Voor inkopers


Export vragenlijst maken vanuit aanbieder perspectief

Inkopers kunnen nu een export van de vragenlijst maken die overeenkomt met de weergave voor aanbieders. Deze weergave was reeds beschikbaar via Preview als aanbieder, maar was niet te exporteren als PDF.


Weergave van tekstvelden verbeterd

Tekstvelden met opmaakmogelijkheden kunnen nu vergroot worden voor een betere weergave (in Tender Opties, Vragenlijsten en Berichten).


Evalueren in Negometrix volledig vernieuwd

Het tabblad evalueren is met deze update flink verbeterd. Twee grote veranderingen liggen daaraan ten grondslag:


1. Evaluatie weergave: evalueren per vraag of per offerte

Tot op heden was het zo dat het evalueren van een offerte enkel per vraag in de vragenlijst kon. Daar zag de evaluator dan telkens per vraag alle antwoorden van de verschillende aanbieders onder elkaar.

Na deze update is het tevens mogelijk te evalueren per offerte. Per ingediende offerte ziet de evaluator alle antwoorden op alle vragen in de vragenlijst.

De keuze voor deze weergave maakt de evaluator in het tabblad Evalueren. 


2. Evaluatie instelling: evaluatie vereist van één evaluator of meerdere evaluatoren

In Tender Opties is er een nieuwe opzet mogelijk voor het instellen van het evaluatieteam. Tot op heden was het altijd leidend wie er in de vragenlijst toegewezen stond als evaluator. Die personen dienen de evaluaties te voltooien om de uiteindelijke rangorde te bepalen in Vergelijk & Selecteer.

Nu is het mogelijk meerdere personen aan te wijzen als evaluator, maar dat de evaluatie van slechts één van hen voldoende is om het evalueren te voltooien. 

In Tender Opties is er daarom een extra instelling toegevoegd:

Evaluatie vereist van allen: komt overeen met de huidig manier van evalueren. Iedereen die is toegewezen als evaluator in Vragenlijsten dient zijn evaluaties te voltooien. Dit blijft de standaard instelling.

Evaluatie vereist van één: iedereen die als deelnemer in de tender het recht heeft Beschikbaar als evaluator, kan scores invullen in het tabblad Evalueren. Het beheren van evaluatoren in Vragenlijsten vervalt.


De Evaluatie vereist van één is met name interessant voor tenders met doorlopende procedures (doorlopende selectiefase of kwalificatiesysteem). Het gebruik van een algemeen evaluatieprofiel is dan niet meer nodig, iedereen die het recht heeft te evalueren, kan evaluaties invoeren en daarmee het evalueren voltooien. Daarnaast blijft het mogelijk om offertes toe te wijzen aan collega's.

Het wordt altijd gelogd wie, wat wanneer heeft geëvalueerd. 


Aanpassen van evaluatie instelling

Het is mogelijk om van evaluatie instelling te wijzigen in lopende tenders. Let hierbij op het volgende:

- Verwijder alle huidige evaluatoren via Evaluatoren beheren in Vragenlijsten, behalve één. Alle evaluaties worden gewist, behalve van die ene overgebleven evaluator.

- Ga naar Tender Opties en wijzig de instelling bij Overige opties.


Voor Contractbeheerders en -managers


Meerdere contracten koppelen aan één inschrijving

In een kwalificatiesysteem kunnen nu meerdere contracten aan één inschrijving worden gekoppeld via Vergelijk & Selecteer.