Laat leverancier contact opnemen met de inkoper. Inkoper bepaalt wat de procedure is (onderstaande mogelijkheden vertellen we niet aan leverancier, dit leggen we uit aan de inkoper). Zie bijgevoegde policy voor meer informatie.


Mogelijkheden:


1. Sluitingsdatum verlengen


Actie: Inkoper kan de sluitingsdatum verlengen, zodat leverancier zelf nog kan indienen.


Advies: Let op: als de sluitingsdatum wordt verlengd, kan de leverancier nog wijzigingen doorbrengen en de aanvraag dan indienen. Ook kunnen de leveranciers die nog niet hebben ingediend, alsnog indienen. De leveranciers ontvangen geen notificatie dat de sluitingsdatum is verlengd, maar als zij toevallig inloggen en zien dat de aanvraag open staat kunnen zij alsnog indienen.


De sluitingsdatum kan verlengd worden in het menu 'Beheer' van de aanvraag. Open het menu 'Beheer' en klik vervolgens rechtsboven op 'Bewerk'. Als de regelset het toestaat, kan de sluitingsdatum verlengd worden.


2. Voor leverancier indienen


Actie: Via sysadmin kunnen wij de aanvraag indienen voor leverancier. Dit kunnen wij doen zodra wij goedkeuring hebben van de inkoper én leverancier dat wij voor de leverancier gaan indienen. Deze goedkeuring moeten we per e-mail ontvangen.


Advies: Laat inkoper en leverancier een e-mail sturen waarin staat dat zij akkoord gaan dat Commerce-hub de aanvraag indient. In de e-mail de naam van de aanvraag opnemen. Vervolgens in sysadmin de leverancier (teammanager) opzoeken. Bij de betreffende aanvraag rechts op ‘Details’ klikken en vervolgens op ‘Submit’ klikken. Sysadmin scherm sluiten.

Stuur inkoper en leverancier een e-mail waarin staat dat de aanvraag succesvol is ingediend.