Dit artikel legt in een paar stappen uit hoe het digitaal UEA formulier invult. In het Engels ESPD (European Single Procurement Document) genoemd.

Bent u inkoper bij een aanbestedende dienst en wilt u dit formulier in uw aanbesteding gebruiken? Klik dan hier.


Bekijk hier de video tutorial met instructies over het invullen van het digitaal UEA formulier:
Het digitaal UEA formulier invullen

  1. Open de vragenlijst van de tender en navigeer naar de vraag met het UEA.
  2. Klik op Toevoegen. Een nieuw tabblad opent met de web interface voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
  3. De inkopende organisatie heeft het formulier voor jou klaargezet, vul verder in wat er voor jou van toepassing is.
  4. Doorloop de stappen van het formulier tot en met Klaar. Kies daar voor Overzicht en controleer het volledige formulier. 
  5. Klik op Opslaan als alles correct is.
  6. Je wordt teruggestuurd naar Negometrix3. Je bent klaar met het invullen. Er is een PDF-bestand zichtbaar met de kopie van de inhoud. 
  7. In de vragenlijst in Negometrix3 klikt u bovenin op Tussentijdsopslaan (of Groep opslaan en naar volgende) om jouw beantwoording op te slaan. 


Ondertekening

Indien de inkoper tevens een UEA formulier wenst met natte handtekening, dien je deze apart te uploaden. 


  1. Kies bij het PDF-bestand voor Download nadat je tot en met stap 6 heeft doorlopen. 
  2. Print en onderteken dit bestand en upload het ondertekend PDF-bestand vervolgens in de daartoe bestemde vraag in de vragenlijst. Let op dat dit een andere vraag is dan de vraag waar je het digitaal UEA invulde.


Meerdere UEA's tegelijk indienen

Wil je meerdere UEA's invullen en toevoegen, kies dan voor Een extra digitaal UEA toevoegen en invullen.


Hoe je andere personen toe kunt voegen aan een offerte is te vinden in dit artikel.