Indien het een openbare aanbesteding betreft, dient de inkopende organisatie eerst een F03-formulier in te vullen en te versturen.


    1.    Ga naar 'Aanbesteden' > 'Actueel' > 'Gepubliceerd' > selecteer de aanvraag die je wilt sluiten.

    2.    Ga naar 'Aankondigingen' > 'Nieuw' > 'Aankondiging van een gegunde opdracht (F03)' > vul het formulier in. Bij de tab 'Gunning van een opdracht', selecteer je bij een opdracht/perceel wordt gegund 'neen'.


Het annuleren van een tender in Commerce-Hub is de laatste actie. Allereerst informeer je eventuele aanbieders over het afbreken van de procedure.

Om daarna de aanbesteding af te sluiten, ga je naar 'Beheer'.


    1.    Klik op ‘Sluit af’.

    2.    Aanbesteding verplaatst naar tab ‘Afgesloten’.


Het moment van annuleren staat bij het tabblad 'Logboek genoteerd in datum en tijdstip. De aanvraag kan nog steeds geopend en geraadpleegd worden.


Aanbesteding reeds geannuleerd

Heeft u de aanbesteding reeds geannuleerd en wilt u dit ongedaan maken? 


    1.    Ga dan terug naar 'Aanbesteden' en vervolgens naar 'Afgesloten'. 

    2.    Daar selecteer je de betreffende aanvraag die je wilt heropenen.

    3.    Klik op Evalueer. En de aanbesteding gaat terug naar de status evaluatie.


Daar kunt u kiezen voor Annuleren ongedaan maken, op dezelfde plek waar u eerder de tender annuleerde. - Leverancier kan nog steeds berichten sturen.