Voor de aanvraag Inkoopkader 2016-2020 Re-integratiediensten (Definitief) mogen wij de indiening van leveranciers ongedaan maken. Dit is een langlopend traject waarbij leveranciers vaak nog wijzigingen moeten doorvoeren en opnieuw moeten indienen. Het UWV stuurt ons een e-mail met het verzoek de omgeving te ontgrendelen. Wij hebben voor het ontgrendelen geen goedkeuring van de leverancier nodig (normaliter wel het geval). De mail van het UWV heeft altijd het volgende onderwerp:


Opvragen gegevens betreffende uw aanvraag Inkoopkader 2016-2020 Re-integratiediensten [NAAM LEVERANCIER] [NAAM OMGEVING]


Stappen om de aanvraag te ontgrendelen:

1. Log in met customer.service@commerce-hub.com e-mailadres en selecteer het UWV domein.

2. Klik in het linkermenu op 'Classic'.

3. Zoek de aanvraag op (via zoekfunctie, typ Inkoopkader in).

4. Kies voor de juiste omgeving. In het onderwerp van de UWV e-mail staat om welke omgeving het gaat (Definitief, Noordoost, Noordwest, Zuidoost etc.).

5. Open de aanvraag en ga naar het kopje 'Ontvangen'. Klap het scherm open (onder de 'Ontvangen' lijst staat een plusje met 'Toon meer')

6. Zoek de leverancier op. In het onderwerp van de UWV e-mail staat de organisatienaam. 

7. Selecteer de leverancier door voor de organisatienaam te klikken. Scroll vervolgens naar boven en klik in oranje balk bij 'Genodigden' op 'Herroepen'.

8. Kies in het berichtenscherm bij 'Sjabloon' voor de derde optie 'Indiening herroepen'. Vul de bedrijfsnaam in bij het onderwerp [NAAM BEDRIJF]. Vul de naam van de leverancier in bij de aanhef [NAAM].

9. Verstuur het bericht. De omgeving is ontgrendeld.


Alle ontgrendelingen van het UWV noteren we in de map 'Indiening herroepen'. Vul in de lijst 'Indiening ongedaan maken' alle informatie in. Voeg een notitie toe aan de e-mail, noteer 'Ontgrendeld en bericht'. Ticket kan gesloten worden.


Geheimhoudingsverklaring ontgrendelen

Je kunt de geheimhoudingsverklaring als volgt ontgrendelen:

1. Zoek het e-mailadres op in sysadmin.

2. Klik bij de naam van de aanvraag rechts op 'Details'.

3. Klik bij de eerste twee onderdelen, Invitation en Geheimhoudingsverklaring, op 'Clear'.

4. Sluit het sysadmin scherm. Niet terug gaan met het pijltje naar de vorige pagina, dan kan de actie ongedaan gemaakt worden.