In deze notitie worden verschillende cases van regelsets toegelicht. Regelmatig worden de instellingen in een regelset aangepast door een beheerder.
Aanpassingen die gedaan worden in een regelset zijn direct van toepassingen op ALLE aanvragen die gebruik maken van die regelset. Pas dus op met wat je aanpast!


1. Vraag: Inkoper wil wijzigingen aanbrengen in gepubliceerde aanvraag, regelset staat dit niet toe.


Antwoord: Als de regelset geen wijzigingen toe staat, kan de beheerder de regelset overschrijven. Beheerder doet dat als volgt:


  1. Inloggen met admin account (bijv. admin@commerce-hub.com).
  2. Linksonder klikken op ‘Instellingen’.
  3. In het linkermenu klikken op ‘Werkomgevingen’.
  4. Aanvraag opzoeken en openen. Let op: als de beheerder een foutmelding krijgt bij het openen van de aanvraag (witte pagina met er is een fout opgetreden) dan moet de beheerder nog toegevoegd worden aan de werkgroep.
  5. Ga terug en klik rechtsboven op ‘Voeg beheerder toe’ en kies voor de rol Projectmanager/uitvoerend gebruiker.
  6. Open de aanvraag en klik rechtsboven op ‘Overschrijf regelset’. Als de regelset is overschrijven verandert de knop naar ‘Trek overschrijving in’.


Na de gemaakte wijzigingen kan beheerder de overschrijving weer intrekken op dezelfde manier. De overschrijving verloopt middernacht.


2. Vraag: Overschrijven regelset werkt niet

Antwoord: Als de beheerder via bovengenoemde procedure de regelset overschrijft en er niks gebeurt (knop verandert niet naar Trek overschrijving in), dan kan de regelset niet overschreven worden. De regelset van deze aanvraag is dan al vrij/open om wijzigingen door te voeren. De inkoper kan dus al wijzigingen doorvoeren in de gepubliceerde aanvraag.


3. Vraag: Regelset is overschreven, maar kan nog steeds geen wijzigen doorvoeren.

Antwoord: Soms dient er een wijziging plaats te vinden, waarbij de gekozen regelset tijdelijk gewijzigd moet worden omdat ‘Overschrijf regelset’ dan niet werkt. De publicatie- of sluitingsdatum moet bijvoorbeeld gewijzigd worden. Dan dient deze betreffende regel in de regelset tijdelijk aangepast te worden naar Ja. Zodra inkoper de wijzigingen heeft doorgevoerd kan de instelling weer teruggezet worden.