Met de update van afgelopen weekend introduceert Negometrix een volledige nieuwe functionaliteit voor publieke inkopers: de integratie van het digitale Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Hiermee is de pdf-versie van het UEA verleden tijd.

Verdere verbeteringen en nieuwe features zijn er onder andere doorgevoerd in Vergelijk & Selecteer, Vraag & Antwoord en de Specifieke tender data.

De belangrijkste nieuwe features en verbeteringen:

 • Digitaal UEA: inkoper in het publieke domein? Vanaf vandaag biedt Negometrix de mogelijkheid om het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) volledig digitaal te integreren in de vragenlijst van uw aanbesteding. Het interactief pdf-bestand is daarmee niet meer nodig. Het UEA is voortaan beschikbaar als vraagtype in de vragenlijst, waarmee zowel de inkoper als de aanbieder het formulier integraal kan inzien en invullen. Meer over het instellen van deze functionaliteit, leest u op de supportpagina van Negometrix.
  Ook voor aanbieders is er een instructie geschreven. Deze vindt u hier.
 • Specifieke tender data: er zijn vier nieuwe type velden beschikbaar: dropdown, rich text, multiple choice en document upload. Het tabblad Specifieke tender data activeert u in Tender opties > Overige opties in uw tender of template.
 • Daily digest e-mails: iedere gebruiker kan deze nu naar eigen wens uit- of aanzetten in zijn profiel. De gebruiker beslist daarmee zelf over het ontvangen van notificaties van de Vraag & Antwoord module, of nieuwe indieningen in verificatiefases, erkenningsregelingen, kwalificatiesystemen en doorlopende procedures. Indien u dit wijzigt, geldt dit direct voor alle tenders waarin u deelnemer bent.
 • Gunningsresultaat: het prijs deficiet is nu beschikbaar in het Resultatenscherm.
 • Vraag & Antwoord: nieuwe filter beschikbaar voor het filteren op naam van een aanbieder.
 • Inkoopverzoeken: in het Dashboard is er een nieuwe knop en kolom toegevoegd voor het toewijzen van inkoopverzoeken aan inkopers.


Voor iedereen

 • Inloggen: gebruikersnaam vergeten? Deze is nu simpel op te vragen aan de hand van het gekoppelde e-mailadres. Indien er een gebruikersnaam bekend is, ontvangt de gebruiker zijn gebruikersnaam via e-mail.
 • Locatie instellingen: gebruikers van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk krijgen nu ook hun eigen taal automatisch toegewezen (English en English VS), inclusief standaard valuta en tijdzone.


Voor aanbieders

 • Invullen vragenlijst: bij een combinatie van beantwoording (bijv. ja/nee) en een optionele bijlage upload, dient eerst de vraag te worden beantwoord, alvorens het toevoegen van een bijlage zichtbaar wordt.
 • Notificaties: in de automatische e-mailnotificatie over de naderende sluiting van een selectie- of offertefase in vergrendelde procedures, is nu ook de naam van de inkopende organisatie opgenomen.


Voor alle inkopers

 • Aanmeldingen/inschrijvingen: nieuwe zoekfunctionaliteit toegevoegd, voor het zoeken van aanbieders op naam.
 • Deelnemers: Leadbuyers kunnen nu gebruikers van andere inkopende organisaties verwijderen uit een tender.
 • Deelnemers: indien u in een tender met percelen inkopers uitnodigt op basis van een e-mailadres kan dit nu inclusief het selecteren van het gewenste perceel.
 • Deelnemende aanbieders: nieuwe zoekfunctionaliteit toegevoegd, voor het zoeken van aanbieders op naam.
 • Deelnemende aanbieders: export bevat nu ook de verwijderde deelnemers.
 • Rapportmanager: de gegunde prijs is nu beschikbaar als kolom.
 • Tender Templates: het gunningsresultaat is nu standaard onzichtbaar.
 • Vergelijk & Selecteer: er is geen prijs meer zichtbaar in het staafdiagram. De grafiek is tevens vergroot bij grotere schermresoluties.
 • Vergelijk & Selecteer: maximaal 100 offertes tegelijk mogelijk op één pagina.
 • Vergelijk & Selecteer: in het geval van de ‘gewogen factor methode’, is het nu duidelijker zichtbaar wanneer de prijs van een aanbieder buiten de reikwijdte valt.
 • Vergelijk & Selecteer: in het geval van de formule ‘value for money’, is er een extra kolom zichtbaar in Vergelijk & Selecteer met de p/q index.
 • Vragenlijsten: indien een verificatiefase is verwijderd (en daarmee ook de vragenlijst), is nu ook de melding weg dat er verificatievragen ontbreken.


Voor publieke inkopers

 • Exports: proces-verbaal van opening en gunning is nu ook beschikbaar indien er geen prijslijst is gebruikt.
 • Exports: proces-verbaal van opening laat nu ook de correcte openingsdatum en tijd zien wanneer deze geëxporteerd wordt tijdens de evaluatiefase.
 • Gunningsresultaat: de prijs-kwaliteitverhouding niet meer zichtbaar in het resultatenscherm indien de formule ‘Gunnen op waarde’.
 • Publicatie: de aanmeldknop voor aanbieders is nu ook nog ná publicatie te activeren via Vrijgave & Publicatie.


Voor evaluatoren

 • Weergave: keuze in evalueren 'per offerte' of 'per vraag' is nu per gebruiker apart instelbaar.


Voor contractmanagers en -beheerders

 • Beheer verantwoordelijkheden: selecteer alles knop toegevoegd in het overzicht.
 • Berichten: indien een aanbieder in twee velden staat in het contract, kwam deze ook bij het aanmaken van een bericht twee keer als ontvanger terug. Dat is opgelost. 
 • Herinneringen: automatische herinneringen nu direct zichtbaar zodra ze zijn aangemaakt.


Voor tender start formulier beheerders

 • Exports: de sortering van de kolommen in de exports is aangepast.
 • Dashboard: zoeken op inkoopverzoeknummer toegevoegd.
 • Dashboard: nieuwe knop en kolom toegevoegd voor het toewijzen van inkoopverzoeken aan inkopers.