Met de update van het afgelopen weekend zijn er een aantal verbeteringen doorgevoerd in Berichten, Vraag & Antwoord, notificaties en de Contract module. Verder is voor aanbieders de status van hun indiening in het dashboard relevanter en duidelijker gemaakt, zodra de tender in een volgende fase komt. Daarnaast zijn er nieuwe video tutorials over het digitaal UEA en is er een samenwerking met Juris-Lecta aangaande aanbestedingsjurisprudentie.


Videotutorials over het Digitaal UEA

Inkoper in het publieke domein? Sinds enige tijd biedt Negometrix de mogelijkheid om het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) volledig digitaal te integreren in de vragenlijst van uw aanbesteding. Het interactief pdf-bestand is daarmee niet meer nodig. Het UEA is beschikbaar als vraagtype in de vragenlijst, waarmee zowel de inkoper als de aanbieder het formulier integraal kan inzien en invullen.

Speciaal voor deze nieuwe feature zijn er enkele videotutorials opgenomen: 

Bekijk hier hoe aanbieders stap voor stap het nieuwe digitaal UEA invullen.

Bekijk hier hoe inkopers het nieuwe digitaal UEA kunnen instellen, klaarzetten en evalueren.


Meer over het instellen van deze functionaliteit, leest u op de supportpagina van Negometrix.


Negometrix introduceert Juris-Lecta portal

In samenwerking met Corvers Procurement Services biedt Negometrix nu de optionele module Juris-Lecta aan waarmee u toegang krijgt tot een kennisbank boordevol ‘lessons learned’ uit de aanbestedingsjurisprudentie.

Meer weten? Lees hier ons blog met meer informatie.


Deze update


De belangrijkste nieuwe features en verbeteringen

 • Uitnodigingen naar aanbieders met meerdere collega's in een DAS: indien een aanbieder met meerdere collega's in een DAS actief is en deze als BCC ontvanger heeft ingesteld, ontvangen zij allen de uitnodiging voor een specifieke uitvraag. Iedere collega kan de uitnodiging accepteren en zo samen deelnemer zijn in de specifieke uitvraag.
 • Indienstatus in Dashboard aanbieders: de status van de indiening is voor aanbieders relevanter gemaakt. Deze zal niet meer op niet-ingediend staan als de aanbieder niet is uitgenodigd voor de huidige fase. De indienstatus kijkt nu naar de status van de offerte, de planning en de fase van de tender. Dit schepte soms onduidelijkheid tijdens offerte-verificatiefases.
 • Planning in tenders vanuit een template: bij het aanmaken van een tender zijn de tijdstippen nu gelijk aan de planning uit de gekozen template.

Voor aanbieders

 • Gunningsresultaat: resultatenscherm nu ook zichtbaar als de organisatiebeheerder geen deelnemer is in de tender.
 • Indienstatus: deze zal niet meer op niet-ingediend staan als de aanbieder niet is uitgenodigd voor de huidige fase. De indienstatus kijkt naar de status van de offerte, de planning en de fase van de tender. Dit schepte met name onduidelijkheid tijdens offerte-verificatiefases.
 • Start-knop: een nieuwe offerte starten of toevoegen levert nu de juiste melding op wanneer dit niet mogelijk is.
 • Tender documenten: op de 1.Informatie pagina had de Tender Documenten pop-up een uploadknop. Die is weggehaald.
 • Uitnodigingen naar meerdere collega's: indien een aanbieder met meerdere collega's in een DAS actief is en deze als BCC ontvanger heeft ingesteld, ontvangen zij allen de uitnodiging voor een specifieke uitvraag. Iedere collega kan de uitnodiging accepteren en zo samen deelnemer zijn in de specifieke uitvraag. Indien een collega de uitnodiging afslaat kan een andere collega niet alsnog accepteren.

Voor publieke inkopers

 • Exports: Proces verbaal van gunning kan nu ook worden aangemaakt wanneer er geen prijslijst óf vragenlijst is gebruikt in de tender.
 • Vrijgave & Publicatie: Publiceren direct op TED vanaf nu mogelijk voor inkopers buiten Nederland.
 • Vrijgave & Publicatie: Gunnen aan een groep aanbieders via het F03 formulier Aankondiging van een Gegunde opdracht dient nu aan minimaal 2 aanbieders te zijn.
 • Vrijgave & Publicatie: De datum van gunning in het publicatieformulier 'Aankondiging van een Gegunde opdracht' kan niet in de toekomst liggen.
 • Vrijgave & Publicatie: indien een tender niet gegund wordt, mag de waarde van het contract niet ingevuld zijn in het publicatieformulier 'Aankondiging van een Gegunde opdracht'.

Voor alle inkopers

 • Aanmeldingen/inschrijvingen: het gewicht van vragen is niet relevant indien de vragenlijst niet gewogen is. Dit percentage (0%) is daarom niet meer zichtbaar in aanmeldingen/inschrijvingen.
 • Deelnemers: collega's die het Overzicht in Evalueren mogen zien, zien nu ook het samenvattend commentaar.
 • Deelnemers: een deelnemer zowel als inkoper en aanbieder uitnodigen is mogelijk, echter kan slechts één van de twee uitnodigingen geaccepteerd worden.
 • Dossier: naast het aantal aanbieders per fase, nu ook een totaaloverzicht met alle aanbieders over alle fases (inclusief degene die zich verwijderde) beschikbaar.
 • Evalueren: in een tender met percelen is nu ook evalueren per offerte mogelijk met daarbij de mogelijkheid per perceel apart een keuze te maken over de evaluatieweergave.
 • Evalueren: offertes toewijzen aan evaluatoren nu ook mogelijk in tenders die geen doorlopende procedure gebruiken. Dit kan alleen bij de evaluatiemethode: evaluatie van één persoon vereist.
 • Evalueren: issues met de zichtbaarheid van evaluaties uit eerdere fases opgelost.
 • Evalueren: het samenvattend commentaar is nu zichtbaar in het tabblad Overzicht.
 • Geplande tenders: bij het importeren kan nu ook de gebruikersnaam van inkoper worden meegenomen als leadbuyer van de tender.
 • Overige opties: maximaal aantal toegestane offertes naar 20 verhoogd.
 • Prijslijst: bij het toevoegen van een nieuwe prijsregel leek het prijsveld ook een verplicht invulveld, terwijl dat voor de inkoper uiteraard niet zo is. Dit wordt nu ook niet meer als dusdanig getoond.
 • Planning: kolom met omschrijving is verbreed in Quick Edit-modus.
 • Planning: bij importeren van een planning met daarin datums zonder tijdstippen wordt dit ook correct geïmporteerd.
 • Planning: tijdstippen in de planning van een template worden identiek overgenomen in de aangemaakte tender. Dit wordt dus niet meer aangepast aan de hand van de huidige datum en tijdstip.
 • Specifieke tender data: verplichte velden die nog niet zichtbaar zijn, blokkeren niet meer het opslaan van de pagina.
 • Tender omschrijving in percelen: type opdracht kan specifiek worden ingesteld per perceel.
 • Vraag & Antwoord: zoeken op namen of titel nu ook mogelijk in tabbladen met vragen gereed voor publicatie en gepubliceerde vragen. Dit kon al in 'Alle vragen en concept antwoorden'.

Voor contractbeheerders en -managers

 • Berichten: de preview van meerdere berichten tegelijk is verbeterd.
 • Contract bewerken: alle tabbladen hebben nu ook een wijzig-knop bij het icoon voor het direct openen van het tabblad in wijzig modus.
 • Contract verwijderen: extra verificatie toegevoegd bij het verwijderen van het contract.
 • Documenten: contractnummer zichtbaar in de mappenstructuur aan de linkerkant.
 • Herinneringen: het verwijderen van een herinnering zorgde voor ogenschijnlijk lege dropdown velden op de pagina, dat is opgelost. 
 • Specifieke tender data: verplichte velden die nog niet zichtbaar zijn, blokkeren niet meer het opslaan van de pagina.

Voor alle gebruikers

 • Berichten: bij het versturen van een bericht aan een e-mailadres blijft dit adres nu ook zichtbaar wanneer het bericht daarna opnieuw wordt geopend vanuit Verstuurde Berichten.
 • Berichten: bij het koppelen van een bericht aan een contract of tender is deze link nu aanklikbaar tijdens het aanmaken van het bericht.
 • Exports: de titels van de mappen en bestanden in de zip-export zijn verbeterd.
 • Notificaties: notificaties worden niet meer verstuurd naar inactieve profielen.
 • Notificaties: geen notificaties meer naar Berichten-pagina over: toegevoegd zijn aan een tender, wachtwoord en gebruikersnaam vergeten, activeren profiel, concept contract aanmaken. Deze ontvangt de gebruiker enkel in zijn persoonlijke e-mail.

 • Talen: de Engelse talen (Verenigd Koninkrijk en Verenigde staten) onder elkaar geplaatst.

Voor beheerders

 • Log files: zichtbaar wanneer een collega zich afmeld voor één van de vier beschikbare mailings in Mijn Profiel.
 • Templates: een collega die een template wijzigt wordt automatisch leadbuyer in de template. De oude leadbuyer wordt verwijderd indien deze geen andere rol had.
 • Rapportmanager: nieuwe kolom beschikbaar: start offerte-verificatiefase.


Voor TSF beheerders

 • Inzien formulier: bij een formulier vanuit Portal kunnen nu door middel van het potlood-icoon meer velden worden ingezien, anders dan enkel de standaardvelden.