Een publicatieformulier kan vanuit Negometrix3 verstuurd worden naar TenderNed en/of TED. Na publicatie is het mogelijk om dit formulier te rectificeren. 


Publicatieformulier rectificeren

Indien u een rectificatie wilt doorvoeren op een gepubliceerd publicatieformulier (op TenderNed of TED) doorloopt u de volgende stappen.

  1. Navigeer naar het tabblad Opties en kies Publicatie.
  2. U ziet het eerder verstuurde publicatieformulier, klik op Beheer.
  3. Wijzig de velden die u wenst te rectificeren.
  4. Navigeer naar de laatste pagina Valideren & Publiceren en controleer de aangebrachte wijziging.
  5. Klik op Rectificeren om de wijziging naar TenderNed en/of TED te versturen.


Belangrijk

Het is pas mogelijk om een publicatieformulier te rectificeren nadat deze de status Gepubliceerd heeft gekregen in tabblad Publicatie