Tender templates die u aanmaakt, zijn standaard alleen voor uzelf. Deel ze met collega's of de hele organisatie zodat andere collega's ze ook kunnen gebruiken.


Tender templates toewijzen aan collega's 

  1. Ga naar het menu Templates in het rechtermenu.
  2. Kies bij de gewenste tender template voor Beschrijving en collega's wijzigen.
  3. Klik op Collega's selecteren 
    • Kies de gewenste collega's 
    • Of vink Stel beschikbaar aan alle collega's die templates mogen gebruiken aan. Iedereen met het recht Tenders vanuit templates aanmaken heeft toegang tot dit template. 
  4. Klik op Opslaan.