Een tender met percelen bestaat uit een hoofdtender en percelen. Vanuit de hoofdtender navigeer je linksbovenin de pagina naar de verschillende percelen. 


Tender indienen

  1. Klik in het rechtermenu op Tenders (aanbieder).
  2. Selecteer de betreffende tender door te klikken op de naam van de tender. 
  3. Klik op de tab Invullen & indienen.
  4. Als u klaar bent met uw inschrijving, kunt u klikken op de blauwe knop Indienen. 
  5. Vink in de pop-up de percelen aan waarop u wilt indienen. 
  6. Klik vervolgens nogmaals op Indienen
    • Let hierbij op dat ook binnen dat perceel de prijslijsten en vragenlijsten ingevuld dienen te worden voordat u indient.


Indiening wijzigen of terugtrekken?

Nadat u heeft ingediend verschijnt rechts in beeld de knop Terugtrekken. Wanneer u niet meer wilt aanbieden of u wilt uw inschrijving wijzigen, kunt u met deze knop uw inschrijving intrekken totdat de deadline voor indienen is verstreken.