Een publicatieformulier kan vanuit Negometrix3 verstuurd worden naar TenderNed en/of TED. Na publicatie is het mogelijk om dit formulier te rectificeren. 


Publicatieformulier rectificeren

Indien je een rectificatie wilt doorvoeren op een gepubliceerd publicatieformulier (op TenderNed of TED) doorloop je de volgende stappen.

  1. Navigeer naar het tabblad Opties en kies Publicatie.
  2. Je ziet het eerder verstuurde publicatieformulier, klik op Beheer.
  3. Wijzig de velden die je wenst te rectificeren.
  4. Navigeer naar de laatste pagina Valideren & Publiceren en controleer de aangebrachte wijziging.
  5. Klik op Rectificeren om de wijziging naar TenderNed en/of TED te versturen.


Belangrijk

Het is pas mogelijk om een publicatieformulier te rectificeren nadat deze de status Gepubliceerd heeft gekregen in tabblad Publicatie