1. Met deze optie is het mogelijk om in te stellen dat leveranciers meerdere offertes in kunnen dienen. Het maximaal in te stellen aantal offertes is 20.
  2. Wanneer deze optie is ingesteld dan worden uw de contactgegevens niet zichtbaar voor de leveranciers. Deze instelling wordt, ook als deze percelen al aangemaakt zijn voordat deze optie geselecteerd is, automatisch gekopieerd naar percelen. 
  3. Als deze functie is ingeschakeld dan is het mogelijk om te zien welke leveranciers gestart zijn met het invullen van de offerte. Het systeem registreert een aanbieder die gestart is met het invullen van een offerte vanaf het moment dat zij op de knop Start hebben gedrukt.
  4. Deze functie moet ingesteld worden als je gebruik wilt maken van de Vraag&Antwoord module. Meer informatie over deze module is te vinden op deze pagina
  5. Hier is de valuta in te stellen waarin de tender uitgezet wordt.
  6. Deze functie is ervoor om intern overzicht te houden over het inkoopbudget. Wanneer deze functie ingesteld is dan wordt het mogelijk om een uitdraai te maken van de totaal vooraf geschatte waarde van de inkoop van alle tenders. 
  7. Bij deze functie kunt u de voorwaarden voor deelname instellen. Leveranciers moeten deze accepteren voordat zij toegang krijgen tot de informatie in de tender. Zij zien eerst alleen de knop aanmelden. Nadat zij hier op gedrukt hebben zien zij de voorwaarden voor deelname. De leverancier is pas deelnemer in een tender nadat deze zijn geaccepteerd.
  8. Deze optie wordt gebruikt voor het maken van rapportages via de rapportmanager. Meer informatie kan gevonden worden in dit artikel.
  9. Tijdens de looptijd van een doorlopende tender en tijdens de voorbereidingsfase van een reguliere tender kan deze optie veranderd worden.
    Meer informatie over het aanpassen van de evaluatie instellingen is te vinden op deze pagina.