Afgelopen weekend heeft er een update plaatsgevonden. Er is een groot aantal verbeteringen en nieuwe features doorgevoerd, die in deze release notes per type gebruiker zijn gesorteerd.

Ter introductie start de release notes met de belangrijkste items:


De belangrijkste verbeteringen en nieuwe features voor inkopers:

 • Integratie Negometrix Portal en Negometrix 3: vanaf donderdag 31 mei is het mogelijk om in Mijn Profiel onder de nieuwe tab “Single sign-on”, de inloggegevens van een Negometrix Portal account in te voeren. Dit resulteert in een extra module in het rechtermenu waarmee de gebruiker snel kan overschakelen naar Negometrix Portal. Terugschakelen vanuit Negometrix Portal naar Negometrix 3 is daarna eveneens mogelijk.
 • Offerte verificatiefasede leadbuyer kan de offerte-verificatiefase nu zelf in- of uitschakelen in een lopende tender, via de Tender opties, binnen het tabblad Type procedure.
 • Tender Templates: het toewijzen van een template kan nu aan de gehele organisatie, inclusief toekomstige collega's. Dit hoeft daarmee niet meer per collega.
 • Prijslijsten: het is nu altijd mogelijk de prijs- en vragenlijst alsnog te koppelen.


De belangrijkste verbeteringen en nieuwe features voor aanbieders:

 • Tenders (Aanbieder) overzicht: in het dashboard is de rol van de gebruiker toegevoegd (contactpersoon, deelnemer, of geen deelnemer).
 • Vraag & Antwoord: mogelijkheid toegevoegd voor aanbieders om vragen te importeren in de Vraag & Antwoord module. Dit doet de contactpersoon van de tender binnen Mijn Vragen in Vraag & Antwoord.
 • Vraag & Antwoord: het filteren op individuele vragen, vereist nu geen andere filter meer.


De belangrijkste verbeteringen en nieuwe features voor contractmanagers: 

 • Dashboard: stoplicht functie toegevoegd op het dashboard, om zo een status status mee te geven aan contracten. De contractmanager kan dit aanpassen.
 • Dashboard: nieuwe filters beschikbaar voor het filteren op contractmanager en status.


De volledige update


Voor alle gebruikers


 • Berichten: het limiet op het aantal tekens in een bericht is verwijderd.
 • Beveiliging: automatisch uitloggen zal niet meer gebeuren vanwege een inactief tabblad in uw browser.
 • Documenten: de alfabetische volgorde van documenten is verbeterd.
 • Gebruikersnaam vergeten: vanaf nu krijgt de gebruiker ook een bericht wanneer er geen account gevonden is op basis van het ingevoerde e-mailadres.
 • Interface: lay-out uitlog-knop verbeterd en de oude Negometrix logo’s op het platform zijn allemaal aangepast naar het nieuwe logo.
 • Mijn Profiel: overbodige scroll bar verwijderd.
 • Mijn Profiel: de profielfoto wordt vanaf nu opgeslagen in de gebruiker zijn persoonlijke map, niet meer in de organisatiemap.
 • Organisatie: het inactief zetten van collega's resulteert in een pop-up met informatie over de tenders waar de gebruiker contactpersoon is.
 • Update Notificaties: Vanaf nu zijn de notificatie pop-ups over een update van het platform, per taal en type gebruiker te activeren.


Voor contractmanagers en -beheerders


 • Contractvelden: een veld dat refereert aan een ander veld wordt nu beter weergegeven.
 • Dashboard: stoplicht functie toegevoegd op het dashboard, om zo een status status mee te geven aan contracten. De contractmanager kan dit aanpassen.
 • Dashboard: er kan nu gesorteerd worden op leverancier.
 • Dashboard: het verplaatsen van meerdere contracten tegelijk is verbeterd.
 • Filter: nieuwe filter toegevoegd voor filtering op contractmanager.
 • KPI's importeren: wanneer een gebruiker met veel contracten een vragenlijst wil importeren in de KPI-vragenlijsten, gaat dit nu veel sneller.


Voor aanbieders


 • Prijslijsten: het invullen van prijzen is enkel zichtbaar wanneer dit daadwerkelijk gevraagd wordt in de tender.
 • Prijslijsten: de export van de prijslijst is verplaatst naar de onderkant van het scherm.
 • Tenders (Aanbieder): in het dashboard is de rol van de gebruiker toegevoegd (contactpersoon, deelnemer, of geen deelnemer).
 • Vraag & Antwoord: mogelijkheid toegevoegd voor aanbieders om vragen te importeren in de Vraag & Antwoord module.
 • Vraag & Antwoord: filteren op individuele vraag vereist nu geen andere filter meer.
 • Vragenlijsten: de min/max waarde is niet meer zichtbaar wanneer deze voor de vraag niet van toepassing is.


Voor publieke inkopers


 • Kwalificatiesysteem: nieuwe status beschikbaar in Vergelijk & Selecteer: 'in behandeling'. Deze is zichtbaar voor aanbieders, maar vergrendeld de indiening niet.
 • Organisatie: voor publieke organisatie zijn de eigenschappen 'soort aanbestedende dienst' en 'hoofdactiviteit' nu verplicht.
 • Vrijgave & Publicatie: in het F03 formulier is sectie 2.1.7. in sommige gevallen verplicht. Dat wordt nu ook zo getoond aan de hand van een *.
 • Vrijgave & Publicatie: issues met het rectificeren van CPV codes zijn opgelost. Het toevoegen is mogelijk, maar het verwijderen van CPV-codes niet meer mogelijk. TED staat dit niet toe.
 • Vrijgave & Publicatie: indien een verplicht veld is vergeten, scrollt de pagina direct terug omhoog naar dat veld.
 • Vrijgave & Publicatie: het direct delen op Twitter toegevoegd.
 • Vrijgave & Publicatie: bij de vrijgave voor Gunning is er in dit tabblad nu een link zichtbaar die de gebruiker doorstuurt naar Vergelijk & Selecteer.
 • Vrijgave & Publicatie: het rectificeren van een groot aantal velden is beperkt tot maximaal 120.
 • Vrijgave & Publicatie: voor Duitse publieke organisaties is het mogelijk eerst op TED te publiceren voordat de tender op Negometrix wordt gepubliceerd.


Voor alle inkopers • Annuleren van tender: tijdens alle fases van de tender is het nu mogelijk de tender te annuleren.
 • BCC ontvangers: de opslaan-knop bij het toevoegen van BCC ontvangers is beter zichtbaar gemaakt, bij een lange lijst van ontvangers.
 • Exports: de tender zip export is uitgebreid met een extra export uit de Vraag & Antwoord module.
 • Exports: er is twee nieuwe exports beschikbaar met de kwalificaties per offerte. Deze zijn eveneens beschikbaar in de zip-export van de tender.
 • Exports: de naam van de export voor het exporteren van de aanbieders inclusief kwalificaties is duidelijk gemaakt.
 • Geplande tenders: het verwijderen van een geplande tender levert een pop-up op met daarin het tendernummer ter bevestiging.
 • Integratie Negometrix Portal en Negometrix 3: vanaf donderdag 31 mei is het mogelijk om in een profiel onder nieuwe tab “Single sign-on”, de inloggegevens van een Negometrix Portal account in te voeren. Dit resulteert in een extra module in het rechtermenu waarmee de gebruiker snel kan overschakelen naar Negometrix Portal. Terugschakelen vanuit Negometrix Portal naar Negometrix 3 is daarna eveneens mogelijk.
 • Logfiles: het verwijderen van een document wordt nu weergegeven inclusief de naam van het document.
 • Logfiles: de historie bij de planning laat nu ook de naam zien van zelf aangemaakte datums.
 • Offerte verificatiefase: De leadbuyer kan de offerte verificatiefase zelf aan- of uitschakelen in de Tender opties, het tabblad Type procedure. Dit kan niet meer in de gunningsfase.
 • Planning: nieuwe Excel-export van de planning toegevoegd.
 • Planning: de datumprikker bij het toevoegen van een nieuwe fase laat nu enkel datums in de toekomst zien, relatief aan de startdatum.
 • Prijslijsten: het is nu altijd mogelijk de prijs- en vragenlijst alsnog te koppelen. 
 • Rechten: Er zijn twee nieuwe rechten: inzage in alle evaluaties van de evaluatoren en het bewerken daarvan. Hiermee kan kan een collega alle evaluaties (inclusief het samenvattend commentaar) bekijken en aanpassen. Ook wanneer de optie Evaluatie vereist door één evaluator staat ingesteld en de gebruiker niet de leadbuyer is.
 • Rapportmanager: er is een nieuwe kolom toegevoegd in de rapportmanager en export Tendersoverzicht met daarin de uitgenodigde aanbieders.
 • Tendernaam: Wanneer een lange tendernaam is ingegeven, zal deze niet meer over de helpknop aan de rechterzijde van het scherm gaan. 
 • Tender aanmaken: na het aanmaken van een nieuwe tender komt de gebruiker direct terecht in de wijzig-modus.
 • Tender aanmaken: de weergave van de toelichtingen bij templates is verbeterd bij het aanmaken van een nieuwe tender.
 • Tender Templates: het toewijzen van een template kan nu aan de gehele organisatie, inclusief toekomstige collega's. Dit hoeft daarmee niet meer per collega.
 • Tender templates: collega's die verwijderd zijn uit de organisatie, worden ook uit de Tender Templates verwijderd.
 • Uitnodigingen: inkopers kunnen uitnodigingen verwijderen als ze nog niet geaccepteerd zijn.
 • Uitnodigingen: een inkoper die via de mail is uitgenodigd om deel te nemen aan een tender kan opnieuw uitgenodigd worden.
 • Uitnodigingen: het versturen van een groot aantal uitnodigingen is versneld.
 • Uitnodigingen: een uitnodiging kan opnieuw worden verzonden nadat een aanbieder verwijderd is.
 • Uitnodigingen: een inkoper kan nu ook een uitnodiging naar aanbieders versturen als het perceel later is aangemaakt. Indien dit nog niet gedaan is, wordt dit zichtbaar in de hoofdtender.
 • Vergelijk & Selecteer: dashboard overzichtelijker gemaakt in het geval van een gewogen factor methode.
 • Vraag & Antwoord: de filter voor individuele vragen werkt nu ook zonder andere filters.
 • Vraag & Antwoord: de naamgeving bij het wijzigen van een gepubliceerd antwoord is verbeterd.
 • Vrijgave & Publicatie: bij het activeren van de vrijgevers is het nu direct mogelijk een vrijgever te selecteren.
 • Vrijgave & Publicatie: issues opgelost die ontstonden bij het de-activeren van de vrijgevers en het vervolgens willen verwijderen van de collega.
 • Vrijgave & Publicatie: dit kan nu gewijzigd worden in alle fases, behalve als het voortkomt uit een tender template.
 • Vragenlijsten: in het geval van een gewogen vragenlijst is 'Gewicht is som van vragen' nu de standaardinstelling.
 • Alleen voor gebruikers in de VS: 
  • Tender opties: een nieuw tabblad beschikbaar: Message board. 
  • Berichten templates: nu ook beschikbaar in het Engels (US).


Voor evaluatoren


 • Evalueren: in het geval er meer dan drie vragen zijn gesteld in de Vraag & Antwoord module, zijn deze zichtbaar achter een toon meer-knop.
 • Evalueren: de namen van de inschrijvers kunnen worden verborgen door de leadbuyer vanuit het tabblad Evalueren (bijv. voor tijdens een consensus meeting). Dit blijft nu ook van toepassing voor de pagina's na het activeren.
 • Evalueren: in het geval dat een multiple-choice evaluatiemethode veel opties heeft, is de opslaan-knop beter zichtbaar gemaakt.
 • Interne opmerkingen: de teksten zullen elkaar niet meer overlappen indien er meerdere opmerkingen onder elkaar staan.
 • Weergave: onnodige scrollbar verwijderd.


Voor Tender Start Formulier-beheerders 


 • Formulier: er is een directe URL opgenomen in het formulier dat uit Negometrix Portal binnenkomt.
 • Goedkeuringsberichten: deze berichten kunnen nu een bijlage bevatten.
 • Toewijzen inkoper: er is een autocomplete dropdown ingevoerd, waardoor het vinden van de juiste collega's sneller gaat.