Als leveranciers vragen stellen, met gebruikmaking van de functionaliteit Berichten dan krijg je daar direct een notificatie van in je Outlook mail.


Als leveranciers vragen stellen, met gebruikmaking van de functionaliteit Vragen en mededelingen, dan wordt jij als volgt op de hoogte gesteld:


1. Je ziet een notificatie in de applicatie. Deze wordt kenbaar gemaakt linksboven in de zijbalk onder het !-teken.

2. De ontvangst van een vraag wordt gemeld in een dagelijkse notificatie per e-mail in Outlook. Dit vermits je niet ingelogd bent geweest in de tussentijd (en de notificatie onder 1 dus gezien had kunnen hebben).