Regelmatig worden de instellingen in een regelset aangepast door een beheerder. Aanpassingen die gedaan worden in een regelset zijn direct van toepassingen op ALLE aanvragen die gebruik maken van die regelset. Pas dus op met wat je aanpast!


1. Offertes direct toegankelijk na indiening

LET OP! Indien een inkoper de offertes direct toegankelijk wil hebben na indiening, bijvoorbeeld doordat de verkeerde regelset is gekozen voor een aanbesteding, dan mag in een Europese regelset NOOIT het vinkje bij 'Maak offertes direct toegankelijk na indiening' op JA gezet worden. Indien de offertes toch direct zichtbaar moeten zijn na indiening, dan moet er gekozen worden voor een nieuwe regelset die dat wel toestaat. Als je het namelijk bij een regelset doet die bij meerdere aanvragen gebruikt wordt, dan worden voor ALLE aanvragen die die regelset hebben, de offertes direct zichtbaar na indiening.


Indien beheerder dit wel (per ongeluk) heeft aangepast: dan in huidige regelset 'Sta wijziging van regelset toe' op Ja zetten. Dan nieuwe regelset kiezen waarin offertes niet direct toegankelijk zijn na indiening, in die regelset moet dan ook 'Sta wijziging van regelset toe' op Ja gezet worden. Dan weer terug wijzigen naar oude regelset. De offertes zijn weer vergrendeld.


2. Geen inzage in offertes tijdens evaluatiefase voor werkgroepleden

Als hier de vink op 'Ja' staat dan is deze regel van toepassing. Het is NIET mogelijk om deze instelling aan te passen voor lopende aanvragen; je kan het aanpassen maar het heeft geen effect op gepubliceerde aanvragen. Mocht het toch wenselijk zijn om dit aan te passen dan moet er een andere regelset gekozen worden. Beter is nog om de betreffende werkgroepleden de rol Uitvoerend gebruiker/ Project manager te geven. Of ze toe te kennen aan de beoordeling en ze uit te nodigen voor de Beoordeling.