Een tender met percelen bestaat uit een hoofdtender en percelen. Vanuit de hoofdtender navigeer je linksbovenin de pagina naar de verschillende percelen. 


Tender indienen

  1. Klik in het rechtermenu op Tenders (aanbieder).
  2. Selecteer de betreffende tender door te klikken op de naam van de tender. 
  3. Klik op de tab Invullen & indienen.
  4. Als je klaar bent met uw inschrijving, kun je klikken op de blauwe knop Indienen. 
  5. Vink in de pop-up de percelen aan waarop je wilt indienen. 
  6. Klik vervolgens nogmaals op Indienen
    • Let hierbij op dat ook binnen dat perceel de prijslijsten en vragenlijsten ingevuld dienen te worden voordat je indient.


Indiening wijzigen of terugtrekken?

Nadat je hebt ingediend verschijnt rechts in beeld de knop Terugtrekken. Wanneer je niet meer wilt aanbieden of je wilt jouw inschrijving wijzigen, kun je met deze knop uw inschrijving intrekken totdat de deadline voor indienen is verstreken.