In dit artikel wordt besproken:

 • Het digitaal UEA inrichten als inkoper
 • Toch het digitaal UEA met natte handtekening  ontvangen?
 • Een inschrijver wil met een combinant inschrijven als combinatie?


Als publieke inkoper is het mogelijk het digitaal UEA te integreren in je vragenlijst in de tender. Het interactief pdf-formulier van PIANOo is daarmee niet meer nodig.

In een aantal stappen stel je het gebruik van deze functionaliteit in voor uw organisatie en jouw tender.


Ben je aanbieder en wil je weten hoe dit UEA dient in te vullen? Kijk dan hier.


Bekijk hier een video tutorial over het opstellen van het digitaal UEA voor jouw tenders:Het digitaal UEA inrichten als inkoper

 1. Ga (samen met je beheerder) naar Organisatie, kies Wijzigen en controleer of onder de optie Type organisatie de checkbox is aangevinkt met Activeer UEA in combinatie met Publieke inkoper. 
 2. Open je tender en open het tabblad Vragenlijsten.
 3. Klik op de gewenste vragenlijst (of maak deze aan) waar het digitaal UEA onderdeel van zal worden.
 4. Open de vragengroep en Klik op Toevoegen en kies daar als vraagtype DigitaalUEA.
 5. Klik op de blauwe Start digitaal UEA knop. Er opent zich een nieuw tabblad met de webinterface van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

 6. Geef aan dat je een aanbestedende dienst of entiteit bent en doorloop alle stappen tot en met 'Klaar'.

 7. Klik op Overzicht en controleer het gehele formulier. Is alles akkoord? Kies dan voor Opslaan

 8. Je wordt teruggestuurd naar Negometrix waar het formulier klaarstaat voor gebruik. Je ziet hier vervolgens in het groen Digitaal UEA afgerond. Indien je vroegtijdig hebt afgebroken staat er UEA niet klaar.

 9. Vul in het tekstveld eerst een algemene instructie voor de aanbieder.

 10. Kies vervolgens de juiste evaluatiemethode. Net als bij Document evaluatie of Open vraag, dien je de beantwoording van de inschrijvers te evalueren. Hiervoor stel je een evaluatiemethode. Klik vervolgens op Opslaan om de vraag af te ronden en op te slaan. 


Belangrijk 

Het pdf-bestand dat je ziet, is enkel voor jouw eigen archief. Dit zal de inschrijver niet zien. De inschrijver ziet een blauwe Start knop om het UEA digitaal in te vullen. Benieuwd hoe een aanbieder het UEA digitaal invult? Kijk dan hier. 

Deel 2 van het oude 'PDF' UEA, automatisch wordt toegevoegd in de digitale UEA wanneer aanbieders die invullen.

Als je in een lopende aanbesteding het vraagtype wilt aanpassen van de oude variant naar het nieuwe digitale UEA, worden de eerder door de leverancier geüploade versies verwijderd. 


Toch het digitaal UEA met natte handtekening  ontvangen?

Instrueer dan de aanbieders om na het invullen van het UEA, het formulier als PDF te downloaden. Zij kunnen deze printen, ondertekenen, uploaden en op die manier nogmaals indienen. Neem hiervoor wel een extra vraag over op in de vragenlijst met als vraagtype Document Evaluatie. Want bij het vraagtype Digitaal UEA is er géén mogelijkheid een document apart te uploaden. 


Een inschrijver wil met een combinant inschrijven als combinatie?

Als een inschrijver het formulier heeft ingevuld en opgeslagen, staat een knop waarmee hij meerdere digitale UEA's kan toevoegen. Voor iedere combinant vullen ze zo eenvoudig een extra digitaal UEA in.