Als publieke inkoper is het mogelijk het digitaal UEA te integreren in uw vragenlijst in de tender. Het interactief pdf-formulier van PIANOo is daarmee niet meer nodig.

In een aantal stappen stelt u het gebruik van deze functionaliteit in voor uw organisatie en uw tender.


Bent u aanbieder en wilt u weten hoe dit UEA dient in te vullen? Kijk dan hier.


Bekijk hier een video tutorial over het opstellen van het digitaal UEA voor uw tenders:
1. Controleer samen met uw beheerder of uw organisatie gebruikmaakt van de digitale UEA module in Negometrix3

Ga naar Organisatie, kies Wijzigen en controleer of onder de optie Type organisatie de checkbox is aangevinkt met Activeer UEA in combinatie met Publieke inkoper.

2. Maak een vraag aan met het vraagtype Digitaal UEA

Ga naar uw vragenlijst in uw tender en open de vragengroep waarin u het digitaal UEA wilt opnemen. Klik op Toevoegen en kies daar als vraagtype Digitaal UEA.

Vul in het tekstveld eerst een algemene instructie voor de aanbieder.Let op: Als u in een lopende aanbesteding het vraagtype wilt aanpassen van de oude variant naar het nieuwe digitale UEA, worden de eerder door de leverancier geüploade versies verwijderd.


3. Start met het instellen van het UEA formulier

Klik op de blauwe Start digitaal UEA knop. Er opent zich een nieuw tabblad met de webinterface van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Geef aan dat u een aanbestedende dienst of entiteit bent en doorloop alle stappen tot en met 'Klaar'.Klik op Overzicht en controleer het gehele formulier. Is alles akkoord? Kies dan voor Opslaan. U wordt daarmee teruggestuurd naar Negometrix waar het formulier klaarstaat voor gebruik. U ziet hier vervolgens in het groen 'Digitaal UEA afgerond'. Indien u vroegtijdig heeft afgebroken staat er 'UEA niet klaar'.


Het pdf-bestand dat u ziet, is enkel voor uw eigen archief. Dit zal de inschrijver niet zien, die ziet een blauwe Start knop om het UEA net als u digitaal in te vullen. 

Benieuwd hoe een aanbieder het UEA digitaal invult? Kijk dan hier. Zelf ook uitproberen? Ga dan naar https://ec.europa.eu/tools/espd. Let op, die versie staat los van de versie in Negometrix3.


4. Kies de juiste evaluatiemethode

Net als bij Document evaluatie of Open vraag, dient u de beantwoording van de inschrijvers te evalueren. Hiervoor stelt u een evaluatiemethode. De meest gekozen evaluatiemethode bij het digitaal UEA is Ja/Nee, waarmee u met Ja het formulier goedkeurt tijdens de evaluatiefase.


Klik vervolgens op Opslaan om de vraag af te ronden en op te slaan.


EXTRA: wat als u toch het digitaal UEA met natte handtekening wilt ontvangen?

Instrueer dan de aanbieders om na het invullen van het UEA, het formulier als PDF te downloaden. Zij kunnen deze printen, ondertekenen, uploaden en op die manier nogmaals indienen. Neem hiervoor wel een extra vraag over op in de vragenlijst met als vraagtype Document Evaluatie. Want bij het vraagtype Digitaal UEA is er géén mogelijkheid een document apart te uploaden.


EXTRA: wat als een inschrijver met een combinant wil inschrijven als combinatie?

Als een inschrijver het formulier heeft ingevuld en opgeslagen, staat een knop waarmee hij meerdere digitale UEA's kan toevoegen. Voor iedere combinant vullen ze zo eenvoudig een extra digitaal UEA in.