Collega’s / Collega toevoegen
De Lead buyer kan een collega toevoegen aan een tender. Daarnaast kan de Lead buyer een collega die deelnemer is in de tender het recht ‘Collega’s aan tender toevoegen’ toekennen. Een collega die toegevoegd wordt aan een tender ziet in de notificatie per mail door wie degene is toegevoegd. Indien dit niet de Lead buyer was, krijgt de Lead buyer eveneens een notificatie per e-mail. Onder het tabblad 'Collega's' zijn collega's op alfabetische volgorde gerangschikt. 


Inkopende organisatie toevoegen
Deze optie is te gebruiken om een mede inkoop organisatie uit te nodigen die al een account heeft op Negometrix3. De uitnodiging wordt gestuurd naar het e-mailadres van de hoofdcontactpersoon van de organisatie. Wil je dat de uitnodiging gestuurd wordt naar een andere werknemer van de organisatie, of heeft de inkopende organisatie nog geen account op Negometrix3? Kies dan voor de optie ‘Inkoper uitnodigen’.


Inkoper uitnodigen
Wanneer je klikt op ‘Inkoper uitnodigen’ dan krijgt de andere inkopende partij een uitnodiging in zijn/haar inbox.
Een uitnodiging is gekoppeld aan een organisatie-account of een mailadres.

Als de uitnodiging gekoppeld is aan een organisatie-account
Dan kan de ontvanger de uitnodiging accepteren of een collega die een profiel heeft onder dezelfde organisatie. Profielen die niet onder dezelfde organisatie vallen kunnen de uitnodiging nooit gebruiken.

Als de uitnodiging is gekoppeld aan een e-mailadres
Dan kan deze door een willekeurig profiel worden geaccepteerd. Negometrix3 kan in dat geval zien aan wie de uitnodiging origineel is verstuurd en wie de uitnodiging heeft geaccepteerd. In alle gevallen is de link maar één keer te gebruiken.

Op het moment dat twee personen binnen dezelfde organisatie zijn uitgenodigd via een e-mailadres is de link alleen geldig voor de persoon die deze als eerste activeert.

TIP

Door op ‘Preview’ te klikken kan de inkoper zien welke mail de ontvanger ontvangt.


Rechten instellen voor collega's andere organisaties

Alleen de Lead buyer kan de rechten van collega's van alle inkopende organisaties in een specifieke tender instellen. De Lead buyer heeft daarnaast ook de mogelijkheid om gebruikers van andere inkopende organisaties te verwijderen uit een tender. De contactpersoon van de tweede inkopende organisatie kan geen collega's toevoegen aan de tender als hij/zij het recht niet heeft, behalve als degene beheerder is van de eigen organisatie.


Tender gebruikersgroepen
Het aanmaken en wijzigen van tendergebruikersgroepen kan alleen door de Lead buyer gedaan worden. De deelnemers die het recht hebben om vragenlijsten te beheren kunnen deze tendergebruikersgroepen wel instellen als standaard beoordelingsgroep, mits deze personen het recht hebben om te evalueren.


Beheer BCC ontvanger(s) voor deze tender
Wanneer je een collega instelt als BCC ontvanger in een tender dan ontvangt hij/zij alle berichten die via de berichtenmodule gestuurd worden door leveranciers naar u als inkopende partij. Ook na het wijzigen van de contactpersoon in een tender, blijft deze deelnemer BCC-ontvanger. 


Deze persoon is niet te selecteren door de leverancier als hij/zij een bericht stuurt binnen een tender, maar deze komen wel in de inbox van de BCC ontvanger. De BCC ontvanger heeft vervolgens de mogelijkheid om te antwoorden op deze berichten. Alle berichten die vervolgens tussen de BCC en de leverancier verstuurd worden komen automatisch ook in de berichten inbox van de contactpersoon in de tender.