We passen met hoge uitzondering e-mailadressen aan voor inkopers. Dit eerst altijd intern bespreken vóórdat er actie uitgevoerd wordt.


1. Inkoper zelf e-mailadres laten wijzigen


Actie: Inkoper heeft bijv. een nieuw werk e-mailadres en wil met dit e-mailadres toegang tot al zijn aanvragen, projecten etc. 


Advies: Inkoper kan met zijn ‘oude’ e-mailadres inloggen en zijn nieuwe e-mailadres toevoegen aan de aanvragen en projecten waar hij toegang toe wil. De inkoper kan zichzelf toevoegen aan de werkgroep van de aanvragen en projecten.


2. Helpdesk wijzigt het e-mailadres


Actie: Indien inkoper toch het e-mailadres gewijzigd wil hebben, omdat hij zijn wachtwoord niet meer weet of geen toegang meer heeft tot de betreffende mailbox, dit eerst intern bespreken. 


Advies: Na intern akkoord, graag een e-mail sturen naar de key-user/beheerder van de organisatie. De situatie uitleggen en de key-user/beheerder akkoord vragen om het e-mailadres te wijzigen. We hebben per mail akkoord nodig om wijzigingen door te voeren. Na akkoord kan het e-mailadres in sysadmin aangepast worden.