We passen geen e-mailadressen aan van leveranciers. Zij hebben zelf de mogelijkheid dit te wijzigen op onderstaande manieren:


Mogelijkheden:


1. Leverancier voegt zelf juiste e-mailadres toe aan team van de aanvraag


Actie: Wij hebben niet de autorisatie om e-mailadressen te wijzigen, dit komt doordat inkopende organisatie zelf bepaalt waar de uitnodiging naartoe wordt verstuurd. Leverancier kan zichzelf of het juiste e-mailadres toevoegen aan het team.


Advies: Log in of creëer een account (afhankelijk van de status in credentials - sysadmin) met het e-mailadres waarop de uitnodiging is ontvangen (of is ingeschreven). Klik op de naam van de aanvraag en vervolgens in het linkermenu op ‘Team’. Klik rechtsboven op ‘Voeg toe’ om het juiste e-mailadres toe te voegen. Eventueel kan het nieuwe e-mailadres teammanager gemaakt worden en het oude/verkeerde e-mailadres verwijderd worden.


2. Leverancier neemt contact op met inkopende organisatie om e-mailadres te wijzigen


Actie: Indien leverancier toch op een ander e-mailadres uitgenodigd wil worden of voor toekomstige aanvragen met een ander e-mailadres toegang wil, leverancier verzoeken contact op te nemen met de inkoper. De inkopende organisatie heeft de mogelijkheid om de e-mailadressen  aan te passen in hun adresboek. 


Advies: Neem contact op met de inkopende organisatie. Zij kunnen de uitnodiging opnieuw versturen naar het juiste e-mailadres. Of zij kunnen het e-mailadres aanpassen in hun adresboek.