen gedeeld met anderen.

Negometrix deelt persoonsgegevens nooit met anderen.


Heeft Negometrix technische maatregelen getroffen die de veiligheid van persoonsgegevens waarborgen?

Negometrix heeft alle technische maatregelen genomen die voor de beveiliging van de persoonsgegevens noodzakelijk zijn, conform de hiervoor geldende normen.


Kan Negometrix persoonsgegevens verwijderen uit de software oplossingen?

Dat is mogelijk. Echter alleen de persoon die het Negometrix account van een organisatie beheert kan een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens indienen. Deze persoon geldt als vertegenwoordiger van de Verwerkingsverantwoordelijke. Indien een persoon/individu (Betrokkene genoemd in de AVG) verwijdert wil worden zal hiervoor contact moeten worden opgenomen met de vertegenwoordiger (beheerder/admin) van het organisatie account.

Let op: Als u deel heeft genomen in tenders dient er rekening mee te houden dat uw account, en daarmee uw persoonsgegevens, vanwege wettelijke archiveringsgrondslagen niet verwijderd kan worden.


Verwerkt Negometrix ook 'Bijzondere' persoonsgegevens?

Negometrix is niet ontworpen met de gedachte dat er bijzondere persoonsgegevens in worden verwerkt.

Het platform van Negometrix is geschikt voor het verwerken van 'gewone persoonsgegevens' van haar gebruikers en is niet specifiek geschikt voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens zijn (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens):

  • godsdienst of levensovertuiging;
  • ras;
  • politieke voorkeur;
  • gezondheid;
  • seksuele leven;
  • lidmaatschap van een vakbond;
  • strafrechtelijk verleden;
  • BSN.

Hoe gaat Negometrix om met persoonsgegevens in het geval er een Dynamisch Aankoop Systeem wordt ingericht?
Het beleid van Negometrix en het advies richting Klanten, in het geval van een DAS, is om geen bijzondere gegevens uit te vragen. Het is de verantwoordelijkheid van onze Klanten om te bepalen welke (persoons)gegevens er worden uitgevraagd.

Kan Negometrix persoonsgegevens verwijderen uit een tender?
Onze klanten zijn eigenaar van de inhoud van een tender en verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens daarin. Alleen op verzoek van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke kan Negometrix onderzoeken of gegevens kunnen worden verwijderd uit een tender. Dit dient te gebeuren middels een schriftelijk verzoek via privacy@negometrix.com.


Heeft Negometrix ooit te maken gehad met een datalek van persoonsgegevens?

Nee