Commerce-hub is een gesloten gebruikersgroep. Je kunt pas een account aanmaken als je bent uitgenodigd om deel te nemen aan een aanvraag of jezelf hebt ingeschreven. Als het e-mailadres NIET voorkomt in sysadmin, kan er ook geen account aangemaakt worden. Dan is de gebruiker nog niet bekend en heeft de gebruiker (nog) geen toegang tot aanvragen.


Mogelijkheden:


1. Wachtwoord vergeten

Actie: Zoek het e-mailadres op in sysadmin. Klik rechts op ‘Credentials’. Staat er bij Failed logins geen 0 meer, dan adviseren om een nieuw wachtwoord aan te vragen. De gebruiker heeft meerdere keren ingelogd met een verkeerde combinatie van gebruikersnaam en/of wachtwoord.


Advies: Ga naar de loginpagina (https://portal.commerce-hub.com) en klik op de link ‘Wachtwoord vergeten’ onder de blauwe aanmeldknop.. Je ontvangt per mail verdere instructies om je wachtwoord te wijzigen.


2. Account niet geregistreerd

Actie: Zoek het e-mailadres op in sysadmin. Klik rechts op ‘Credentials’. Staat er bij ‘Registration state’ 0? Dan dient de gebruiker zich nog te registreren. 


Advies: Ga naar de loginpagina (https://portal.commerce-hub.com) en klik op de link ‘Nieuw? Registreer hier’ onder de blauwe aanmeldknop.


3. Inkoper heeft ander e-mailadres (collega) uitgenodigd

Actie: Gebruikers hebben toegang tot aanvragen met het e-mailadres waarop zij zijn uitgenodigd. Zoek het e-mailadres op in sysadmin dat is uitgenodigd voor de aanvraag en controleer of de gebruiker toegang heeft tot de betreffende aanvraag of dat een collega is uitgenodigd.


Advies 1: De gebruiker kan met het e-mailadres waarop zij zijn uitgenodigd inloggen of een account aanmaken (afhankelijk van wat er staat bij credentials -sysadmin). Vervolgens kunnen er collega’s toegevoegd worden aan het team. Dit kan als volgt: inloggen, op naam van de aanvraag klikken, in linkermenu klikken op ‘Team’ en rechtsboven klikken op ‘Voeg toe’.


Advies 2: Indien leverancier op een ander e-mailadres uitgenodigd wil worden, kan de leverancier contact opnemen met de inkoper. Commerce-hub heeft geen autorisatie om e-mailadressen te wijzigen.