Als een leverancier te laat is met indienen of de indiening ongedaan wil maken, hebben we toestemming nodig van beide partijen toestemming nodig per e-mail (inkoper en leverancier) om acties uit te voeren.


Mogelijkheden:


1. Indienen voor leverancier

Actie: Vraag inkoper en leverancier een e-mail te sturen waarin zij akkoord geven om de offerte door Commerce-hub in te laten dienen.


Advies: Zodra van beide partijen akkoord binnen is, de leverancier opzoeken in sysadmin. Klik onder het kopje 'Participating requests for proposals in PORTAL' bij de betreffende aanvraag rechts op 'Details'. Klik hier op ‘Submit’. Stuur vervolgens een bevestiging per e-mail naar de inkoper en leverancier via de bestaande macro.


2. Indiening ongedaan maken

Actie: Het kan zijn dat de leverancier de aanvraag per ongeluk heeft ingediend of nog wijzigingen moet doorvoeren in een ingediende aanvraag. Vraag inkoper en leverancier een e-mail te sturen waarin zij akkoord geven om de indiening ongedaan te maken. 


Advies: Zodra van beide partijen akkoord binnen is, de leverancier opzoeken in sysadmin. Klik onder het kopje 'Participating requests for proposals in PORTAL' bij de betreffende aanvraag rechts op 'Details'. Klik vervolgens bij het kopje ‘Action’ op ‘Accept’. Stuur vervolgens een bevestiging per e-mail naar de inkoper en leverancier via de bestaande macro.