Het is mogelijk om een loting te gebruiken bij een nadere uitvraag vanuit een kwalificatiesysteem. Met een loting wordt bepaald welke aanbieders mogen meedoen in deze nadere uitvraag.


Shortlist instellen

  1. Klik in het tabblad Tenders op Tender aanmaken en selecteer de gewenste kwalificatie en bij Tender is een nadere uitvraag vanuit.
  2. Klik op Tender aanmaken.
  3. Ga in tabblad Opties naar Procedure en vink de optie bij Gebruik shortlist aan.
  4. Klik op Opslaan.
  5. Ga in het tabblad Deelnemers naar Aanbieders uitnodigen en klik op de knop Creëer Shortlist.
  6. Selecteer in de pop-up het aantal deelnemers en kies vervolgens de Selectiemethode. De verschillende opties worden hieronder uitgelegd.


Belangrijk

De klaargezette uitnodigingen in tabblad Deelnemers, Aanbieders uitnodigen betreffen de aanbieders die goedgekeurd zijn voor de betreffende kwalificatie uit de gekozen doorlopende selectiefase tender of kwalificatiesysteem.


Selectiemethodes

Je kunt kiezen uit vier verschillende selectiemethodes in de shortlist.


Volledig Willekeurige loting

Het systeem voert een willekeurige loting uit op alle deelnemers die geselecteerd zijn. De LeadBuyer heeft geen enkele invloed op de uitkomst.


Gewogen loting

Het systeem voert een loting uit waarbij de LeadBuyer per deelnemer een gewicht kan meegeven. Hoe hoger het gewicht hoe groter de kans is dat de deelnemer ingeloot wordt.


Handmatige (pre)selectie met willekeurige loting

Het systeem stelt de LeadBuyer in staat om een deel van de deelnemers definitief in te loten, de overige deelnemers worden willekeurig ingeloot. Op dat laatste deel heeft de Lead buyer geen invloed. Deze methode kan bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer een deel van de deelnemers geselecteerd wordt op basis van past performance.


Handmatige (pre)selectie met gewogen loting

Het systeem stelt de LeadBuyer in staat om een deel van de deelnemers definitief in te loten en het andere deel een gewicht mee te geven wat hun kans van loting vergroot.


Loting starten

Een uitgevoerde loting is onomkeerbaar.

  1. Nadat je een selectiemethode heeft gestart klik je op Start. Er verschijnt een waarschuwing dat je op het punt staat de shortlist definitief te maken.
  2. Klik op Ja, doorgaan om de loting te starten.
  3. Nadat de loting is gestart zie welke aanbieders deelnemer zijn geworden in de tender. Klik op Opslaan & Afsluiten.
  4. De aanbieders zijn automatisch deelnemer geworden. Klik op de knop Aanbieders informeren om de aanbieders een bericht te sturen.