Voor een marktconsultatie is er geen officiële publicatieformulier beschikbaar. Doorgaans zien we dat hier F01 - Vooraankondiging van een opdracht voor wordt gebruikt.


Let erop dat de tender óók op Negometrix gepubliceerd wordt inclusief aanmeld-knop. Zo hebben geïnteresserden ook de mogelijkheid informatie in te dienen via Negometrix. 

Dit is bij het gebruik van het F01 formulier niet gebruikelijk, maar bij een marktconsultatie wel gewenst. 


Na publicatie heeft u boven de publicatieformulieren op Vrijgave & Publicatie onderstaande knop:


Klik op Publiceer tender op de 'Gepubliceerde Tenders' pagina. In de pop-up antwoordt u met Ja als u wilt dat iedereen zich mag aanmelden:

Wilt u dat geïnteresseerden zich direct kunnen aanmelden voor de tender zonder tussenkomst van de inkoper?


De tender is daarmee gepubliceerd op Negometrix: