Individuele Vraag & Antwoord (aanbieder & inkoper)


Na deze update kunt u als inkoper bepalen of aanbieders de mogelijkheid krijgen een 'individueel te beantwoorden' vraag in te sturen. Deze optie kan tijdens de voorbereiding van de tender worden aangezet bij de ‘regels’ van de Vraag & Antwoord module. Gedurende het offertetraject kan de leverancier bij het stellen van een vraag de optie ‘individuele vraag’ aanvinken. Er verschijnt dan een extra tekstveld waar de beweegreden om de vraag individueel te beantwoorden in vermeld dient te worden. Een vraag die is gekenmerkt als ‘individuele vraag’ krijgt een herkenbaar paars icoon. Zo kan de aanbieder duidelijk zien welke vragen als individueel zijn verstuurd en ziet ook de inkoper, in het overzicht van binnengekomen vragen, welke vragen als individueel zijn ingestuurd. Als inkoper kunt u op basis van de motivatie beslissen of u de economische belangen gerechtvaardigd vindt. Na het beantwoorden van een individuele vraag is deze enkel zichtbaar voor de aanbieder die de vraag heeft gesteld. Bent u als inkoper van mening dat de economische belangen niet gerechtvaardigd zijn, dan kunt u de aanbieder verzoeken de vraag nogmaals te stellen, zonder deze als individueel aan te merken. Een individueel beantwoorde vraag krijgt geen vraagnummer, zodat andere aanbieders niet kunnen achterhalen hoeveel individuele vragen en antwoorden er zijn. Ongeacht of de vraag individueel is of niet, zal het voor aanbieders na de update ook mogelijk zijn om de optie ‘achtergrondinformatie’ aan te vinken. Er verschijnt dan een nieuw tekstveld bij het vragenveld waar achtergrondinformatie ter verduidelijking van de vraag ingevuld kan worden. Als de inkoper de vraag beantwoordt en publiceert zal deze aanvullende informatie niet zichtbaar zijn voor andere aanbieders.


Vernieuwde instructie pagina (aanbieder & inkoper)


Onze instructiepagina is vernieuwd en uitgebreid. Door een onderverdeling in categorieën kunt u beter navigeren en de voor u relevante informatie makkelijker vinden. Naast de bekende instructiedocumenten zijn er ook aanvullende instructievideo's ter beschikking. De vernieuwde instructiepagina biedt u, gecombineerd met de helpteksten in het platform, een uitgebreide handleiding over het gebruik van Negometrix. Mochten de instructiedocumenten, -video's en de helpteksten uw vraag niet beantwoorden, dan blijft onze Servicedesk graag voor u klaar staan.


Meerdere deelnemers in één keer uitnodigen (inkopers)


Op de pagina Deelnemers kunt u aanbieders en mede-inkopers uitnodigen om in uw tender te participeren. Middels de knop ‘Verstuur uitnodiging’ kunt u deelnemers uitnodigen die nog niet over een Negometrix account beschikken. Door het invullen van het e-mailadres van de begunstigde ontvangt deze een uitnodiging om deel te nemen aan uw tender. De uitnodiging bevat een automatisch gegenereerde hyperlink waarmee de ontvanger direct toegang tot uw tender krijgt. Na de update kunt u meerdere deelnemers in één keer uitnodigen.


Extra rechten evaluatoren (inkoper)


Na de update zijn er voor evaluatoren (beoordelaars) meerdere rechten beschikbaar. Als Leadbuyer kunt u per evaluator onderscheid maken of deze enkel inzicht mag hebben in de vragen die aan hem/haar zijn toegewezen, of dat de evaluator ook de overige inhoud van de offertes mag zien (waar de evaluator dus niet specifiek aan is gekoppeld om een ‘beoordeling’ over te geven). Het recht om de volledige inhoud van de offertes te zien staat standaard aan bij de rol ‘evaluator’ die u toe kunt kennen bij ‘collega’s overzicht’ in de tender.


Verwijdering dikgedrukte datum in niet-vergrendelde tenders 


De dikgedrukte datum ‘Deadline indienen Aanmeldingen / Inschrijvingen’ in de niet vergrendelde tenders zal na de update niet meer standaard in uw planning staan. De dikgedrukte datum blijft wel gehandhaafd in vergrendelde tenders, waar deze als ‘harde’ datum geldt. Daarmee bedoelden we dat het systeem deze data herkent en uw tender, op de ingegeven datum en tijdstip, automatisch in een volgende fase belandt: ‘einde offertefase’ betekent dat deze fase automatisch sluit en de evaluatiefase start.


Proces-verbaal van opening van inschrijvingen en proces-verbaal vanopdrachtverlening (inkoper)


De aanbestedingswet en het ARW beschrijven puntsgewijs de inhoud die het proces-verbaal van opening van inschrijvingen (art. 2.12 ARW 2012) en proces-verbaal van opdrachtverlening (art. 2.28 ARW 2012 en art.2.132 AW) ten minste moeten bevatten. Deze informatie is één op één uit Negometrix te halen en daarom implementeren we voor beiden een sjabloon. Dit sjabloon kan met de gewenste informatie als PDF geëxporteerd worden en direct met gegadigden en inschrijvers worden gedeeld.