Met de update van afgelopen weekend introduceren we een nieuwe regel in de contractmodule waarmee contract templates nog slimmer kunnen worden ingericht. De bekende Zichtbaar als-regel is nu geavanceerder. Er kan nu naar meerdere velden worden gerefereerd inclusief en/of instellingen. 


Voor alle inkopers


  • Berichten: er is een nieuwe placeholder beschikbaar: de gegunde aanbieder.
  • Deelnemers: de rol van de hoofdcontactpersoon in een tweede inkopende organisatie is nu ook zichtbaar in Deelnemers.
  • Evalueren: de leadbuyer kan de score van een automatisch beoordeelde vraag wijzigen in Evalueren, nu ook wanneer de weergave op per offerte staat ingesteld.


Voor inkopers en contractmanagers


  • Rapportmanager: een gedeeld rapport blijft nu ingesteld als gedeeld, ook wanneer iemand anders het rapport wijzigt.


Voor evaluatoren


  • Evalueren: de naam van de aanbieder is nu zichtbaar in de pop-up voor het invullen van de score tijdens het evalueren.


Voor contractmanagers


  • Nieuwe regel voor contractvelden: Met de nieuwe Zichtbaar als (geavanceerd)-regel kan er nu naar meerdere velden gerefereerd worden, inclusief en/of keuze.


Voor contractbeheerders


  • Taken: indien u in een veld de datum wijzigt waaraan een taak is gekoppeld, wijzigt de taak mee.


Voor alle gebruikers


  • Documenten: het kiezen van een tender of contract is geharmoniseerd door middel van een keuze bovenin het scherm.