Onder het tabblad Opties is het mogelijk om te kiezen uit twee manieren voor het instellen van het evaluatieteam, namelijk:

Evaluatie vereist van allen: Iedereen die is toegewezen als evaluator in Vragenlijsten dient zijn evaluaties te voltooien. Een overzicht van alle evaluatoren is te zien door op de knop 'Evaluatoren beheren' te klikken.


Evaluatie vereist van één: iedereen die als deelnemer in de tender het recht heeft Beschikbaar als evaluator, kan scores invullen in het tabblad Evalueren. Het beheren van evaluatoren in Vragenlijsten vervalt.


De Evaluatie vereist van één is met name interessant voor tenders met doorlopende procedures (doorlopende selectiefase of kwalificatiesysteem). Iedereen die het recht heeft te evalueren, kan evaluaties invoeren en daarmee het evalueren voltooien. Daarnaast blijft het mogelijk om offertes toe te wijzen aan collega's. Het wordt altijd gelogd wie, wat wanneer heeft geëvalueerd. 


Aanpassen van evaluatie instelling

Het is mogelijk om van evaluatie instelling te wijzigen in lopende tenders. Let hierbij op het volgende:

- Verwijder alle huidige evaluatoren via Evaluatoren beheren in Vragenlijsten, behalve één. Alle evaluaties worden gewist, behalve van die ene overgebleven evaluator.

- Ga naar Tender Opties en wijzig de instelling bij Overige opties.


Een offerte toewijzen aan een collega

Het is ook mogelijk om hele offertes toe te wijzen aan evaluatoren in tenders die geen doorlopende procedure gebruiken. Dit kan alleen bij de evaluatiemethode: evaluatie van één persoon vereist.


Herinnering sturen naar evaluatoren

Als er nog evaluaties ingevuld moeten worden dan is het mogelijk om in het systeem een herinnering naar de evaluatoren te sturen. Dit kan onder het tabblad 'Evalueren' onder 'Voortgang evaluatoren'.