Let bij het invullen en publiceren van het F03 formulier op de volgende onderdelen:


- De datum van gunning in het publicatieformulier 'Aankondiging van een Gegunde opdracht' kan niet in de toekomst liggen.

- Indien een tender niet gegund wordt, mag de waarde van het contract niet ingevuld zijn in het publicatieformulier.