In het menu Templates kunnen berichten templates worden opgesteld voor alle gebruikers binnen het organisatieaccount. Er kunnen voor verschillende acties templates worden opgesteld, zie daarvoor het overzicht onderaan de pagina.


Berichten template aanmaken

Het recht Berichten templates beheren is vereist. De organisatiebeheerder kan dit recht toewijzen.

 1. Ga naar Templates in het rechtermenu en klik op tabblad Berichten.  
 2. Klik op Toevoegen
 3. Selecteer bij Template soort het soort template dat u wilt maken. 
 4. Vul het onderwerp in.
 5. In het tekstvak kun je het bericht opmaken. 
 6. Maak gebruik van placeholders zodat informatie automatisch wordt ingevuld op basis van een gekoppelde tender, contract, ontvanger of verzender.
  • Kies in de tekst editor voor het-icoon.
  • Vanuit het menu voegt u vervolgens de gewenste placeholders toe aan het bericht.
 7. Klik op Opslaan


De template is nu te gebruiken door alle gebruikers in jouw organisatie bij de geselecteerde actie in de template.

Belangrijk

Wanneer je zelf een template opstelt voor jouw organisatie, komt het standaard template van Negometrix3 te vervallen.


Wanneer er maar één template aangemaakt is voor een specifieke actie in Negometrix3, zal dit template altijd automatisch gekozen worden voor alle gebruikers bij het uitvoeren van deze actie. Als er meerdere templates aangemaakt zijn voor een specifieke actie, wordt de gebruiker gevraagd om een van deze templates te selecteren bij het uitvoeren van die actie.


Template soorten

Template soortWanneer te gebruiken
Overige templatesEen losstaand template.
Voorgenomen besluitEen bericht verstuurd vanuit het tabblad Gunningscommunicatie in een tender.
Definitief besluitEen bericht verstuurd vanuit het tabblad Gunningscommunicatie in een tender.
Bericht voor toelating doorlopende selectieEen bericht verstuurd vanuit een Doorlopende selectiefase over de toelating.
Bericht voor afwijzing doorlopende selectieEen bericht verstuurd vanuit een Doorlopende selectiefase over de afwijzing.
Uitnodiging voor tendersEen bericht verstuurd aan aanbieders ter uitnodiging voor een tender. 
Herinnering voor evaluatoren

Een bericht verstuurd aan evaluatoren als herinnering om evaluaties in te vullen.
Tender herinneringsberichtEen bericht verstuurd ter een herinnering van een datum in de planning van een tender.
Contract herinneringsberichtEen bericht verstuurd ter een herinnering van een datum in een contract.
Contract berichtEen bericht verstuurd aan de deelnemers in een contract.
Statuswijziging inkoopverzoekEen bericht verstuurd aan de aanvrager naar aanleiding van het wijzigen van de status van een inkoopverzoek.
Bericht aangaande aanmaken tender vanuit inkoopverzoekEen bericht verstuurd aan de aanvrager naar aanleiding van het aanmaken van een tender vanuit een inkoopverzoek.
Bericht voor toelating in kwalificatiesysteemEen bericht verstuurd vanuit een Kwalificatiesysteem over de toelating.
Bericht voor afwijzing in kwalificatiesysteemEen bericht verstuurd vanuit een Kwalificatiesysteem over de afwijzing.