Indien we van zowel inkoper als leverancier het verzoek per e-mail ontvangen om in te dienen voor een bepaalde leverancier dan kunnen we dat uitvoeren.

Daarbij zijn 2 opties:


1) Inkoper maakt GEEN gebruik van het evaluatiemodel; evalueert/ beoordeeld niet in Commerce-hub. Dan kan je via de Sysadmin de offerte indienen. De offerte van de betreffende leverancier is dan zichtbaar in het menu Offerte (let op!! Deze is niet zichtbaar om te beoordelen)


2) Inkoper maakt WEL gebruik van het evaluatiemodel; evalueert/ beoordeeld in Commerce-hub.     Volg onderstaande stappen:    

- Dien de offerte in in de sysadmin    

- Maak een LH Service request aan voor Arnaud. Hij moet de `requestform_invitation` set `isUnlocked`='0’  op 0 zetten. Zie als voorbeeld #606.    

- Als dat is uitgevoerd dan moeten wij een &checkunlock=true uitvoeren in menu Beheer. En kijken of de leverancier nu wel zichtbaar is in de Analyse en Scores. Nu kan de inkoper de leverancier beoordelen.